Medeni Cumhuriyet

Katılımcı Hayatın Sosyolojisi

YAZAR(LAR) :
Barış Büyükokutan

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Siyaset Bilimi
Sosyoloji
SAYFA SAYISI: 135
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm
BASKI: İstanbul, Mart 2019
ISBN: 9786052116852
FİYAT: 22 TL

Cumhuriyetçiliği kendisine temel ilke edinmiş bir ülkenin halkı olarak cumhuriyet denen şey hakkında oldukça az bilgi sahibiyiz.
Medeni Cumhuriyet, bu boşluğu doldururken yakın siyasi ve kültürel tarihimizin bir değerlendirmesini sunuyor ve cumhuriyetçiliğin geleceğine dair önemli tezler öne sürüyor.

1950 ve 60’ların şiir çevrelerinden Boğaziçi Üniversitesi’nin tarihine, Yunan ve ortaçağ şehir devletlerinin kuruluşundan günümüzün yerel deneyimlerine uzanan geniş bir yelpaze içerisinde cumhuriyetçiliğin tarihsel ve güncel bir arkeolojisini yapıyor.
Türkiye’de ve dünyada gerçek cumhuriyetlerin geliştirilmesi için mevcut imkan ve kısıtları ortaya koyan Barış Büyükokutan’a göre cumhuriyet, bir doğrudan katılım işidir ve burada bahsedilen sadece ulusal siyasi hayata katılım değildir. Cumhuriyetçiliğin sivil toplumu romantize etmeden ciddiye alması, aşağıdan yukarıya doğru işlemesi ve ekmek sorununu çözmesi gerekir.

Barış Büyükokutan, sosyoloji alanındaki doktorasını 2010’da Michigan Üniversitesi’nde tamamladıktan sonra Boğaziçi Üniversitesi’ne katıldı. 2017’den beri Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesidir. 2018’de Bilim Akademisi Genç Bilim İnsanları Ödülü’ne (BAGEP) layık görülmüştür.

İÇİNDEKİLER

Önsöz
I. KISIM
Cumhuriyete ve Cumhuriyetçiliğe Giriş
BİRİNCİ BÖLÜM
Giriş: Eski-Yeni Bir Fikir Olarak Cumhuriyetçilik
İKİNCİ BÖLÜM
Cumhuriyetin Felsefeleri ve Cumhuriyetçiliklerden Cumhuriyetçiliğe
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cumhuriyetin Ruhu ve Ruhsuzluğun Cumhuriyetsizliği
II. KISIM
Türkiye Cumhuriyetleri
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Türkiye Soluna Dair
BEŞINCI BÖLÜM
Türkiye İslam’(lar)ına Dair
ALTINCI BÖLÜM
Şiir Cumhuriyeti
YEDİNCİ BÖLÜM
Boğaziçi Cumhuriyeti
III. KISIM
Cumhuriyetin Yaşam Çevrimi
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Cumhuriyetin Kuruluşu
DOKUZUNCU BÖLÜM
Cumhuriyetin Gerilemesi ve Çöküşü
ONUNCU BÖLÜM
Cumhuriyetin Serpilmesi ve Büyümesi
IV. KISIM
Cumhuriyetin Ötekileri
ON BİRİNCİ BÖLÜM
Cumhuriyetin Kadınları ve Azınlıkları
ON İKİNCİ BÖLÜM
Cumhuriyetin Yeri
Kaynakça
Dizin

BENZER KİTAPLAR

Cumhuriyetçiliği kendisine temel ilke edinmiş bir ülkenin halkı olarak cumhuriyet denen şey hakkında oldukça az bilgi sahibiyiz. Medeni Cumhuriyet, bu […]

YAZAR(LAR) Charles W. Calomiris, Stephen H. Haber, 44TL

Kırılgan Tasarım
Bankacılık Krizleri ve Kredi Kıtlığının Siyasi Kökenleri

YAZAR(LAR) Charles W. Calomiris, Stephen H. Haber,

Cumhuriyetçiliği kendisine temel ilke edinmiş bir ülkenin halkı olarak cumhuriyet denen şey hakkında oldukça az bilgi sahibiyiz. Medeni Cumhuriyet, bu […]

YAZAR(LAR) Immanuel Ness, 22TL

Güneyin İsyanı
Küresel İşçi Sınıfının Gelişi

YAZAR(LAR) Immanuel Ness,

Cumhuriyetçiliği kendisine temel ilke edinmiş bir ülkenin halkı olarak cumhuriyet denen şey hakkında oldukça az bilgi sahibiyiz. Medeni Cumhuriyet, bu […]

YAZAR(LAR) Larbi Sadiki, 34TL

Arap Demokratikleşmesi
Demokrasi Olmadan Yapılan Seçimler

YAZAR(LAR) Larbi Sadiki,

SEPET
0