Proust ve Mürekkepbalığı

Okuyan Beynin Bilimi ve Hikâyesi

YAZAR(LAR) :
Maryanne Wolf

ÇEVİREN: Ferit Burak Aydar

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Bilim
SAYFA SAYISI: 267
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 2. Baskı ,2017-08-10 00:00:00
ISBN: 9786059389709
FİYAT: 80 TL

İlk okuma nasıl gerçekleşti? Sokrates yazıya neden karşı çıkmıştı? Beyin okumayı nasıl öğrenir; öğrenmezse ne olur? Farklı okuyan beyin nasıl çalışır? Okuduklarımız bizi nasıl değiştirir? Maryanne Wolf, Proust ve Mürekkepbalığı’nda okumaya dair benzer pek çok soruya cevap arıyor.

Wolf, okuyan beynin tarihini, hem yazının icadından bu yana hem de günümüzde bir çocuğun yaşamı boyunca ele alıyor. Disleksili çocukların okumayı öğrenirken neden zorlandıklarını ve özel yetilerini tartışıyor. Atalarımızın borçlarını ve isteklerini kil tabletlere ve papirüslere kaydedişinden derin düşüncelere erişmek için okuma sürecine geçişte beynin ne tür yöntemler kullandığını gösteriyor. Önümüzdeki teknolojik değişikliklerin okuyan beyni ve entelektüel repertuarımızı nasıl etkileyeceğine dair temkinli gözlemler sunuyor. Proust ve Mürekkepbalığı, okumaya ve beynin işleyişine ilgi duyan herkesin keyifle okuyacağı bir bilimsel çalışma.

Maryanne Wolf, Tufts Üniversitesi’nde bilişsel sinirbilimci ve çocuk gelişimci.

İÇİNDEKİLER

Önsöz 9

BİRİNCİ KISIM 11
Beyin Okumayı Nasıl Öğrendi?

BİRİNCİ BÖLÜM 13
Proust ve Mürekkepbalığından Okuma Dersleri

Beyin Okumayı Nasıl Öğrendi? 25
Çocuk Beyni Okumayı Nasıl Öğrenir ve Hayatımız Boyunca Nasıl Değiştiriliriz? 26
Ya Beyin Okumayı Öğrenemezse? 27

İKİNCİ BÖLÜM 31
Beyin Okumaya Kendini Nasıl Uyarladı? İlk Yazı Sistemleri
İlkin, “İlkler” Hakkında Bir Çift Söz 32
İlk Yazılı Evreka: Sembolik Temsil 33
Kral ve Kraliçelerin Ağzından: Çiviyazısı ve Hiyeroglif Yazı Sistemlerine Giden Yolda İkinci Atılım 36
Hikâye İçinde Hikâye: Sümerliler Çocuklarına Okumayı Nasıl Öğrettiler? 40
Sümerlilerden Akadlara 43
Bir Diğer “İlk”? Hiyeroglif Yazının İcadı 45
Ejderha Kemikleri, Kaplumbağa Kabukları ve Düğümler: Diğer Erken Dönem Yazı
Sistemlerinin Tuhaf Göstergeleri 48

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 53
Bir Alfabenin Doğuşu ve Sokrates’in Karşı Çıkışı

Alfabe Nasıl Oluşur? 56
Bir Alfabe Farklı Bir Beyin İnşa Eder mi? 60
Sokrates’in Karşı Çıkışı, Platon’un Sessiz İsyanı ve Aristoteles’in Alışkanlığı 67

İKİNCİ KISIM 77
Beyin Okumayı Zamanla Nasıl Öğrenir?

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 79
Okumanın Gelişiminin Başlangıçları ya da Başlamayışları

İlk Hikâye 80
İkinci Hikâye 95

BEŞİNCİ BÖLÜM 101
Okuma Gelişiminin “Doğal Tarih”i: Okuyan Genç Beynin Parçalarını Birleştirmek
Eldorado, Floransa, Philadelphia ve Antigua’da Okumayı Öğrenmek 102
Okuma Nasıl Gelişir? 105
Okumayı Sökmekte Olan Okur 106
Çaylak Okur 107
Deşifre Eden Okur 115

ALTINCI BÖLÜM 123
Okumanın Gelişiminin Sonu Gelmeyen Hikâyesi

Akıcı ve Anlayarak Okuma 124
Uzman Okur 130

ÜÇÜNCÜ KISIM 147
Beyin Okumayı Öğrenemezse

YEDİNCİ BÖLÜM 149
Disleksinin Muamması ve Beynin Tasarımı

Devasa Bir Tarih 151
Legasthenie, Dyslexi, Dyslexie: Disleksinin Dünyadaki Farklı Yüzleri 170
Yüzyıllık Gizem 171

SEKİZİNCİ BÖLÜM 177
Genler, Yetenekler ve Disleksi

DOKUZUNCU BÖLÜM 189
Sonuçlar: Okuyan Beyinden “Bir Sonraki Adım”a

Okumanın Evrimi Üzerine Düşünceler 191
Okumanın “Doğal Tarihi” Üzerine Düşünceler 196
Disleksi Üzerine Düşünceler ve Kalıpların Dışında Düşünmek 200
Okura: Son Bir Fikir 202

Teşekkür 203
Notlar 207
Dizin 259

BENZER KİTAPLAR

1970’lerde, davranış psikoloğu Herbert S. Terrace, bir şempanzeye dili kullanmanın öğretilip öğretilemeyeceğini görmek için dikkate değer bir deney yaptı. Terrace’ın, […]

YAZAR(LAR) Herbert S. Terrace, 32 TL

Şempazeler Dil Öğrenemez

YAZAR(LAR) Herbert S. Terrace,

PEN/E.O. Wilson Bilim Yazını Ödülü finalisti olan Vicdan, tüm sosyal hayvanların neden ahlaki sistemlere sahip olduğunu ve bu sistemlerin nasıl […]

YAZAR(LAR) Patricia S. Churchland, 80 TL

Vicdan

YAZAR(LAR) Patricia S. Churchland,

Orta yaşlarında orta boy bir yıldızın yörüngesine kapılmış gezegenlerin üçüncüsünde 3,3 milyar yıl önce filizlendik. Bin asır önce Rift Vadisi’ni […]

YAZAR(LAR) Nicholas P. Money, 70 TL

Bencil Maymun
İnsan Doğası ve Yokoluşa Giden Yolumuz

YAZAR(LAR) Nicholas P. Money,

SEPET
0