Orta Deniz’in Yapımı

Başlangıçtan Klasik Dünya'nın Doğuşuna Kadar Akdeniz'in Tarihi

YAZAR(LAR) :
Cyprian Broodbank

ÇEVİREN: Ebru Kılıç

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Arkeoloji
Tarih
SAYFA SAYISI: 712
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 1. Baskı, Temmuz 2016
ISBN: 9786055250973
FİYAT: 88 TL

Binlerce yıldır insanlara yön veren Akdeniz… Dünyanın en büyük içdenizi. Çetin ama olanaklar açısından zengin beş “Akdenizsi” bölgenin en büyüğü. Mezopotamya ve Mısır’daki eski uygarlıkları doğuran nehir kaynaklarının komşusu. İstisnai toplumların beşiği.

Rakipsiz derinliği ve incelenme hacmiyle Akdeniz arkeolojisi, antik toplumlara ışık tutabilecek en zengin kaynaklar arasında. Klasik dönem ve sonrasındaki tarihine dair başarılı yorumlar olmasına rağmen Akdeniz toplumlarının, kültürünün ve ekonomilerinin nasıl oluştuğuna dair elimizde bütünlüklü incelemeler yok. Orta Deniz’in Yapımı, Akdeniz dünyasının oluşumunu MÖ 2 milyondan alıp MÖ 500’lere getiriyor. Kitap, Avrupa, batı Asya ile Afrika cenahlarından ve Akdeniz’in kalbindeki adalardan görüşlere ve bilgilere eşit derecede yer veren ilk kaynak. Hikâyesini ilk insanlardan başlatıp tarımla metalürjinin ve medeniyetlerin doğuşuna kadar sürdüren kitap, disiplinler arası bir çalışma. Arkeoloji ve tarihyazımına dair bir başyapıt.

Cyprian Broodbank, Cambridge Üniversitesi Arkeoloji Bölümü başkanı ve McDonald Arkeoloji Enstitüsü direktörü.

İÇİNDEKİLER

Teşekkür 6
Topografik Harita ve Kronolojik Tablolar 8

BİRİNCİ BÖLÜM
Bir Barbarlık Tarihi 15

İKİNCİ BÖLÜM
Kışkırtıcı Yerler 54

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Türleştiren Deniz (1,8 milyon - 50.000 yıl öncesi) 82

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Soğuk Günler Beklemişti Bizi (50.000 yıl öncesi - MÖ 10.000) 109

BEŞİNCİ BÖLÜM
Cesur Yeni Dünyalar (MÖ 10.000 - 5500) 148

ALTINCI BÖLÜM
Nasıl Olabilirdi? (MÖ 5500 - 3500) 202

YEDİNCİ BÖLÜM
Şeytani ve Derin Mavi Deniz (MÖ 3500 - 2200) 257

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Gösteriş ve Koşullar (MÖ 2200 - 1300) 345

DOKUZUNCU BÖLÜM
Denizden Işıldayan Denize (MÖ 1300 - 800) 445

ONUNCU BÖLÜM
Başlangıcın Sonu (MÖ 800 - 500) 506

ON BİRİNCİ BÖLÜM
De Profundis 593

Notlar 611
Kaynakça 630
Görsellerin Kaynakları 654
Dizin 656

BENZER KİTAPLAR

Christopher H. Roosevelt, uzun soluklu ve kapsamlı bir araştırma sonucunda kaleme aldığı Gyges’ten Büyük İskender’e Lydia Arkeolojisi’nde, antikçağ Anadolu’sunda Doğu […]

YAZAR(LAR) Christopher H. Roosevelt, 40TL

Lydia Arkeolojisi
Gyges'ten Büyük İskender'e

YAZAR(LAR) Christopher H. Roosevelt,

Eski eserlerin sahibi kimdir? Günümüzde uluslararası anlaşmazlıklarda canlı bir yer tutan bu alışılmış sorudan yola çıkan Asar-ı Atika, eski eserler […]

YAZAR(LAR) Zeynep Çelik, 28TL

Asar-ı Atika
Osmanlı İmparatorluğu'nda Arkeoloji Siyaseti

YAZAR(LAR) Zeynep Çelik,

Surlarla çevrili içkaleler bin yıl boyunca hükümdarlar ve ordular için mesken, seçkinler için de iktidarlarını somutlaştıran kutsal merkezler oldu. Mimarlık […]

DERLEYEN(LER) Nina Ergin, Scott Redford,

40TL

Türkiye’de Şehirler ve İçkaleler
Demir Çağından Selçuklulara

DERLEYEN(LER) Nina Ergin, Scott Redford,

SEPET
0