Kemer Sıkmak

Tehlikeli Bir Fikrin Tarihi

YAZAR(LAR) :
Mark Blyth

ÇEVİREN: Duygu Argın

DİL: Türkçe

KATEGORİ: İşletme - Ekonomi
Siyaset Bilimi
Uluslararası İlişkiler
SAYFA SAYISI: 276
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 1. Baskı ,2017-02-08 00:00:00
ISBN: 9786059389280
FİYAT: 95 TL

Çok fazla borcun varsa harcamayı kes! Gayet mantıklı, değil mi? Acı reçeteler sunan kemer sıkma politikaları söz konusu olduğunda da bu şekilde düşünmek mümkün müdür?

Kemer sıkma görüşünü hem hassas bir ekonomi politikası hem de iktisat fikirleri açısından ele alan Mark Blyth, kendi içinde patlayan ABD finans sektörü krizinin avro bölgesine ve ötesine yayılarak, nasıl bir kamu krizine dönüştüğünü ve sonuçlarını inceliyor. Bankacılık sektöründe oluşan özel borcun nasıl olup da “devlet borcu krizi” olarak yeniden adlandırıldığı ve krizin insanlık tarihinin en büyük şaşırtma hikâyesini oluşturduğu üzerinde durarak kemer sıkma fikrinin tarihini sorguluyor.

Locke, Smith, Hume ve Keynes’in düşünceleri ve çalışmaları arasında gezinerek kemer sıkmanın entelektüel tarihini ele aldıktan sonra kemer sıkmanın gerçek tarihine bakıyor. 1930’lardan altı (ABD, İngiltere, Almanya, Japonya ve Fransa), 1980’lerden dört (Danimarka, İrlanda, Avusturya ve İsveç) örnek vakayı ve sonunda kemer sıkmanın yeni umudu REBLL ittifakı ülkeleri (Romanya, Estonya, Bulgaristan, Letonya ve Litvanya) senaryolarını analiz ederek kemer sıkmanın uygulamada nasıl çalıştığını, milyonlarca insanın yaşamını etkileyen kemer sıkma uygulamalarından ne gibi dersler almamız gerektiğini ortaya koyuyor.

Mark Blyth, Brown Üniversitesi’nde uluslararası siyasal ekonomi profesörü.

İÇİNDEKİLER

Önsöz: Kemer Sıkma, Kişisel Bir Tarih 9

BİRİNCİ BÖLÜM 13
Kemer Sıkma Politikaları, Borç ve Ahlak Oyunları Kılavuzu

BİRİNCİ KISIM
NEDEN HEPİMİZ TUTUMLU OLMALIYIZ?

İKİNCİ BÖLÜM 31
Amerika: Başarısız Olamayacak Kadar Büyük?
Bankacılar, Kefaletle Kurtarmalar ve Devleti Suçlamak

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 57
Avrupa: Kefaletle Kurtarılamayacak Kadar Büyük?
Kalıcı Kemer Sıkma Politikaları

İKİNCİ KISIM
KEMER SIKMANIN İKİLİ TARİHİ

DÖRDÜNCÜ, BEŞİNCİ VE ALTINCI BÖLÜMLERE GİRİŞ 97
Kemer Sıkmanın Entelektüel ve Gerçek Tarihleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 103
Tehlikeli Bir Fikrin Entelektüel Tarihi, 1692-1942

BEŞİNCİ BÖLÜM 127
Tehlikeli Bir Fikrin Entelektüel Tarihi, 1942-2012

ALTINCI BÖLÜM 167
Kemer Sıkmanın Gerçek Tarihi, 1914-2012

ÜÇÜNCÜ KISIM
SONUÇ

YEDİNCİ BÖLÜM 213
Bankacılığın Sonu, Yeni Hikâyeler ve Yaklaşan Vergilendirme Dönemi

Notlar 229
Dizin 269

BENZER KİTAPLAR

1949’da iktidarı ele geçiren Çin Komünist Partisi sınıfsal eşitlik sağlamak amacıyla iktisadi, kültürel ve siyasal sermayeyi hedef alan bir dizi […]

YAZAR(LAR) Joel Andreas, 36 TL (KDV’den muaftır)

HAKLARINI YİTİRENLER: ÇİN’DE ENDÜSTRİYEL YURTTAŞLIĞIN YÜKSELİŞİ VE ÇÖKÜŞÜ

YAZAR(LAR) Joel Andreas,

Girişimci Devlet’in çıkış noktasında, küresel düzeyde yaşanan 2008 finans krizi yer alıyor. Krizin ardından, büyümeyi yeniden başlatmak için atılması gereken […]

YAZAR(LAR) Mariana Mazzucato, 100 TL

Girişimci Devlet

YAZAR(LAR) Mariana Mazzucato,

İşletme grupları (namıdiğer holdingler), ekonomik örgütlenmenin modern olmayan biçimleri olarak kimi zaman eleştiri konusu olsa da, bunların birçoğu ekonomik ve […]

DERLEYEN(LER) Aslı M. Çolpan, James R. Lincoln, Takashi Hikino,

125 TL

Oxford İşletme Grupları Elkitabı

DERLEYEN(LER) Aslı M. Çolpan, James R. Lincoln, Takashi Hikino,

SEPET
0