İktidar İmgeleri

Sinop İçkalesindeki 1215 Tarihli Selçuklu Yazıtları

YAZAR(LAR) :
Scott Redford

ÇEVİREN: Barış Cezar

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Arkeoloji
Sanat Tarihi
SAYFA SAYISI: 288
ÖLÇÜ: 19 x 25 cm.
BASKI: 1. Baskı, İstanbul, Ocak 2014
ISBN: 9786055250287
FİYAT: 90 TL

James Crow’un bölümü ve O. Özel, A.C.S. Peacock ve A. Saunders’ın katkılarıyla…

James Crow’un bölümü ve O. Özel, A.C.S. Peacock ve A. Saunders’ın katkılarıyla…

Bu kitap, Sinop içkalesindeki Selçuklu yazıtlarını yeniden gündeme getiriyor ve inceliyor. İlk defa geçen yüzyılın başında yayımlanan bu yazıtlar, Selçuklu Sultanlığı’nın on üçüncü yüzyıldaki önemli biçimlenme dönemine ait kâtibi, idari ve mimari pratiklere bir pencere açıyor. Sinop içkalesindeki tümü de 1215’in yazında beş aylık bir dönemde yapılan on altı yazıt, Selçuklu elitinin iş başında olduğu; devlet ve makam özlem ve idealleriyle birleşen, çatışan bireysel ve hizbi rekabetler ile idari değişikliklere bir bakış imkânı sağlıyor bize. Kitap, daha önce yayımlanan versiyonları düzeltiyor ve kazınmış ana sultan yazıtının ilk defa bir okumasını sunuyor. Katkıda bulunanlar, Selçuklu Anadolusu’nda türünün ilk örneği olan Farsça nazım yazıtı ve bilinen tek Selçuklu Arapça-Yunanca ikidilli yazıtı tahlil ediyorlar.

Yazıtların derinlemesine yeniden okunmasına ve analizine ek olarak bu kitap, mimari bağlamı da inceliyor. Selçuklu devletine hizmet eden, sonradan Alanya’daki ünlü Kızıl Kule’yi inşa eden Suriyeli askeri mimar Ebû Alî el-Halebî’nin ilk imzalı işi de bu incelemeye dahil ediliyor. Kitap, sadece Selçuklu mimari pratiğine yeni bir analiz katmakla kalmıyor, ayrıca içkalenin mimarisini yeniden değerlendiriyor. Ortaçağ Anadolusu’nun en görkemli örneklerinden biri olan Sinop içkalesi, Bizans dönemine tarihlendiriliyor.

İÇİNDEKİLER

 • Resimlerin Listesi
 • Yazıtların Listesi
 • Teşekkürler
 • Giriş
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • Sinop, İçkale Surları, Tasvir ve Yorumlar / James Crow
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • Sinop İçkalesindeki Selçuklu Yazıtlarında İktidar, Sergileme ve Çekişme
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • Bayburt İçkalesindeki 1213-14 Tarihli Selçuklu Yazıtları
 • SINOP İÇKALESI SELÇUKLU YAZITLARI KATALOĞU
 • Sinop İçkalesi Selçuklu Yazıtları ve Konumları Tablosu
 • Sinop İçkalesi Selçuklu Arapça Yazıtları: Metinler, Çeviriler ve Yorumlar
 • Sinop’taki Arapça−Yunanca İki Dilli Yazıtın Yunanca Metni Üzerine Bir Not / Adrian Saunders
 • Sinop’taki Farsça Nazım Yazıt (Yazıt 3): Metin ve Çeviri / W.M. Thackston, JR.
 • Sinop’taki Farsça Nazım Yazıt / A.C.S. Peacock
 • Simre / Oktay Özel
 • BAYBURT İÇKALESI SELÇUKLU YAZITLARINDAN SEÇMELER
 • Bayburt İçkalesindeki Selçuklu Yazıtları I
 • Bayburt İçkalesindeki Selçuklu Yazıtları II
 • Bayburt İçkalesindeki Selçuklu Yazıtları III
 • Kaynakça
 • Dizin

BENZER KİTAPLAR

Christopher H. Roosevelt, uzun soluklu ve kapsamlı bir araştırma sonucunda kaleme aldığı Gyges’ten Büyük İskender’e Lydia Arkeolojisi’nde, antikçağ Anadolu’sunda Doğu […]

YAZAR(LAR) Christopher H. Roosevelt, 40TL

Lydia Arkeolojisi
Gyges'ten Büyük İskender'e

YAZAR(LAR) Christopher H. Roosevelt,

Eski eserlerin sahibi kimdir? Günümüzde uluslararası anlaşmazlıklarda canlı bir yer tutan bu alışılmış sorudan yola çıkan Asar-ı Atika, eski eserler […]

YAZAR(LAR) Zeynep Çelik, 28TL

Asar-ı Atika
Osmanlı İmparatorluğu'nda Arkeoloji Siyaseti

YAZAR(LAR) Zeynep Çelik,

Binlerce yıldır insanlara yön veren Akdeniz… Dünyanın en büyük içdenizi. Çetin ama olanaklar açısından zengin beş “Akdenizsi” bölgenin en büyüğü. […]

YAZAR(LAR) Cyprian Broodbank, 88TL

Orta Deniz’in Yapımı
Başlangıçtan Klasik Dünya'nın Doğuşuna Kadar Akdeniz'in Tarihi

YAZAR(LAR) Cyprian Broodbank,

SEPET
0