Sanat Tarihinin Tarihi

YAZAR(LAR) :
Vernon Hyde Minor

ÇEVİREN: Cem Soydemir

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Sanat Tarihi
SAYFA SAYISI: 304
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 2. Baskı, Haziran 2013
ISBN: 9786059389631
FİYAT: 26 TL

Sanat Tarihinin Tarihi, “sanat tarihinin ne olduğunu, nereden doğduğunu, temelini oluşturan fikirlerin, kurumların ve pratiklerin neler olduğunu, bugünkü şekline nasıl büründüğünü ve kullandığı eleştirel yöntemlerin neler olduğunu tanımlama”yı amaçlıyor.

Vernon Hyde Minor kitabında öncelikle sanat eğitimi alınan bir yer olarak modern akademinin doğuşunu ve gelişimini odağına alıyor; akademinin nasıl gündem yarattığını, sanatçıları ve sanat tarihçilerini nasıl etkilediğini inceliyor. Ardından 19. yüzyıl sanat kuramlarını ele alan Minor, “sanat nedir?” sorusuna çağlar boyu verilen yanıtları tartışıyor. 20. yüzyıl eleştiri kuramlarını incelediği bölümdeyse yazar göstergebilim, yapıbozum, Marksizm, psikanaliz, feminist eleştiriler, çokkültürcülük gibi yaklaşımları okuyucunun dikkatine sunuyor.

Sanat Tarihinin Tarihi, Batı sanatının tarihini oluşturan yargıların nereden geldiğini, dayanaklarının neler olduğunu ve nasıl sorgulanabileceklerini soran okur için.

Vernon Hyde Minor Kent Üniversitesi profesörü ve 17.-18. yüzyıl İtalyan sanatı uzmanı.

İÇİNDEKİLER

Sunum 7
İkinci Basıma Önsöz 11
Birinci Basıma Önsöz 13
Giriş 15
 
BİRİNCİ KISIM: AKADEMİ 23
 
İKİNCİ KISIM: SANAT NEDIR? ANTİKİTEDEN ON SEKİZİNCİ YÜZYILA VERİLEN YANITLAR 49
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Antik Teori 51
 
İKİNCİ BÖLÜM
Ortaçağ Teorisi: Hıristiyanlık, İnsan, Tanrı 71
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Rönesans (1300-1600) 85
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
On Yedinci Yüzyıl Teorisinde Doğa, İdeal ve Kurallar 109
 
ÜÇÜNCÜ KISIM: SANAT TARIHINDE YÖNTEM VE MODERNIZMIN DOĞUŞU 117
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Johann J. Winckelmann ve Sanat Tarihi 121
 
ALTINCI BÖLÜM
Ampirizm 127
 
YEDİNCİ BÖLÜM
Immanuel Kant (1724-1804) 131
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) 137
 
DOKUZUNCU BÖLÜM
Alois Riegl (1858-1905) 143
 
ONUNCU BÖLÜM
Heinrich Wölfflin (1864-1945) 153
 
ON BİRİNCİ BÖLÜM
Görsel Üstünlük: Uzmanlık, Üslup, Biçimcilik 173
 
ON İKİNCİ BÖLÜM
Sosyolojik ve Marksist Perspektifler 191
 
ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yeni Sanat Tarihi ve Görsel Kültür 203
 
ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Feminizm 213
 
ON BEŞİNCİ BÖLÜM
Sanat Tarihini Okumak: Sözcük, İmge, İkonoloji, Göstergebilim 225
 
ON ALTINCI BÖLÜM
Yapıbozum 249
 
ON YEDİNCİ BÖLÜM
Psikanaliz ve Sanat Tarihi 261
 
ON SEKİZİNCİ BÖLÜM
Kültür ve Sanat Tarihi 273
 
ON DOKUZUNCU BÖLÜM
Etki, Özgünlük, Büyüklük: Bir Metinlerarasılık Vakası 287
 
Resimlerin Listesi 295
Dizin 298

BENZER KİTAPLAR

Bizans mimarisini, ağırlıklı olarak da dokuzuncu yüzyılla on beşinci yüzyıl arası Konstantinopolis bölgesinde inşa edilmiş olan kiliseleri inceleyen Robert Ousterhout, […]

YAZAR(LAR) Robert Ousterhout, 32TL

Bizans’ın Yapı Ustaları

YAZAR(LAR) Robert Ousterhout,

Perspektifin kullanımı, Rönesans resminde bir devrim yarattı ve sanatçıya izleyicinin görüş açısını resmetme fırsatı verdi. Oysa perspektifin teorisi başka bir […]

YAZAR(LAR) Hans Belting, 32TL

Floransa ve Bağdat
Doğu'da ve Batı'da Bakışın Tarihi

YAZAR(LAR) Hans Belting,

Rönesans ve Osmanlı Dünyası, Rönesans döneminde Batı Avrupa ile Ortadoğu’nun kültürel, entelektüel ve ticari etkileşimlerini konu alan en son araştırmaları […]

DERLEYEN(LER) Anna Contadini, Claire Norton,

34TL

Rönesans ve Osmanlı Dünyası

DERLEYEN(LER) Anna Contadini, Claire Norton,

SEPET
0