Mülkiyeti Geri Almak?

DERLEYEN(LER): 
Laurel Ptak
Marysia Lewandowska

ÇEVİREN: Süreyyya Evren

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Sanat
SAYFA SAYISI: 278
ÖLÇÜ: 13,5 x 20 cm.
BASKI: 1. Baskı ,2016-09-01 00:00:00
ISBN: 9786059389082
FİYAT: 90 TL

Hayatımızın tam ortasına, kısa, orta ve uzun vadeli vizyonumuza yerleşen mülkiyet, insanın hem kolektif hem de bireysel yaşantısında kendini tanımlamasını sağlayan bir olgu. Ancak insanlığın ekonomik, siyasal, hukuki, kültürel temelini oluşturan unsurlardan biri olan mülkiyetin tanımı sabit kalmıyor. Özellikle fikri mülkiyet kavramının oluşması ve 21. yüzyılda fikre biçilen ekonomik değerin maddi mülkiyete biçilen ekonomik değeri geride bırakması ile beraber mülkiyet üzerine düşünceler de gelişiyor, zenginleşiyor, değişiyor.

Marysia Lewandowska ve Laurel Ptak’ın derlediği Mülkiyeti Geri Almak? kültür, siyasal ekonomi, maddi olmayan üretim ve kamusal alan üzerinden mülkiyet kavramını anlamaya, kapitalist sistemin verdiği uyarıları değerlendirerek “Kültürün, bilginin sahibi kimdir ve günümüzde bunların üretiminin, dolaşımının koşulları, siyaseti ve ekonomisi nelerdir?” sorularının cevabını bulmaya çalışıyor.

Marysia Lewandowska, Polonya doğumlu, Londra’da çalışan bir sanatçı ve Stockholm’deki Konstfack’te kamusal alanda sanat profesörü.

Laurel Ptak, New York’ta yaşayan bir güncel sanat küratörü. Tensta konsthall’de yardımcı küratör ve New School’da ders veriyor.

İÇİNDEKİLER

Önsöz 7
Giriş 13
Marysia Lewandowska, Laurel Ptak

Borç Sabotajı 25
Matteo Pasquinelli

Eser Sahipliğinin Gaddar Ekonomisi 37
Kuba Szreder

Doğaçlama ve Komünleştirme 55
Mattin

Kopyalamak Her Zaman Dönüştürücüdür 71
Laurel Ptak, Rasmus Fleischer ile konuşuyor

Zombi Tarlaları:
Biyotek Tarım ve Bilginin Özelleştirilmesi 83
Claire Pentecost

Kamuya Açık, Özel Erişim 95
David Horvitz

Thing 001895 (kâğıt oynamak) 119
Agency

Kamu Malının Sınırları 131
Open Music Archive,
Eileen Simpson, Ben White

Emniyet Kemeri Patenti 1962 143
Nils Bohlin

Sanatçının Vakfı 147
Marysia Lewandowska

Soyutlama ve Toplumsalın Para Birimi 169
Laura Ptak, Marina Vishmidt ile konuşuyor

İyelikten Aidiyete 181
Matthew Stadler

Arayüz, Erişim, Kayıp 193
Sean Dockray

Hayali Mülkiyet 207
Florian Schneider

Geleceği Yeniden Üretmek 219
Marilyn Strathern, Marysia Lewandowska ile konuşuyor

Mübadele ve Dolaşım 233
Antonia Hirsch

Ortak Havuz Kaynakları 249
Katkıda Bulunanlar 263
Teşekkür 271
Dizin 275

BENZER KİTAPLAR

Sanat ve bilim, uzlaşmaz biçimde birbirinden ayrılmış mıdır, yoksa ortak bir zemin bulabilirler mi? Sanata da derin ilgisi olan Nobel […]

YAZAR(LAR) Eric R. Kandel, 80 TL

Sanatta ve Beyin Biliminde İndirgemecilik
İki Kültür Arasında Köprü Kurmak

YAZAR(LAR) Eric R. Kandel,

Düşünceler bir bağlamdan diğerine göçerken “yenilik” yaratılır ve sınırlar yeni baştan çizilir. Boris Groys, değerliyi değersizden, kültürü dünyeviden ayıran bu […]

YAZAR(LAR) Boris Groys, 90 TL

Yeni Üzerine
Geçmişle Gelecek Arasında Kültürel Ekonomi

YAZAR(LAR) Boris Groys,

Reklamların, televizyonun ve sosyal medyanın ürettiği, ardı arkası kesilmeyen bir enformasyon ve görüntü akışının içinde yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Her birimiz, […]

YAZAR(LAR) Nato Thompson, 80 TL

İktidarı Görmek
21. Yüzyılda Sanat ve Aktivizm

YAZAR(LAR) Nato Thompson,

SEPET
0