İnsan İçin Kentler

YAZAR(LAR) :
Jan Gehl

ÇEVİREN: Erdem Erten

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Kent Çalışmaları
Mimarlık
SAYFA SAYISI: 280
ÖLÇÜ: 19,4 x 25,4 cm
BASKI: 1. Baskı ,2020-12-15 14:13
ISBN: 9786057685551
FİYAT: 120 TL

Modern kentleşme sürecinde, endüstri öncesi dönemin insan odaklı tasarım ilkeleri, işyeri-konut bağlantıları, üretim-ulaşım teknolojileri, toplumsal yaşam ritmi korunamamış, mekân kalitesi örselenmiştir. Yitirilenler, modernite anlatılarının gündemin ön sıralarına çıkmayan “kör nokta”larını oluşturuyor.

Jan Gehl, modern kent dokularının alternatifsiz olmadığını, sorunlara razı olmak zorunda olmadığımızı, olumsuzlukların insan odaklı ve ölçek duyarlı bir kentsel tasarım yaklaşımıyla hafifletilebileceğini, yitirilen değerlerin geri kazanılabileceğini savunuyor. İnsan için Kentler’de yaklaşım anlamlı, özlü, okunaklı, ikna edici bir anlatıyla, ufuk açıcı görseller eşliğinde somutlaştırılıyor.

Kitabın tercümesi, meslek pratikleri açısından kuşkusuz önemli bir kazanım. Ne var ki, İlhan Tekeli’nin Önsöz’de vurguladığı gibi, Gehl’in katkısı meslek pratikleriyle sınırlı değil. Kentsel tasarım odaklı olsa da, İnsan için Kentler, yeni kamu alanlarını ve kamusallıkları, parçalanmamış kentsel komünitelerin oluşumunu düşünme, kavramsallaştırma ve değerlendirme açısından önemli ipuçları sağlıyor.

İnsan için Kentler hem tasarımcılar hem de kamusal alan pratikleri, gündelik yaşam kent ve yerel demokrasi çalışmaları için özgün ve değerli bir başvuru kitabı.

-Prof. Dr. Murat Güvenç

Jan Gehl uzun yıllar Danimarka Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğretim üyeliği yapmıştır. Kopenhag, Stokholm, Rotterdam, Londra, Amman, Melbourne, Sydney, San Francisco, Seattle ve New York gibi dünyanın önemli kentleri için iyileştirme projeleri geliştirmiştir. Britanya Kraliyet Mimarlar Enstitüsü (RIBA), Amerika Mimarlar Enstitüsü (AIA), Kanada Kraliyet Mimarlar Enstitüsü (RAIC) ve Avustralya Planlama Enstitüsü’nün (PIA) onur üyesidir.

The Environmental Design Research Association (EDRA) 2011 Great Places Kitap Ödülü
Planetizen’e göre 2010’un en iyi 10 kitabından biri
Wall Street Journal’a göre, sürdürülebilir kentler üzerine en etkileyici kitaplardan biri

İÇİNDEKİLER

Önsöz ve giriş VIII
Önsöz VIII
Giriş

1. İnsan boyutu 1
1.1 İnsan boyutu 3
1.2 Önce biz kentleri biçimlendiririz, sonra onlar bizi 9
1.3 Buluşma yeri olarak kent 19

2. Duyular ve ölçek 31
2.1 Duyular ve ölçek 33
2.2 Duyular ve iletişim 47
2.3 Parçalanmış ölçek 55

3. Yaşam dolu, güvenli, sürdürülebilir ve sağlıklı kent 61
3.1 Yaşam dolu kent 63
3.2 Güvenli kent 91
3.3 Sürdürülebilir kent 105
3.4 Sağlıklı kent 111

4. Göz hizasında kent 117
4.1 Nitelik için mücadele küçük ölçekte verilir 118
4.2 Yürümek için iyi kentler 119
4.3 Zaman geçirmek için iyi kentler 134
4.4 Buluşmak için iyi kentler 148
4.5 Kendini ifade etme, oyun ve egzersiz 158
4.6 İyi mekânlar ve ölçek konusunda hassasiyet 162
4.7 Göz hizasındaki hava iyi olsun lütfen 168
4.8 Güzel kentler, iyi deneyimler 176
4.9 Bisiklete binmek için iyi kentler 182

5. Yaşam, mekân, yapılar: bu sıralamaya göre 193
5.1 Brasília Sendromu 195
5.2 Yaşam, mekân, yapılar: bu sıralamaya göre 198

6. Gelişmekte olan kentler 213
6.1 Gelişmekte olan kentler 215
6.2 Evrensel bir başlangıç noktası olarak insan boyutu 229

7. Alet kutusu 231

Ekler 247
Notlar 248
Kaynakça 252
Çizimler ve fotoğraflar 255
Dizin 256

BENZER KİTAPLAR

Siyasi ve ekonomik dünya harita üzerindeki iki boyutlu çizgilerden mi ibarettir? Dünyanın her yerindeki inşaat çılgınlığının arkasında ne var? Neden […]

YAZAR(LAR) Stephen Graham, 40 TL

Dikey Dünya
Uydulardan Sığınaklara

YAZAR(LAR) Stephen Graham,

YAZAR(LAR) Rosemary Wakeman, 40 TL

Ütopyayı Hayata Geçirmek: Yeni Şehir Hareketinin Düşünsel Tarihi

YAZAR(LAR) Rosemary Wakeman,

Uzman bir tasarımcının kendine has düşünme biçimi ve yıllar içinde edindiği deneyim, bugünün toplumunda karşımıza çıkan karmaşık sorunlara ışık tutabilir […]

YAZAR(LAR) Kees Dorst, 90 TL

Yenilikçi Çerçeve
Tasarımın Getirdiği Yeni Düşünce Biçimleri

YAZAR(LAR) Kees Dorst,

SEPET
0