Osmanlı Laleleri, Osmanlı Kahvehaneleri

On Sekizinci Yüzyılda Hayat Tarzı ve Boş Vakit Eğlenceleri

YAZAR(LAR) :
Alan Mikhail
Ali Çaksu
Babak Rahimi
Can Erimtan
Dana Sajdi
Orlin Sabev

DERLEYEN(LER): 
Dana Sajdi

ÇEVİREN: Aylin Onacak

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Tarih
SAYFA SAYISI: 272
ÖLÇÜ: 15 x 21 cm.
BASKI: 1. Baskı, Ağustos 2014
ISBN: 9786055250331
FİYAT: 28 TL

Osmanlı Laleleri, Osmanlı Kahvehaneleri Osmanlı İmparatorluğu’nun on sekizinci yüzyılının kahvehane, matbaa, saray mimarisi, geçit alayları ve şenlikler gibi bazı belirleyici kültürel unsurlarının eleştirel bir incelemesini sunuyor.

Osmanlı Laleleri, Osmanlı Kahvehaneleri Osmanlı İmparatorluğu’nun on sekizinci yüzyılının kahvehane, matbaa, saray mimarisi, geçit alayları ve şenlikler gibi bazı belirleyici kültürel unsurlarının eleştirel bir incelemesini sunuyor. Dana Sajdi, Can Erimtan, Orlin Sabev (Orhan Salih), Babak Rahimi, Ali Çaksu ve Alan Mikhail’in makaleleri, tarihi yeniden değerlendirerek Lale Devri olarak adlandırılan dönemin tarihyazımını ortaya koyuyor. Dahası, kahvehaneyi siyasal bir alan, Bektaşilik merkezi, karakol, ihtisab dairesi gibi farklı amaçlarla kullanılan çok işlevli bir mekân olarak ele alıyor. En önemlisi, on sekizinci yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun kültürel ve politik olarak gerilediği söylemini ve Batılılaşma ile modernleşme amaçlarını aşan bir anlatı sunuyor. Osmanlı İmparatorluğu’nu kendi coğrafyasında değerlendirirken Batı’yla olduğu kadar Doğu’yla da etkileşim içinde görüyor.

İÇİNDEKİLER

Tablo ve Şekillerin Listesi

Önsöz, Transliterasyon Üzerine ve Teşekkür

1. Gerileme, Hoşnutsuzlukları ve Osmanlı Kültürel Tarihi: Giriş Yerine / DANA SAJDI

2. Sadâbad Algısı: “Lale Devri” ve Osmanlı-Safevi Rekabeti / CAN ERIMTAN

3. İlk Osmanlı Türk Matbaası: Başarı mı Başarısızlık mı? / ORLIN SABEV (ORHAN SALIH)

4. Nahıl, Sünnet Törenleri ve Tiyatro Devlet / BABAK RAHIMI

5. On Sekizinci Yüzyıl Sonu İstanbul Yeniçeri Kahvehaneleri / ALI ÇAKSU

6. Gönül Arzu Eder ki: Toplumsal Cinsiyet, Kentsel Mekân ve Osmanlı Kahvehaneleri / ALAN MIKHAIL

Kaynakça

Katkıda Bulunanlar

Dizin

BENZER KİTAPLAR

“Ankara’da Okul Çağında Ev Geçindiren Çocuklar”, Gazi Eğitim Enstitüsü İş-Resim Bölümü 1935 yılı ilk mezunlarından Recep Cengizkan’ın (Cengiz Kan olarak […]

YAZAR(LAR) Recep Cengizkan, 50 TL

Ankara’da Okul Çağında Ev Geçindiren Çocuklar

YAZAR(LAR) Recep Cengizkan,

Kitapta, “Kızılay Meydanı Başkent Ankara için her zaman önemli bir odak mıydı? Zamanla nasıl değişti ve dönüştü? Başkentin imgesi olma […]

YAZAR(LAR) Çiğdem Varol, N. Aydan Sat, S. Bahar Yenigül, 40 TL

Başkent’in Meydanı Kızılay’ın Dönüşüm Öyküsü

YAZAR(LAR) Çiğdem Varol, N. Aydan Sat, S. Bahar Yenigül,

Akademik yaşamı boyunca uzun yıllarını Türkiye’de Bizans sanatı konusunda araştırmalarla geçirmiş olan Profesör Robert Ousterhout, yirmi beş yılı aşkın süredir […]

YAZAR(LAR) Robert Ousterhout, 150 TL

Bizans Toplumunu Görünür Kılmak
Kapadokya'da Sanat, Maddi Kültür ve Yerleşim

YAZAR(LAR) Robert Ousterhout,

SEPET
0