Karşılaştırmalı Siyasal Ekonomi

Devletler, Piyasalar ve Küresel Kapitalizm

YAZAR(LAR) :
Ben Clift

ÇEVİREN: Esin Soğancılar

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Finans
SAYFA SAYISI: 400
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm
BASKI: 1. baskı ,2019-11-15 14:45:00
ISBN: 9786057685070
FİYAT: 110 TL

Karşılaştırmalı Siyasal Ekonomi 21. yüzyılın ileri kapitalizmini ve küresel finansal krizden sonraki evrimini anlamak için ihtiyacımız olan bir analitik çerçeve sunuyor. Karşılaştırmalı siyasal ekonomiyi siyasal ekonomi alanındaki kilit kavramlardan ve kuramsal tartışmalardan oluşan bir çerçeveye yerleştiren bu çalışma, karşılaştırmalı yaklaşmın odağının ve evriminin ayrıntılı bir haritasını çıkarıyor. Dahası, karşılaştırmalı siyasal ekonomiyi sistematik bir şekilde uluslararası siyasal ekonomi alanına bağlayarak, birbirine yakın bu iki alan arasında daha sıkı bir etkileşimi savunuyor. Clift, küresel finansal kriz ve ardından gelen siyasi müdahalelerin peşinden cereyan eden tartışmaları tekrar canlandırarak, karşılaştırmalı siyasal ekonomi alanına bütüncül bir bakış sunuyor.

Ben Clift’in çalışması içerdiği zengin kuramsal değerlendirmeler, derinlemesine gözlem ve analizlerle, karşılaştırmalı siyasal ekonomi alanının güncel önemini koruduğunu ikna edici şekilde ortaya koyuyor. Karşılaştırmalı Siyasal Ekonomi siyaset, ekonomi ve uluslararası ilişkiler alanında araştırma yapanlarla lisans ve lisans üstü öğrencileri için değerli bir kaynak.

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

Teşekkür
BİRİNCİ BÖLÜM
Giriş: Kitabın İlgi Odağı ve Gerekçesi

İKİNCİ BÖLÜM
Karşılaştırmalı Siyasal Ekonomi: Klasik Siyasal Ekonomideki Kökenleri,
Uluslararası Siyasal Ekonomiyle Bağlantıları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kapitalizm ve Klasik Siyasal Ekonomi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Disiplinsel Politika ve Karşılaştırmalı Siyasal Ekonominin Soyağacı

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kurumsal Analiz ve Karşılaştırmalı Siyasal Ekonomi

ALTINCI BÖLÜM
Çıkara Dayalı Analiz ve Karşılaştırmalı Siyasal Ekonomi

YEDİNCİ BÖLÜM
Düşünsel Analiz ve Karşılaştırmalı Siyasal Ekonomi

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Devletin Karşılaştırmalı Siyasal Ekonomisi

DOKUZUNCU BÖLÜM
Karşılaştırmalı Kapitalizmler

ONUNCU BÖLÜM
Finans ve Şirket Yönetiminin Karşılaştırmalı Siyasal Ekonomisi

ON BİRİNCİ BÖLÜM
Refahın Karşılaştırmalı Siyasal Ekonomisi

ON İKİNCİ BÖLÜM
Karşılaştırma Yöntemi ve Karşılaştırmalı Siyasal Ekonomi

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sonuç

Kaynakça
Dizin

BENZER KİTAPLAR

Girişimci Devlet’in çıkış noktasında, küresel düzeyde yaşanan 2008 finans krizi yer alıyor. Krizin ardından, büyümeyi yeniden başlatmak için atılması gereken […]

YAZAR(LAR) Mariana Mazzucato, 100 TL

Girişimci Devlet

YAZAR(LAR) Mariana Mazzucato,

Son yılların en popüler kelimesi haline gelen “blokzinciri” hakkında ilginç bir kitaba başlıyorsunuz. Okurunu teknik bilgilerle sıkmayan, konuya bütünüyle felsefi […]

YAZAR(LAR) Kevin Werbach, 120 TL

Blokzinciri ve Yeni Güven Mimarisi

YAZAR(LAR) Kevin Werbach,

Külliyen ekonomikleşmiş bir çağda, baştan aşağı adaletsizlik ve eşitsizlik üzerine kurulu sisteme karşı direnmek mümkün mü? Neoklasik iktisatçılar için homo […]

YAZAR(LAR) Peter Fleming, 90 TL

Homo Economicus’un Ölümü
İş, Borç ve Sonsuz Birikim Efsanesi

YAZAR(LAR) Peter Fleming,

SEPET
0