Sakatlık Çalışmaları

Sosyal Bilimlerden Bakmak

YAZAR(LAR) :
Dikmen Bezmez
Sibel Yardımcı
Yıldırım Şentürk

ÇEVİREN: Ferit Burak Aydar

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Sakatlık Çalışmaları
Sosyoloji
Tarih
SAYFA SAYISI: 567
ÖLÇÜ: 16.5 x 24 cm.
BASKI: 1. Baskı ,2011-09-01 00:00:00
ISBN: 9786056141164
FİYAT: 52 TL

Eldeki derlemenin amacı, Sakatlık Çalışmaları başlığı altında şekillenen görece yeni bir araştırma alanıyla ilgili güncel tartışmaları ve literatürü Türkiye’deki okuyucuya tanıtmak. Sakatlık Çalışmaları, 1970’li yıllardan itibaren ama özellikle 1980’lerden sonra gelişen, farklı disiplinleri bir araya getiren bir alan. Bu alan büyük oranda 1960’ların sosyal hareketliliği çerçevesinde, özellikle İngiltere ve ABD topraklarında yeşerdi. Çeşitli sakatlıkları olan gazilerin Vietnam Savaşından ülkelerine dönüşleri 1960’ların hareketliliğiyle birleşince, ortaya sakat kimliğini, deneyimini ve haklarını vurgulayan bir sakat hareketi çıktı. Bir akademik alan olarak Sakatlık Çalışmaları ise, bu hareketin verdiği ivmeyle şekillendi ve zamanla sosyal bilimlerdeki diğer ilgilerden beslenerek zenginleşti (Marksist eleştiri, fenomenoloji, kadın araştırmaları, ırk çalışmaları, queer gibi).

İşte Sakatlık Çalışmaları bu alandan seçilmiş ve beş başlık altında bir araya getirilmiş metinlerden oluşuyor. Bunlar sırasıyla, Sakatlığa Kuramsal Yaklaşımlar, Tarihte Sakatlık, Dışlama/Dahil Etme Süreçleri, Sakat Hareketi ve Sakatlık ve Kimlik’tir. Bu derleme aracılığıyla temel tartışmaları Türkçeye kazandırmanın, yeni filizlenen akademik çalışmalara bir katkı sunabileceğini, eleştirel sesini daha fazla duymayı beklediğimiz sakat hareketi ile akademi arasında bir işbirliği kapısı açacağını umuyoruz.

Dikmen Bezmez, Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde; Sibel Yardımcı ve Yıldırım Şentürk, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

İÇİNDEKİLER

Kısaltmalar

Katkıda Bulunanlar

Derlemeye Alınan Makalelerin Kaynakçası

Giriş / Dikmen Bezmez, Sibel Yardımcı, Yıldırım Şentürk

Terimce

SAKATLIĞA KURAMSAL YAKLAŞIMLAR

Sakatlık Kuramı: Kilit Fikirler, Meseleler ve Düşünürler / Carol Thomas

Sakatlık Sosyal Modeli / Tom Shakespeare

Sakatlık Sosyal Modeli ve Kaybolan Beden: Bir Yeti Yitimi Sosyolojisine Doğru/ Bill Hughes, Kevin Paterson

Teoride Sakatlık: Toplumsal İnşacılıktan Bedenin Yeni Gerçekçiliğine/ Tobin Siebers

TARİHTE SAKATLIK

Sakatlığın Kuramsal Tarihi / David L. Braddock, Susan L. Parish

Normalliğin İnşası: Çan Eğrisi, Roman ve On Dokuzuncu Yüzyılda Sakat Bedenin İcadı / Lennard J. Davis

Sakatlık ve Kapitalizmin Yükselişi / Michael Oliver

Sakatlığın İdeolojik İnşası / Michael Oliver

Kurmaca Sağlamlıktan Ulusal Kimliğe: Ellis Adası'nda Sakatlık, Sağlık Muayenesi ve Kamu Sağlığı Düzenlemeleri / Roxana Galusca

DIŞLAMA/ DAHİL ETME SÜREÇLERİ

Sakatlık Çalışmaları Perspektifinden Sakat İstihdamı Sorunları ve Politikaları: Bir Uluslararası Yaklaşım / Kay Schriner

Sakatlık, Eğitim ve Dahil Etme: Kültürler Arası Meseleler ve İkilemler/Len Barton, Felicity Armstrong

Sakatlayıcı Çevre Tasarımı / Rob Imrie

Teknoloji Sakatlayıcı Kentin Üstesinden Gelebilir mi? / Brendan Gleeson

SAKAT HAREKETİ

Farkı Yaratmak: Sakatlık, Siyaset ve Tanınma / Tom Shakespeare, Nick Watson

Toplumsal Hareketleri Anlamak: Geç Modernlik Koşullarında Sakat Hareketini Kuramsallaştırmak / Angharad E. Beckett

Japonya'da Sakat Hakları Hareketinin Dünü Bugünü Yarını / Reiko Hayaşi, Masako Okuhira

Direniş: Sakat Hakları Hareketi ve Yardımlı İntihar / Paul K. Longmore

SAKATLIK VE KİMLİK

Çalışma ve Cinsellik İlişkisi İçerisinde Sakat Kimliğinin Soykütüğü / Rose Galvin

Kimlik Siyasetinşn Sonu ve Dismodernizmin Başlangıcı: İstikrarsız Bir Kategori Olarak Sakatlık Üzerine / Lennard J. Davis

Sakatlığın Dahil Edilmesi, Feminist Kuramın Dönüştürülmesi / Rosemarie Garland-Thomson

Zorunlu Sağlam Bedenlilik ve Queer/Sakat Varoluş / Robert Mcruer

Dizin

BENZER KİTAPLAR

SEPET
0