Kültürler Arası Bağlamda Örgütler ve Yönetim

YAZAR(LAR) :
Manuel Mendonça
Rabindra N. Kanungo
Zeynep Aycan

ÇEVİREN: Aylin Kayapalı

DİL: Türkçe

KATEGORİ: İşletme - Ekonomi
Uluslararası İlişkiler
SAYFA SAYISI: 402
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 1. Baskı, Nisan 2016
ISBN: 9786055250904
FİYAT: 32 TL

Kültürler Arası Bağlamda Örgütler ve Yönetim, insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış ve kültürler arası yönetimle ilgili temel unsurları bir araya getiriyor. Liderlik, takım çalışması, motivasyon, iletişim, çatışma yönetimi, çalışan tutumları, iş-hayat dengesi, insan kaynakları yönetimi, performans yönetimi, etik yönetim, kurumsal sosyal sorumluluk, örgütsel yapı ve değişim alanlarındaki temel teorik yaklaşımları tartışıyor.

Zeynep Aycan, Rabindra N. Kanungo ve Manuel Mendonça bu konuların her birini kültür bağlamında ve kültürler arası bağlamda ele alarak alana ilişkin temel terimleri ve tanımlarını veriyor, pek çok farklı ülke ve kültürden seçilen vaka çalışmaları ve örneklerle de teoriyi pratiğe döküyor. Lisans ve MBA düzeyindeki öğrenciler için temel bir başvuru kaynağı olan bu kitabın küresel yöneticiler, danışmanlar ve araştırmacılar için de faydalı olacağını umuyoruz.

Kitap, 2015’te Chartered Management Institute Yılın Yönetim ve Liderlik Kitabı Ödülü’nü, 2016’da ise American Psychological Association tarafından verilen Ursula Gielen Küresel Psikoloji Kitabı Ödülü’nü aldı.

Zeynep Aycan, Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve İşletme Bölümü öğretim üyesi profesördür. Koç Holding Yönetim ve Strateji Kürsüsü sahibidir.
Rabindra N. Kanungo, Örgütsel Davranış alanında profesördür ve McGill Üniversitesi’nde Yönetim Fakültesi Başkanı’dır.
Manuel Mendonça, McGill Üniversitesi’nde doçenttir. Yönetim Fakültesi ve Yönetici Eğitim Merkezi’nde dersler vermektedir.

İÇİNDEKİLER

Yazarlar Hakkında 11
Kitap Hakkında 13
Kılavuz 15

BİRİNCİ BÖLÜM
Kültürler Arası Bağlamda Öğrenen Örgütlerin Yönetimi 19

İKİNCİ BÖLÜM
Kültürler Arası Bağlamda İş Motivasyonu 41

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Davranış Değiştirme ve Performans Yönetimi 85

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İletişim ve Çatışma Yönetimi 121

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Liderlik: Rol Davranışları ve Kültürler Arası Görüşler 159

ALTINCI BÖLÜM
Etkili Takım Çalışması ve Kültürler Arası Bakış Açıları 201

YEDİNCİ BÖLÜM 
Örgütsel Tutumlar ve İş-Hayat Dengesi 241

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Örgüt Yapısı ve Örgütsel Değişim 275

DOKUZUNCU BÖLÜM
Kültürler Arası Bağlamda İnsan Kaynakları Yönetimi 315

ONUNCU BÖLÜM 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik 365

Dizin 397

BENZER KİTAPLAR

YAZAR(LAR) Michel de Vroey, 38TL

Keynes’ten Lucas ve Ötesine Makroiktisat Tarihi

YAZAR(LAR) Michel de Vroey,

Finansallaşma son otuz yılda politik ekonomi alanında ortaya çıkan en yeni kavramlardan biri. Rantiyenin üretken kapitaliste karşı zaferi olarak görülemeyeceği […]

YAZAR(LAR) Costas Lapavitsas, 36TL

Üretmeden Kâr Etmek
Finans Hepimizi Nasıl Sömürüyor

YAZAR(LAR) Costas Lapavitsas,

Son otuz yıl zarfında Çin’in ekonomisi hızla büyüdü ama kent merkezlerinin çevre niteliği ağır sanayi üretimi ve kömür tüketimi nedeniyle […]

YAZAR(LAR) Matthew Kahn, Siqi Zheng, 26TL

Pekin’de Mavi Bir Gökyüzü
Çin'in Büyüyen Ekonomisi ve Çevre Sorunları

YAZAR(LAR) Matthew Kahn, Siqi Zheng,

SEPET
0