Ne Değişir ki?

Seçimlere ve Protestolara Katılımı Yeniden Düşünmek

YAZAR(LAR) :
S. Erdem Aytaç
Susan C. Stokes

ÇEVİREN: Merve Arkan

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Siyaset Bilimi
SAYFA SAYISI: 232
ÖLÇÜ: 13,5 x 20 cm
BASKI: 1. baskı ,2020-07-01 17:40:00
ISBN: 9786057685179
FİYAT: 70 TL

İnsanlar oy kullanıp kullanmamaya, protestolara katılıp katılmamaya nasıl karar verir? Seçmenleri sandıktan caydırmaya yönelik uygulamalar neden bazen geri teper? Göstericilere karşı sert polis müdahalesi nasıl oluyor da küçük protestoları ulusal hareketlere dönüştürebiliyor? Politikacılar ve aktivistler insanları harekete geçirmek için duyguları nasıl kullanıyor? Ne Değişir ki?‘nin yazarları, bireylerin siyasette kolektif eylemlere katılımı üzerine yeni bir kuram ortaya koyuyor ve kuramın öngörülerini seçimler ve protestolara katılım bağlamında irdeliyor.

Aytaç ve Stokes, kişiler için siyasete katılımın maliyetleri olduğu gibi bazı durumlarda katılmamanın da maliyetleri olabileceği düşüncesini geliştiriyor. Katılmamanın psikolojik olarak rahatsızlık verici ve dolayısıyla maliyetli olabileceği fikri, seçimlere ve protestolara katılımla ilgili mevcut kuramların açıklayamadığı birçok duruma ışık tutmaktadır. Aytaç ve Stokes bu kitapla başta Türkiye, Brezilya, Ukrayna ve ABD olmak üzere birçok ülkeden anket verileri, mülakatlar ve deneysel yöntemlerden yararlanarak kapsamlı bir siyasete katılım kuramı sunuyor.

 

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

Önsöz ve Teşekkür 9

BİRİNCİ BÖLÜM 17
Giriş: Siyasi Katılımı Yeniden Düşünmek

İKİNCİ BÖLÜM 35
Seçimlere Katılım Kuramları ve Yeni Bir Yaklaşım

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 65
Maliyetli Katılmama Kuramı ve Seçimlere Katılım

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 103
Protestolara Katılım Kuramları ve Yeni Bir Yaklaşım

BEŞİNCİ BÖLÜM 123
Maliyetli Katılmama Kuramı ve Protestolara Katılım

ALTINCI BÖLÜM 149
Kolektif Eylemin Duygusal Kökenleri

YEDİNCİ BÖLÜM 179
Sonuçlar: Eleştiriler, Açılımlar ve Demokrasi Kuramı

Notlar 191
Kaynakça 209
Dizin 227

BENZER KİTAPLAR

Cumhuriyetçiliği kendisine temel ilke edinmiş bir ülkenin halkı olarak cumhuriyet denen şey hakkında oldukça az bilgi sahibiyiz. Medeni Cumhuriyet, bu […]

YAZAR(LAR) Barış Büyükokutan, 70 TL

Medeni Cumhuriyet
Katılımcı Hayatın Sosyolojisi

YAZAR(LAR) Barış Büyükokutan,

Bankasız devlet, devletsiz banka olur mu? Neden bazı ülkeler bankacılık krizlerine diğerlerinden daha çok meyillidir? Nasıl oluyor da kültürleri, yasal […]

YAZAR(LAR) Charles W. Calomiris, Stephen H. Haber, 110 TL

Kırılgan Tasarım
Bankacılık Krizleri ve Kredi Kıtlığının Siyasi Kökenleri

YAZAR(LAR) Charles W. Calomiris, Stephen H. Haber,

Gelişmiş ülkelerdeki emekçiler köşelerine çekilmiş gibi görünse de, üretim alanındaki mücadele dünyanın Güney Yarıküresi’nde tüm hızıyla sürüyor. Güneyin İsyanı’nda Immanuel […]

YAZAR(LAR) Immanuel Ness, 90 TL

Güneyin İsyanı
Küresel İşçi Sınıfının Gelişi

YAZAR(LAR) Immanuel Ness,

SEPET
0