Kültürler Arası Bağlamda Örgütler ve Yönetim

YAZAR(LAR) :
Manuel Mendonça
Rabindra N. Kanungo
Zeynep Aycan

ÇEVİREN: Aylin Kayapalı

DİL: Türkçe

KATEGORİ: İşletme - Ekonomi
Uluslararası İlişkiler
SAYFA SAYISI: 402
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 1. Baskı ,2016-04-15 00:00:00
ISBN: 9786055250904
FİYAT: 36 TL

Kültürler Arası Bağlamda Örgütler ve Yönetim, insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış ve kültürler arası yönetimle ilgili temel unsurları bir araya getiriyor. Liderlik, takım çalışması, motivasyon, iletişim, çatışma yönetimi, çalışan tutumları, iş-hayat dengesi, insan kaynakları yönetimi, performans yönetimi, etik yönetim, kurumsal sosyal sorumluluk, örgütsel yapı ve değişim alanlarındaki temel teorik yaklaşımları tartışıyor.

Zeynep Aycan, Rabindra N. Kanungo ve Manuel Mendonça bu konuların her birini kültür bağlamında ve kültürler arası bağlamda ele alarak alana ilişkin temel terimleri ve tanımlarını veriyor, pek çok farklı ülke ve kültürden seçilen vaka çalışmaları ve örneklerle de teoriyi pratiğe döküyor. Lisans ve MBA düzeyindeki öğrenciler için temel bir başvuru kaynağı olan bu kitabın küresel yöneticiler, danışmanlar ve araştırmacılar için de faydalı olacağını umuyoruz.

Kitap, 2015’te Chartered Management Institute Yılın Yönetim ve Liderlik Kitabı Ödülü’nü, 2016’da ise American Psychological Association tarafından verilen Ursula Gielen Küresel Psikoloji Kitabı Ödülü’nü aldı.

Zeynep Aycan, Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve İşletme Bölümü öğretim üyesi profesördür. Koç Holding Yönetim ve Strateji Kürsüsü sahibidir.
Rabindra N. Kanungo, Örgütsel Davranış alanında profesördür ve McGill Üniversitesi’nde Yönetim Fakültesi Başkanı’dır.
Manuel Mendonça, McGill Üniversitesi’nde doçenttir. Yönetim Fakültesi ve Yönetici Eğitim Merkezi’nde dersler vermektedir.

İÇİNDEKİLER

Yazarlar Hakkında 11
Kitap Hakkında 13
Kılavuz 15

BİRİNCİ BÖLÜM
Kültürler Arası Bağlamda Öğrenen Örgütlerin Yönetimi 19

İKİNCİ BÖLÜM
Kültürler Arası Bağlamda İş Motivasyonu 41

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Davranış Değiştirme ve Performans Yönetimi 85

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İletişim ve Çatışma Yönetimi 121

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Liderlik: Rol Davranışları ve Kültürler Arası Görüşler 159

ALTINCI BÖLÜM
Etkili Takım Çalışması ve Kültürler Arası Bakış Açıları 201

YEDİNCİ BÖLÜM 
Örgütsel Tutumlar ve İş-Hayat Dengesi 241

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Örgüt Yapısı ve Örgütsel Değişim 275

DOKUZUNCU BÖLÜM
Kültürler Arası Bağlamda İnsan Kaynakları Yönetimi 315

ONUNCU BÖLÜM 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik 365

Dizin 397

BENZER KİTAPLAR

1949’da iktidarı ele geçiren Çin Komünist Partisi sınıfsal eşitlik sağlamak amacıyla iktisadi, kültürel ve siyasal sermayeyi hedef alan bir dizi […]

YAZAR(LAR) Joel Andreas, 36 TL (KDV’den muaftır)

HAKLARINI YİTİRENLER: ÇİN’DE ENDÜSTRİYEL YURTTAŞLIĞIN YÜKSELİŞİ VE ÇÖKÜŞÜ

YAZAR(LAR) Joel Andreas,

Girişimci Devlet’in çıkış noktasında, küresel düzeyde yaşanan 2008 finans krizi yer alıyor. Krizin ardından, büyümeyi yeniden başlatmak için atılması gereken […]

YAZAR(LAR) Mariana Mazzucato, 100 TL

Girişimci Devlet

YAZAR(LAR) Mariana Mazzucato,

İşletme grupları (namıdiğer holdingler), ekonomik örgütlenmenin modern olmayan biçimleri olarak kimi zaman eleştiri konusu olsa da, bunların birçoğu ekonomik ve […]

DERLEYEN(LER) Aslı M. Çolpan, James R. Lincoln, Takashi Hikino,

125 TL

Oxford İşletme Grupları Elkitabı

DERLEYEN(LER) Aslı M. Çolpan, James R. Lincoln, Takashi Hikino,

SEPET
0