Kibir

Ekonomik Krizin Nedenleri ve Bir Sonraki Krizden Kaçınma Yolları

YAZAR(LAR) :
Meghnad Desai

ÇEVİREN: Ebru Kılıç

DİL: Türkçe

KATEGORİ: İşletme - Ekonomi
Uluslararası İlişkiler
SAYFA SAYISI: 221
ÖLÇÜ: 13,5 x 20 cm.
BASKI: 1. Baskı ,2017-08-11 00:00:00
ISBN: 9786059389662
FİYAT: 80 TL

2007-2008 finans krizinin ardından iktisat bilimi ciddi eleştirilere maruz kaldı. Ünlü iktisatçı Meghnad Desai Kibir’de yanlış gidenin ne olduğunu, iktisat tarihindeki temel krizlere bakarak sorguluyor. İktisatçıların krizi öngörememesinin ve yanıldıklarını kabul edememesinin önemli nedenlerinden birinin kuşkucu araştırmaların yerini alan kibir ve kesinlik olduğunu söylüyor.

Kibir Adam Smith, Karl Marx, Fredrick Hayek, Joseph Schumpeter, John Maynard Keynes ve Nikolay Kondratyev gibi iktisatçılara dönüyor. Desai, tüm iktisadi durumların tek bir kuramla çözülebileceğini reddediyor; eldeki kuramların gelecekteki felaketleri önlemek için yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor ve çağımızın en önemli ekonomik sorunlarına dair yeni bir bakış açısı sunuyor.

Meghnad Desai, London School of Economics’te (LSE) emeritus iktisat profesörü, aynı üniversitede Küresel Yönetişim Araştırmalar Merkezi kurucusu ve eski direktörü. Lordlar Kamarası üyesi.

İÇİNDEKİLER

Önsöz 7
Teşekkür 11
Giriş: İpleri Çözmek 13

BİRİNCİ KISIM 23

BİRİNCİ BÖLÜM 25
Yapı Taşları

İKİNCİ BÖLÜM 47
Meraklısına Çevrimler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 67
Yeni Bir Meslek İçin Yeni Aygıtlar

İKİNCİ KISIM 91

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 93
Bir Çalkantı Yaratmak

BEŞİNCİ BÖLÜM 129
Azalan Servetler

ALTINCI BÖLÜM 155
Yeni Küreselleşme

YEDİNCİ BÖLÜM 179
Bir Cevap Arayışı

Notlar 197
Kaynakça 205
Dizin 213

BENZER KİTAPLAR

1949’da iktidarı ele geçiren Çin Komünist Partisi sınıfsal eşitlik sağlamak amacıyla iktisadi, kültürel ve siyasal sermayeyi hedef alan bir dizi […]

YAZAR(LAR) Joel Andreas, 36 TL (KDV’den muaftır)

HAKLARINI YİTİRENLER: ÇİN’DE ENDÜSTRİYEL YURTTAŞLIĞIN YÜKSELİŞİ VE ÇÖKÜŞÜ

YAZAR(LAR) Joel Andreas,

Girişimci Devlet’in çıkış noktasında, küresel düzeyde yaşanan 2008 finans krizi yer alıyor. Krizin ardından, büyümeyi yeniden başlatmak için atılması gereken […]

YAZAR(LAR) Mariana Mazzucato, 100 TL

Girişimci Devlet

YAZAR(LAR) Mariana Mazzucato,

İşletme grupları (namıdiğer holdingler), ekonomik örgütlenmenin modern olmayan biçimleri olarak kimi zaman eleştiri konusu olsa da, bunların birçoğu ekonomik ve […]

DERLEYEN(LER) Aslı M. Çolpan, James R. Lincoln, Takashi Hikino,

125 TL

Oxford İşletme Grupları Elkitabı

DERLEYEN(LER) Aslı M. Çolpan, James R. Lincoln, Takashi Hikino,

SEPET
0