İnsan Ahlakının Doğal Tarihi

YAZAR(LAR) :
Michael Tomasello

ÇEVİREN: Aylin Onacak

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Antropoloji
Felsefe
SAYFA SAYISI: 231
ÖLÇÜ: 13,5 x 20 cm.
BASKI: 2. Baskı ,2020-10-01 00:00:00
ISBN: 9786052116227
FİYAT: 75 TL

İnsan ahlakının evrimi iki adımda gerçekleşti. Başlangıçta doğa koşulları nedeniyle, ilk insanlar işbirliğine gitmezlerse yok olacaklarını gördü ve bu işbirliğini düzenli hale getirmek için yeni bilişsel yetenekler geliştirdiler. Riskleri en aza indirmek için her koşulda birlikte hareket edip, güven, saygı ve sorumluluk üzerine kurulu ikili ortaklıklar yarattılar.

İnsan grupları kalabalıklaşıp işbölümü daha karmaşık bir hal aldığında ikinci adım atıldı. Üyelerinden sadakat, uyum ve kültürel aidiyet bekleyen farklı kültürel gruplar ortaya çıktı. Yeni kültürel grupların içinde y er alan modern insanlar bu kez doğru ve yanlışa ilişkin nesnel normlar yarattılar.

Bu sürecin sonucu olarak, günümüzde insanlar hem ikili ilişkilerinde hem de ait oldukları topluluk içinde belli ahlak kurallarına uymayı −zaman zaman bu kuralları ihlal etseler bile− kaçınılmaz bir zorunluluk olarak görüyor.

İnsan Ahlakının Doğal Tarihi, ahlak psikolojisinin evrimine ilişkin ayrıntılı bir değerlendirme sunuyor. Pek çok önemli araştırmaya imza atmış gelişimsel psikolog Michael Tomasello, primatlar ile insan çocukları karşılaştıran çok sayıda deneyin verilerine dayandırdığı bu çalışmasında, insanın işbirliği konusunda nasıl geliştiğini ve sonunda ahlaki bir tür haline geldiğini ortaya koyuyor.

Michael Tomasello, Leipzig’deki Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü’nün eşyöneticisi ve Duke Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyesi.

İÇİNDEKİLER

Önsöz 9

BİRİNCİ BÖLÜM
Karşılıklı Bağımlılık Hipotezi

İKİNCİ BÖLÜM
İşbirliğinin Evrimi

İşbirliğinin Temelleri 20
Büyük Maymun İşbirliği 32
Akraba ve Arkadaş Temelli Olumlu Sosyallik 48

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İkinci Şahıs Ahlakı

Ortak Çalışma ve Yardım 58
Ortak Maksatlılık 67
İkinci Şahıs Fail 75
Ortak Bağlılık 82
İlk “Mecburiyet” 96

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
“Nesnel” Ahlak

Kültür ve Sadakat 110
Kolektif Maksatlılık 115
Kültürel Faillik 121
Ahlaki Öz-Yönetim 132
İlk Doğru ve Yanlış 147
Bitiş: Cennet Bahçesinden Sonra 157

BEŞİNCİ BÖLÜM
İşbirliğinden Fazlası Olarak İnsan Ahlakı

Ahlakın Evrimiyle İlgili Teoriler 167
Ortak Maksatlılık ve Ahlak 174
Ontojeninin Rolü 186
Sonuç 191

Kaynakça 197
Dizin 225

BENZER KİTAPLAR

1970’lerde, davranış psikoloğu Herbert S. Terrace, bir şempanzeye dili kullanmanın öğretilip öğretilemeyeceğini görmek için dikkate değer bir deney yaptı. Terrace’ın, […]

YAZAR(LAR) Herbert S. Terrace, 32 TL

Şempazeler Dil Öğrenemez

YAZAR(LAR) Herbert S. Terrace,

Orta yaşlarında orta boy bir yıldızın yörüngesine kapılmış gezegenlerin üçüncüsünde 3,3 milyar yıl önce filizlendik. Bin asır önce Rift Vadisi’ni […]

YAZAR(LAR) Nicholas P. Money, 70 TL

Bencil Maymun
İnsan Doğası ve Yokoluşa Giden Yolumuz

YAZAR(LAR) Nicholas P. Money,

Uygarlık tarihi gerçekten kitaplardaki gibi mi yaşandı, yoksa zamanımızı kendilerini “uygar” görenlerin kendileri hakkında yazdıklarını okuyarak mı geçiriyoruz? Neolitik devrim […]

YAZAR(LAR) James C. Scott, 75 TL

Tahıla Karşı
İlk Devletlerin Derin Tarihi

YAZAR(LAR) James C. Scott,

SEPET
0