Osmanlılar ve Afrika Talanı

Sahra'dan Hicaz'a İmparatorluk ve Diplomasi

YAZAR(LAR) :
Mostafa Minawi

ÇEVİREN: Ayşen Gür

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Tarih
SAYFA SAYISI: 232
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 1. Baskı, Temmuz 2018
ISBN: 9786052116579
FİYAT: 24 TL

Osmanlılar ve Afrika Talanı, Osmanlı İmparatorluğu’nun emperyalizm çağındaki yayılmacılık gayretlerini ele alan ilk çalışma. Okuru II. Abdülhamid’in iktidarının ikinci yarısında İstanbul’dan Berlin’e, doğu Sahra’ya, Çad Gölü havzasına, Hicaz’a ve sonra yeniden İstanbul’a götüren kitap, Osmanlıların giriştiği “yeni” türden bir rekabetçi emperyalizm denemesine ve bu stratejinin kıtalar arası sonuçlarına eğiliyor.

Mostafa Minawi, daha önce kullanılmamış arşiv kaynaklarına dayanarak, Osmanlıların Berlin Konferansı’na (1884-85) ve Afrika’da cereyan eden şiddetli sömürge kapma yarışına katılımının, bir zamanların kudretli dünya imparatorluğunun kendi kendisini yeniden icat etme çabasının bir parçası olduğunu gösteriyor. Bunu yaparken 19. yüzyıl sömürgeciliğinin parametrelerini Osmanlı İmparatorluğu’nu da içerecek şekilde yeniden tanımlayan Minawi, Avrupa güçlerinin değişimin küresel sahnedeki tek faili olduğu ve Şark Meselesi’ne çözüm aramakla sadece onların ilgilendiği algısına karşı çıkıyor.

 Padişahın emriyle çeşitli defalar Libya’ya ve Hicaz’a görev yolculukları yapmış bir Osmanlı paşasının, Sadik al-Mouayad Azmzade’nin seyahat günlüklerinin de ışık tuttuğu bu heyecan verici kitapta, bugüne kadar üzerine çok az şey yazılmış bir Osmanlı projesinin, Hicaz Telgraf Hattı’nın hikâyesini de öğreniyoruz.

“Osmanlı tarihinin bugüne kadar bilinmeyen ta­raflarına, 20. yüzyıl başında imparatorluğun ücra bölgelerinin bakış açısından görünenlere ışık tutan iddialı bir kitap.”

 Hasan Kayalı, California Üniversitesi, San Diego

İÇİNDEKİLER

Önsöz 11
Teşekkür 17
Transliterasyonla İlgili Not 19

GİRİŞ
Eski İmparatorluk, Yeni İmparatorluk

BİRİNCİ BÖLÜM 45
Osmanlı Libya’sı, Doğu Sahra ve Orta Afrika Sultanlıkları

İKİNCİ BÖLÜM 73
Osmanlı Sömürge Afrika’sının Hukuki Olarak Üretimi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 97
Osmanlı Afrika’sı İçin Diplomatik Mücadele

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 121
Direniş ve Tahkimat, 1894-99

BEŞİNCİ BÖLÜM 141
Kıtalararası Bir İmparatorluk İçin İmparatorluk Ötesi Stratejiler

ALTINCI BÖLÜM 163
Bir İmparatorluk Sınırında Yerel Küreselle Karşılaşıyor

SONUÇ
Başarısızlığın Körleştirici Teleolojisi

Kaynakça 199
Dizin 223

BENZER KİTAPLAR

İmparatorluğun Öteki Yüzleri, yüzyıllar öncesinin mahkeme kayıtlarını temel alarak, geniş imparatorluk topraklarında ve uzun bir zaman aralığında “sahnenin dışında kalmış” […]

DERLEYEN(LER) Fırat Yaşa,

32TL

İmparatorluğun Öteki Yüzleri
Toplumsal Hiyerarşi ve Düzen Karşısında Sıradan Hayatlar

DERLEYEN(LER) Fırat Yaşa,

Bilimsel akla duyulan saygıya rağmen, insanlar efsanelere hâlâ uzak ataları kadar meraklı. Dizüstü bilgisayarlar ve akıllı telefonlar, Cennet Bahçesi’nin yasak […]

YAZAR(LAR) Peter Conrad, 28TL

Mitomani
Apple'dan IŞİD'e Günümüzün Masalları

YAZAR(LAR) Peter Conrad,

YAZAR(LAR) Joel Beinin, 32TL

Modern Ortadoğu’da İşçiler ve Çiftçiler
Türkçe baskıya önsözle!

YAZAR(LAR) Joel Beinin,

SEPET
0