Modern Ortadoğu’da İşçiler ve Çiftçiler

Türkçe baskıya önsözle!

YAZAR(LAR) :
Joel Beinin

ÇEVİREN: Defne Karakaya

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Tarih
SAYFA SAYISI: 244
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm
BASKI: İstanbul, Nisan 2019, Temmuz 2020
ISBN: 9786059389600
FİYAT: 32 TL

İmparatorluklar çağından ulus-devlete geçiş süreciyle birlikte çalışan kesim tarihin bir konusu olarak nasıl değerlendirilmeli? Sonraki dönemlerde devlet destekli kalkınma çabaları, popülist milliyetçilikler ve egemen otoriter rejimler nasıl bir benzerlik gösterdi? İşçiler ve çiftçiler emperyalizme karşı nasıl direndiler?
Modern Ortadoğu’da İşçiler ve Çiftçiler’de Joel Beinin, 18. Yüzyılın ortasından başlayarak Osmanlı İmparatorluğu ve onun devamı niteliğindeki Müslüman çoğunluğa sahip Balkanlar, Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki devletlerdeki çiftçiler, kentli zanaatkârlar ve modern işçi sınıfının tarihini anlatıyor. Sıradan insanların siyasi, ekonomik ve toplumsal hayatlarına dair Hindistan Madun Çalışmaları ekolünden esinlenerek yeni bir bakış açısı sunuyor.
Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne geçiş sürecine de oldukça geniş bir yer ayıran Beinin, bu süreci çalışan kesim açısından bir kopuş değil süreklilik anlatısı olarak yorumluyor. 20. Yüzyılın sonlarına kadar Ortadoğu’da çalışan kesimin yeni gelişen kapitalist dünya düzeni içerisinde nasıl konumlandığını kısmen kendi yaşadığı deneyimler ve ilgili ülkelerde (özellikle Mısır’da) yaptığı çalışmalarından kısmen de ikincil kaynaklar üzerinden inceliyor.
Joel Beinin, Stanford Üniversitesi’nde Ortadoğu Tarihi profesörü.

İÇİNDEKİLER

İçindekiler Modern Ortadoğu’da İşçiler ve Çiftçiler Türkçe Baskıya Önsöz Teşekkür Lügatçe Kısaltmalar Giriş BİRİNCİ BÖLÜM Dünya Kapitalist Piyasası, Taşra Rejimleri ve Yerel Üreticiler, 1750-1839 İKİNCİ BÖLÜM Osmanlı Reformu ve Avrupa Emperyalizmi, 1839-1907 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kitle Siyasetinin Yükselişi, 1908-39 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Fikri el-Huli’nin Mahalletü’l-Kübra Seyahati BEŞİNCİ BÖLÜM Popülist Milliyetçilik, Devlet Güdümlü Kalkınma ve Otoriter Rejimler, 1939-1973 ALTINCI BÖLÜM Post-popülist Bir Reformdan Geçen İşçi Sınıfı ve Çiftçiler Kaynakça Dizin

BENZER KİTAPLAR

İmparatorluğun Öteki Yüzleri, yüzyıllar öncesinin mahkeme kayıtlarını temel alarak, geniş imparatorluk topraklarında ve uzun bir zaman aralığında “sahnenin dışında kalmış” […]

DERLEYEN(LER) Fırat Yaşa,

32TL

İmparatorluğun Öteki Yüzleri
Toplumsal Hiyerarşi ve Düzen Karşısında Sıradan Hayatlar

DERLEYEN(LER) Fırat Yaşa,

Bilimsel akla duyulan saygıya rağmen, insanlar efsanelere hâlâ uzak ataları kadar meraklı. Dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar, Cennet Bahçesi’nin yasak […]

YAZAR(LAR) Peter Conrad, 28TL

Mitomani
Apple'dan IŞİD'e Günümüzün Masalları

YAZAR(LAR) Peter Conrad,

YAZAR(LAR) Rosemary Wakeman, 40TL

Ütopyayı Hayata Geçirmek: Yeni Şehir Hareketinin Düşünsel Tarihi

YAZAR(LAR) Rosemary Wakeman,

SEPET
0