Müze Dersleri

Yorum ve Deneyim

YAZAR(LAR) :
Elliott Kai-Kee
Rika Burnham

ÇEVİREN: Aylin Onacak

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Sanat
SAYFA SAYISI: 251
ÖLÇÜ: 13,5 x 20 cm.
BASKI: 1. Baskı ,2015-10-08 00:00:00
ISBN: 9786055250553
FİYAT: 80 TL

Sanat eserleriyle kurduğumuz ilişkide müzede verilen eğitimin rolü ne olabilir? Ders verenler ve gönüllü rehberler bu ilişkinin derinleşmesine ne şekilde katkıda bulunabilirler? Kolektif bir sanat deneyimini hayal edebilir miyiz? Araştırma ve keşif hissini körükleyecek bir müze deneyimi nasıl kurgulanır? Böylesi bir deneyimi yaratabilecek eğitimin teorik çerçevesi ne olmalıdır?

Müze Dersleri benzeri sorular eşliğinde, geçmişi yüz yılı aşan müze eğitmenliğini; tarihi ve işleviyle birlikte kapsamlı bir tartışmaya açıyor. Her ikisi de yıllardır ABD’deki çeşitli müzelerde ders veren Rika Burnham ve Elliott Kai-Kee bu öncü çalışmalarında, müze eğitiminin nasıl olması gerektiğini, mesleğin kavramsal altyapısını ve pratik boyutlarını ustaca harmanlayarak sorguluyorlar. Eğitimler sırasında izleyicilerle kurulan iletişimin diyalojik yapısına ve izleyicilerin deneyimlerine odaklanıyor, nihayetinde yeni bir görme ve birlikte öğrenme biçiminin ana hatlarını çiziyorlar.

İÇİNDEKİLER

Teşekkür 11
Önsöz 17
Başlarken 21
Giriş 27

BİRİNCİ BÖLÜM
Müzede Ders Verme Sanatı 35

İKİNCİ BÖLÜM
Sanat Müzesinde Eğitimin Kısa Bir Tarihi 51

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Galeri Dersi: Rehber Eşliğinde Yorumlama

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Derinlemesine Bakmak: Yalnızlık, Akademik Bilgi ve Bir Öğretmenin Dönüştürücü Deneyimi 121

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sohbet, Tartışma ve Diyalog 139

ALTINCI BÖLÜM
Soru Kullanımının Sorgulanması 161

YEDİNCİ BÖLÜM
Galeri Dersinde Bilgi: Charles Le Brun İmzalı Goblen: Su 187

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Galeri Dersi: Bir Yorum Oyunu 205

DOKUZUNCU BÖLÜM
Bir Eğitim Yeri Olarak Barnes Vakfı 217

ONUNCU BÖLÜM
En Büyük Günah: Zirve Deneyimler Yaratmak İçin Ders Vermek 231

ON BİRİNCİ BÖLÜM
Sanat Müzesinde Eğitimin Geleceği 241

Yazarlar Hakkında 245
Dizin 247

BENZER KİTAPLAR

Sanat ve bilim, uzlaşmaz biçimde birbirinden ayrılmış mıdır, yoksa ortak bir zemin bulabilirler mi? Sanata da derin ilgisi olan Nobel […]

YAZAR(LAR) Eric R. Kandel, 80 TL

Sanatta ve Beyin Biliminde İndirgemecilik
İki Kültür Arasında Köprü Kurmak

YAZAR(LAR) Eric R. Kandel,

Düşünceler bir bağlamdan diğerine göçerken “yenilik” yaratılır ve sınırlar yeni baştan çizilir. Boris Groys, değerliyi değersizden, kültürü dünyeviden ayıran bu […]

YAZAR(LAR) Boris Groys, 90 TL

Yeni Üzerine
Geçmişle Gelecek Arasında Kültürel Ekonomi

YAZAR(LAR) Boris Groys,

Reklamların, televizyonun ve sosyal medyanın ürettiği, ardı arkası kesilmeyen bir enformasyon ve görüntü akışının içinde yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Her birimiz, […]

YAZAR(LAR) Nato Thompson, 80 TL

İktidarı Görmek
21. Yüzyılda Sanat ve Aktivizm

YAZAR(LAR) Nato Thompson,

SEPET
0