Keynes’ten Lucas ve Ötesine Makroiktisat Tarihi

YAZAR(LAR) :
Michel de Vroey

ÇEVİREN: Elif Nurşen Siniroğlu

DİL: Türkçe

KATEGORİ: İşletme - Ekonomi
SAYFA SAYISI: 439
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm
BASKI: 1. Baskı, Şubat 2019, Temmuz 2020
ISBN: 9786052116838
FİYAT: 38 TL

Keynes’ten günümüze makroiktisat tarihinin izini süren Michel De Vroey, bu yolculuğun iki ana eksenine Keynesçi ve Lucasçı (DGSE) dönemlerle Marshall-Walras ayrışmasını yerleştiriyor. Keynesçi dönemden Keynesçi makroiktisat, parasalcılık, dengesizlik makroiktisadı, Walrasçı olmayan denge modelleri ve birinci nesil yeni Keynesçiler ele alınıyor. Lucasçı dönemden ise yeni klasik makroiktisat, RBC modellemesi ve ikinci nesil yeni Keynesçi modellemeler inceleniyor.

Keynes ve Lucas’ın yanı sıra Friedman, Patinkin, Leijonhufvud ve Clower, Phelps, Kydland ve Prescott gibi birçok iktisatçının eserleri de mercek altına yatırılıyor. Ayrıca Keynes ve Lucas’a alternatif sunma çabaları ayrıntılı olarak irdeleniyor. Michel De Vroey böylesine zengin bir içeriği analitik analizlerle tarihsel bağlam çerçevesinde yorumları dengeleyerek sunmayı başarıyor.

Keynes’ten Lucas ve Ötesine Makroiktisat Tarihi, De Vroey’in kendi makroiktisadi yolculuğunu ve o yolda karşılaştığı metinlere tepkilerini aktaran bir düşünsel seyahat güncesi gibi okunuyor. Esas olarak makroiktisatta fark yaratmış makale ve kitapların iç mantığını anlamaya odaklanarak bunları artıları ve eksileriyle değerlendirmeyi amaçlayan De Vroey, iktisatla ve tarihiyle ilgilenen herkes için bir temel eser yaratmış.

İÇİNDEKİLER

Şekil, Tablo ve Kutu Listesi
Önsöz
Teşekkür

BİRİNCİ KISIM
Keynes ve Keynesçi Makroiktisat

BİRİNCİ BÖLÜM
Keynes’in Genel Teori’si ve Modern Makroiktisadın Doğuşu

İKİNCİ BÖLÜM
Keynesçi Makroiktisat: IS-LM Modeli

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Neoklasik Sentez Programı: Klein ve Patinkin

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Milton Friedman ve Parasalcı Tartışma

BEŞİNCİ BÖLÜM
Phelps ve Friedman: Doğal İşsizlik Oranı

ALTINCI BÖLÜM
Leijonhufvud ve Clower

YEDİNCİ BÖLÜM
Walrasçı Olmayan Denge Modelleri

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Değerlendirme

İKİNCİ KISIM
DSGE Makroiktisadı

DOKUZUNCU BÖLÜM
Lucas ve DSGE Makroiktisadının Ortaya Çıkışı

ONUNCU BÖLÜM
Metodolojik Bir Kopma

ON BİRİNCİ BÖLÜM
Lucas’ın Katkılarının Değerlendirilmesi

ON İKİNCİ BÖLÜM
Lucas’a İlk Tepkiler

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lucas’a Tepki: Birinci Kuşak Yeni Keynesçiler

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Lucas’a Tepkiler: Alternatif Araştırma Hatları

ON BEŞİNCİ BÖLÜM
Reel İş Döngüsü Modellemesi: Kydland ve Prescott’ın Katkısı

ON ALTINCI BÖLÜM
Reel İş Döngüsü Modellemesi: Tepkiler ve Takip Eden Gelişmeler

ON YEDİNCİ BÖLÜM
Reel İş Döngüsü Modellemesi: Kendi Değerlendirmem

ON SEKİZİNCİ BÖLÜM
İkinci Nesil Yeni Keynesçi Modelleme

ÜÇÜNCÜ KISIM
Daha Geniş Bir Bakış Açısı

ON DOKUZUNCU BÖLÜM
Makroiktisat Tarihine Marshall-Walras Ayrışması Gözlüğüyle Bakmak

YİRMİNCİ BÖLÜM
DSGE Makroiktisadına Direnmek

YİRMİ BİRİNCİ BÖLÜM
Geçmişe ve Geleceğe Bakış

Kaynakça
Dizin

BENZER KİTAPLAR

Finansallaşma son otuz yılda politik ekonomi alanında ortaya çıkan en yeni kavramlardan biri. Rantiyenin üretken kapitaliste karşı zaferi olarak görülemeyeceği […]

YAZAR(LAR) Costas Lapavitsas, 36TL

Üretmeden Kâr Etmek
Finans Hepimizi Nasıl Sömürüyor

YAZAR(LAR) Costas Lapavitsas,

Son otuz yıl zarfında Çin’in ekonomisi hızla büyüdü ama kent merkezlerinin çevre niteliği ağır sanayi üretimi ve kömür tüketimi nedeniyle […]

YAZAR(LAR) Matthew Kahn, Siqi Zheng, 26TL

Pekin’de Mavi Bir Gökyüzü
Çin'in Büyüyen Ekonomisi ve Çevre Sorunları

YAZAR(LAR) Matthew Kahn, Siqi Zheng,

Bankasız devlet, devletsiz banka olur mu? Neden bazı ülkeler bankacılık krizlerine diğerlerinden daha çok meyillidir? Nasıl oluyor da kültürleri, yasal […]

YAZAR(LAR) Charles W. Calomiris, Stephen H. Haber, 44TL

Kırılgan Tasarım
Bankacılık Krizleri ve Kredi Kıtlığının Siyasi Kökenleri

YAZAR(LAR) Charles W. Calomiris, Stephen H. Haber,

SEPET
0