İmparatorluk Simsarları

Venedik-İstanbul Arasında Mekik Dokuyanlar

YAZAR(LAR) :
E. Natalie Rothman

ÇEVİREN: Ebru Kılıç

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Tarih
SAYFA SAYISI: 384
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 1. Baskı, Nisan 2016
ISBN: 9786055250867
FİYAT: 38 TL

İmparatorluk Simsarları’nda E. Natalie Rothman, sömürge göçmenleri, azad edilmiş köleler, tüccarlar, simsarlar, mühtediler ve siyasi tercümanlar gibi, erken modern Venedik-Osmanlı sınırını düzenli olarak geçenlerin kesişen dünyalarını inceliyor. Dil, din ve siyaset çizgilerini sürekli aşan etkileşimlerinde bu imparatorluk aşırı tebaa, Avrupa’yla Levant arasında yeni ortaya çıkan ayrım da dahil olmak üzere, emperyal ve kültürel sınırların şekil değiştirmesine yardımcı olmuştur.

Rothman, 1570-1670 arası dönemde, Osmanlı’nın yarattığı farkın Venedik kurumlarında algılanışında kademeli bir dönüşüme tanık olunduğunu savunuyor. Yasal ve ticari kıstaslara yapılan vurgu, kısmen bu tebaanın sayesinde, yerini dine ve dile dayalı farklılıkların algılanmasına bırakmıştır.

Devletin yabancı tüccarlara vergi ödetme ve Venedik vatandaşlığını tanımlama çabalarına simsarların sık sık karşı koyduğu, Venedik’in hareketli pazar yerlerinde başlayan hikâye, Müslümanlıktan ve Yahudilikten dönmelerle, onların Venedikli Katolik hamilerinin, karşılıklı dönüşümlerinin pazarlığını yaptıkları, Venedik’teki bir hayır kurumunda devam ediyor. Osmanlı’yla ilgili bilgi üretip yaymakla kalmayan, aynı zamanda emperyal sınırların öte yanında yoğun akrabalık ve hamilik ağları kuran Venedik’in siyasi tercümanları, dragomanlarla son buluyor.

Rothman’ın yeni çizdiği kavramsal ve deneysel çerçeve, Akdeniz ve ötesindeki yasal, dini ve etnik dilsel farklılıkları yöneten kurumsal icraatlara ışık tutuyor.

E. Natalie Rothman, Toronto Scarborough Üniversitesi Tarihi ve Kültürel Çalışmalar Bölümü’nde tarih doçenti.

İÇİNDEKİLER

Teşekkür 9
Resimler 15
Kısaltmalar 17
Kullanım, İsimler ve Tarihler Hakkında Not 19


Giriş
Kültür Simsarları 23
Çokkültürlü Bir Akdeniz mi? 27
İmparatorluk Aşırı Tebaa 32
Karşılaşma Mekânları 37
Belgelendirmenin Ölçeği, Kronolojisi ve Türleri 40

I. KISIM
Aracılık

BİRİNCİ BÖLÜM
Dilekçe Sahipleri ve Simsarlar Olarak İmparatorluk Aşırı Tebaa
Simsar Nedir? Venedik’ten Bir Manzara 60
İmparatorluk Aşırı Dilekçe Sahipleri ve Belagatları 67
Yurttaşlığın Yeniden Değerlendirilmesi 85

İKİNCİ BÖLÜM
Ticarete Simsarlık Etmek mi, Yoksa Dostluk Kurmak mı?
Bir Lonca ve Arşivi 92
Lonca Mahkemesi 95
Yasadışı Simsarlık Davaları 97
Mücadeleyi Belgelemenin Başka Biçimleri 107

II. KISIM
Din Değiştirme

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Geçişi Anlatmak

Dönmeleri Yakalamak 123
Uzay-Zamanda Seyahatler 127
Güzergâhları Ayarlamak, Amaçları Öğrenmek 140
İnsanları Kategorize Etmek 146

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Din Değiştirmenin Uygulanması

Hayırseverlik, Disiplin ve İmparatorluk Tebaası Oluşturma 156
Katekümen Olmak 162
Vaftiz ve Ötesi 171
Vaftiz Ebeveynliği ve Eş Ebeveynlik 175
Yerli Olmak mı? 181
Evlat Edinme ve Başka Bağlar 188
Gözetim 195

III. KISIM
Çeviri

BEŞİNCİ BÖLÜM
Venedikli Dragomanların Ortaya Çıkışı

Miras Savaşları 214
Dilekçe Dizileri ve İmparatorluk Aşırı Tebaa Olmak 219

IV. KISIM 229
Dile Getirme

ALTINCI BÖLÜM
Farklılıkları Dile Getirme

Simsarlar, Dragomanlar ve Terzo Kapışması 232
Fondaco 240

YEDİNCİ BÖLÜM
Levantenler: Bir Sınıfın Şecereleri

Nerenin Doğusu? 259
Cisimleşen “Levanten” 264
İmparatorluk Aşırı Tebaa ve Farklılığın Dile Getirilmesi 271
“Levantenler”in Vergilendirilmesi 281
Gezen Bir Sınıf Olarak “Levantini” 286

Sonsöz 295
Ekler 301
Kaynakça 317
Dizin 371

BENZER KİTAPLAR

İmparatorluğun Öteki Yüzleri, yüzyıllar öncesinin mahkeme kayıtlarını temel alarak, geniş imparatorluk topraklarında ve uzun bir zaman aralığında “sahnenin dışında kalmış” […]

DERLEYEN(LER) Fırat Yaşa,

32TL

İmparatorluğun Öteki Yüzleri
Toplumsal Hiyerarşi ve Düzen Karşısında Sıradan Hayatlar

DERLEYEN(LER) Fırat Yaşa,

Bilimsel akla duyulan saygıya rağmen, insanlar efsanelere hâlâ uzak ataları kadar meraklı. Dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar, Cennet Bahçesi’nin yasak […]

YAZAR(LAR) Peter Conrad, 28TL

Mitomani
Apple'dan IŞİD'e Günümüzün Masalları

YAZAR(LAR) Peter Conrad,

YAZAR(LAR) Joel Beinin, 32TL

Modern Ortadoğu’da İşçiler ve Çiftçiler
Türkçe baskıya önsözle!

YAZAR(LAR) Joel Beinin,

SEPET
0