Kemer Sıkmak

Tehlikeli Bir Fikrin Tarihi

YAZAR(LAR) :
Mark Blyth

ÇEVİREN: Duygu Argın

DİL: Türkçe

KATEGORİ: İşletme - Ekonomi
Siyaset Bilimi
Uluslararası İlişkiler
SAYFA SAYISI: 276
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 1. Baskı, Şubat 2017
ISBN: 9786059389280
FİYAT: 32 TL

Çok fazla borcun varsa harcamayı kes! Gayet mantıklı, değil mi? Acı reçeteler sunan kemer sıkma politikaları söz konusu olduğunda da bu şekilde düşünmek mümkün müdür?

Kemer sıkma görüşünü hem hassas bir ekonomi politikası hem de iktisat fikirleri açısından ele alan Mark Blyth, kendi içinde patlayan ABD finans sektörü krizinin avro bölgesine ve ötesine yayılarak, nasıl bir kamu krizine dönüştüğünü ve sonuçlarını inceliyor. Bankacılık sektöründe oluşan özel borcun nasıl olup da “devlet borcu krizi” olarak yeniden adlandırıldığı ve krizin insanlık tarihinin en büyük şaşırtma hikâyesini oluşturduğu üzerinde durarak kemer sıkma fikrinin tarihini sorguluyor.

Locke, Smith, Hume ve Keynes’in düşünceleri ve çalışmaları arasında gezinerek kemer sıkmanın entelektüel tarihini ele aldıktan sonra kemer sıkmanın gerçek tarihine bakıyor. 1930’lardan altı (ABD, İngiltere, Almanya, Japonya ve Fransa), 1980’lerden dört (Danimarka, İrlanda, Avusturya ve İsveç) örnek vakayı ve sonunda kemer sıkmanın yeni umudu REBLL ittifakı ülkeleri (Romanya, Estonya, Bulgaristan, Letonya ve Litvanya) senaryolarını analiz ederek kemer sıkmanın uygulamada nasıl çalıştığını, milyonlarca insanın yaşamını etkileyen kemer sıkma uygulamalarından ne gibi dersler almamız gerektiğini ortaya koyuyor.

Mark Blyth, Brown Üniversitesi’nde uluslararası siyasal ekonomi profesörü.

İÇİNDEKİLER

Önsöz: Kemer Sıkma, Kişisel Bir Tarih 9

BİRİNCİ BÖLÜM 13
Kemer Sıkma Politikaları, Borç ve Ahlak Oyunları Kılavuzu

BİRİNCİ KISIM
NEDEN HEPİMİZ TUTUMLU OLMALIYIZ?

İKİNCİ BÖLÜM 31
Amerika: Başarısız Olamayacak Kadar Büyük?
Bankacılar, Kefaletle Kurtarmalar ve Devleti Suçlamak

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 57
Avrupa: Kefaletle Kurtarılamayacak Kadar Büyük?
Kalıcı Kemer Sıkma Politikaları

İKİNCİ KISIM
KEMER SIKMANIN İKİLİ TARİHİ

DÖRDÜNCÜ, BEŞİNCİ VE ALTINCI BÖLÜMLERE GİRİŞ 97
Kemer Sıkmanın Entelektüel ve Gerçek Tarihleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 103
Tehlikeli Bir Fikrin Entelektüel Tarihi, 1692-1942

BEŞİNCİ BÖLÜM 127
Tehlikeli Bir Fikrin Entelektüel Tarihi, 1942-2012

ALTINCI BÖLÜM 167
Kemer Sıkmanın Gerçek Tarihi, 1914-2012

ÜÇÜNCÜ KISIM
SONUÇ

YEDİNCİ BÖLÜM 213
Bankacılığın Sonu, Yeni Hikâyeler ve Yaklaşan Vergilendirme Dönemi

Notlar 229
Dizin 269

BENZER KİTAPLAR

YAZAR(LAR) Michel de Vroey, 38TL

Keynes’ten Lucas ve Ötesine Makroiktisat Tarihi

YAZAR(LAR) Michel de Vroey,

Finansallaşma son otuz yılda politik ekonomi alanında ortaya çıkan en yeni kavramlardan biri. Rantiyenin üretken kapitaliste karşı zaferi olarak görülemeyeceği […]

YAZAR(LAR) Costas Lapavitsas, 36TL

Üretmeden Kâr Etmek
Finans Hepimizi Nasıl Sömürüyor

YAZAR(LAR) Costas Lapavitsas,

Son otuz yıl zarfında Çin’in ekonomisi hızla büyüdü ama kent merkezlerinin çevre niteliği ağır sanayi üretimi ve kömür tüketimi nedeniyle […]

YAZAR(LAR) Matthew Kahn, Siqi Zheng, 26TL

Pekin’de Mavi Bir Gökyüzü
Çin'in Büyüyen Ekonomisi ve Çevre Sorunları

YAZAR(LAR) Matthew Kahn, Siqi Zheng,

SEPET
0