İktidarı Görmek

21. Yüzyılda Sanat ve Aktivizm

YAZAR(LAR) :
Nato Thompson

ÇEVİREN: Erden Kosova

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Sanat
SAYFA SAYISI: 168
ÖLÇÜ: 13,5 x 20 cm.
BASKI: 1. Baskı ,2018-02-28 00:00:00
ISBN: 9786052116258
FİYAT: 80 TL

Reklamların, televizyonun ve sosyal medyanın ürettiği, ardı arkası kesilmeyen bir enformasyon ve görüntü akışının içinde yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Her birimiz, birer şirket gibi sermayemizi artırmanın peşindeyiz; ama maddi değil toplumsal sermaye bu, sahip olduğumuz niteliklerden ve diğer insanlarla kurduğumuz ilişkilerden oluşuyor. Her şey pazarlanıp satılabiliyor artık ve aslında biz de sürekli o nihai ürünü satmaya çalışıyoruz: Kendimizi.

Küratör ve eleştirmen Nato Thompson, bütün bunların toplumsal meselelere angaje sanatçı ve aktivistler için ne anlama geldiğini soruyor. Dünyayı bir görüntü ve enformasyon seli basmışken insanın kendine ait bir ses bulması mümkün müdür? Sanat tarihinden pek çok şeyi ve yakın zamanlarda da siyasal taban örgütlenmesinin çoğu yöntemini kendine mal etmiş olan şu tüketici kapitalizmi denen dev makineyle nasıl başa çıkılabilir?

Thompson, günümüzün en yenilikçi sanatçı ve aktivistlerinin çalışmalarına odaklanarak, kendi topluluklarını iktidarı görmek ve baştan hayal etmek için cesaretlendiren mekân, kurum ve toplumsal hareketleri ele alıyor. Alternatif sanat mekânlarından kooperatif evlerine, Occupy hareketinden Arap Baharı’na kadar, yakın zamanda ve hâlâ kitleler için iktidara meydan okuma yollarını açan mekân ve pratiklerin nasıl mümkün olabildiğini gösteriyor.

Nato Thompson, yazar ve küratör. Bağımsız sanat platformu Philadelphia Contemporary’nin sanat yönetmenliğini yürütüyor.

İÇİNDEKİLER

Giriş 9

BİRİNCİ BÖLÜM 13
Kültürel Üretim Dünya Kurar

İKİNCİ BÖLÜM 37
Paranoyak Çağda Didaktik ve Muğlak Olan

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 61
Rezonansın Altyapısı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 85
Toplumsal ve Kültürel Sermayenin Pusu İçinden Görebilmek

BEŞİNCİ BÖLÜM 105
İktidarı Görmek

ALTINCI BÖLÜM 123
İktidarı Mekânlarda Görmek

YEDİNCİ BÖLÜM 141
Mekânı İşgal Etmek

Teşekkür 157
Fotoğraflar 159
Dizin 161

BENZER KİTAPLAR

Sanat ve bilim, uzlaşmaz biçimde birbirinden ayrılmış mıdır, yoksa ortak bir zemin bulabilirler mi? Sanata da derin ilgisi olan Nobel […]

YAZAR(LAR) Eric R. Kandel, 80 TL

Sanatta ve Beyin Biliminde İndirgemecilik
İki Kültür Arasında Köprü Kurmak

YAZAR(LAR) Eric R. Kandel,

Düşünceler bir bağlamdan diğerine göçerken “yenilik” yaratılır ve sınırlar yeni baştan çizilir. Boris Groys, değerliyi değersizden, kültürü dünyeviden ayıran bu […]

YAZAR(LAR) Boris Groys, 90 TL

Yeni Üzerine
Geçmişle Gelecek Arasında Kültürel Ekonomi

YAZAR(LAR) Boris Groys,

Uzman bir tasarımcının kendine has düşünme biçimi ve yıllar içinde edindiği deneyim, bugünün toplumunda karşımıza çıkan karmaşık sorunlara ışık tutabilir […]

YAZAR(LAR) Kees Dorst, 90 TL

Yenilikçi Çerçeve
Tasarımın Getirdiği Yeni Düşünce Biçimleri

YAZAR(LAR) Kees Dorst,

SEPET
0