İkinci Cinsiyet (2 Cilt)

YAZAR(LAR) :
Simone de Beauvoir

ÇEVİREN: Gülnur Acar Savran

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Kadın Çalışmaları
SAYFA SAYISI: 730
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm
BASKI: 1. Baskı ,2019-10-03 09:55
ISBN: 9786057685100
FİYAT: 195 TL

“Kadın doğulmaz, kadın olunur”. Bu meşhur cümle, 1949 tarihli İkinci Cinsiyet‘in odak noktasını oluşturur. Simone de Beauvoir böylece cinsiyet meselesini doğanın alanından çıkarıp kültürün ve tarihin alanına yerleştirirken, bir anlamda toplumsal cinsiyet tartışmasını da erkenden başlatmış olur. Bunu yaparken hem varoluşçuluk, fenomenoloji ve yapısalcı antropoloji gibi kendi çağdaşı olan düşünceleri hem de Hegel ve Marx gibi felsefe klasiklerini cinsiyet düzleminde yeniden okur.

Beauvoir’a göre kadın, kendine has bir durum tarafından, tarih boyunca farklı koşullar altında yeniden üretilen Başkalık durumu tarafından belirlenmiştir: Kadın ile erkek arasında eşitsizlik vardır, kadın ikinci cinsiyettir ve hem bireysel hem de toplumsal bakımdan ezilmiştir. Bu durumun temelinde yatan öncesiz sonrasız kadınlık efsanesi, ataerkilliğin başlıca unsurlarındandır. Ataerkillik sadece kadını değil, erkeği de bu çerçevede üretir ve belirler. Öyleyse kadın ile erkek arasındaki eşitsiz ilişki kadının veya erkeğin doğasından kaynaklanmaz. Kadın ve erkek, doğal veya biyolojik belirlenimlerden ziyade tarihsel ve kültürel birer kurgudur. Öte yandan kadının ezilmişliği diğer ezilenlerin durumundan farklıdır. Kadınlar, aralarındaki farkları aşan ve kapsayan kadınlık durumunun bilinciyle hareket etmezler. Öncesiz sonrasız kadınlık efsanesinin etkisi altında kadın içkinliğe hapsolmuş, adeta içkinlikle özdeşleşmiştir. Bu kavramsal çerçeveden hareketle Beauvoir, kadının özgürlüğü, ev içi emek, annelik, evlilik kurumu, kadın bedeninin tahakküm altına alınması gibi, feminist düşüncenin güncel meselelerine dokunan birçok konuyu tartışmaya açar. Son kertede kadın ve erkek kurgularının tarihin diyalektik hareketine tâbi olduğunu ve bu hareket içinde aşılıp yıkılacağını düşünür. Ama bunun olmazsa olmazı kadının etkili eylemidir. Kadının ve erkeğin özgürleşmesi Beauvoir düşüncesinde kadının dünyada eylemesiyle ve üretmesiyle mümkündür ancak.

1970’lerden beri Türkçe basımı bulunmayan İkinci Cinsiyet‘i yeni çevirisiyle Türkiyeli okura sunuyor, feminizm tartışmalarına katkıda bulunmasını diliyoruz.

İÇİNDEKİLER

-I-
Olgular ve Efsaneler

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

GİRİŞ

Birinci Kesim
YAZGI

Birinci Bölüm
Biyolojinin Verileri

İkinci Bölüm
Psikanalitik Bakış Açısı

Üçüncü Bölüm
Tarihsel Maddeciliğin Bakış Açısı

İkinci Kesim
TARİH

I

II

III

IV

V

Üçüncü Kesim
EFSANELER

Birinci Bölüm

İkinci Bölüm
I. MONTHERLANT YA DA TİKSİNTİ EKMEĞİ
II. D.H. LAWRENCE YA DA FALLİK KİBİR
III. CLAUDEL YA DA EFENDİNİN HİZMETKÂRI
IV. BRETON YA DA ŞİİR
V. STENDHAL YA DA GERÇEK OLANIN ROMANESKİ
VI

Üçüncü Bölüm

-II-
Yaşanmış Deneyim

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

Birinci kesim
OLUŞUM

Birinci bölüm
Çocukluk

İkinci bölüm
Genç Kız

Üçüncü bölüm
Cinselliğe giriş

Dördüncü bölüm
Lezbiyen kadın

İkinci kesim
DURUM

Beşinci bölüm
Evli kadın

Altıncı bölüm
Anne

Yedinci bölüm
Toplum yaşamı

Sekizinci bölüm
Fahişeler ve kibar fahişeler

Dokuzuncu bölüm
Olgunluktan yaşlılığa

Onuncu bölüm
Kadının durumu ve kişiliği

Üçüncü kesim
DOĞRULAMA BİÇİMLERİ

On birinci bölüm
Narsisist kadın

On ikinci bölüm
Âşık kadın

On üçüncü bölüm
Mistik kadın

Dördüncü kesim
ÖZGÜRLEŞMEYE DOĞRU

On dördüncü bölüm
Bağımsız Kadın

SONUÇ

BENZER KİTAPLAR

Virginia Apgar’dan Barbara McClintock’a, Chien-Shiung Wu’dan Sophie Kowalevski’ye, Hedy Lamarr’a… Rachel Swaby’nin eğlenceli kaleminden süzülen 52 yaşam öyküsü, bilimi ve […]

YAZAR(LAR) Rachel Swaby, 90 TL

Dikbaşlılar
Bilimi ve Dünyayı Değiştiren 52 Kadın

YAZAR(LAR) Rachel Swaby,

Elinizdeki kitapta erken modern dönemde doğdukları yerleri, ailelerini ve dinlerini bırakan Akdenizli kadınların, toplumsal ve siyasi olarak sahip oldukları karmaşık […]

YAZAR(LAR) Eric R. Dursteler, 90 TL

Dönme Kadınlar
Erken Dönem Modern Akdeniz'inde Toplumsal Cinsiyet, Kimlik ve Sınırlar

YAZAR(LAR) Eric R. Dursteler,

SEPET
0