Sanat Tarihinin Tarihi

YAZAR(LAR) :
Vernon Hyde Minor

ÇEVİREN: Cem Soydemir

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Sanat Tarihi
SAYFA SAYISI: 304
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 2. Baskı ,2013-06-01 00:00:00
ISBN: 9786059389631
FİYAT: 95 TL

Sanat Tarihinin Tarihi, “sanat tarihinin ne olduğunu, nereden doğduğunu, temelini oluşturan fikirlerin, kurumların ve pratiklerin neler olduğunu, bugünkü şekline nasıl büründüğünü ve kullandığı eleştirel yöntemlerin neler olduğunu tanımlama”yı amaçlıyor.

Vernon Hyde Minor kitabında öncelikle sanat eğitimi alınan bir yer olarak modern akademinin doğuşunu ve gelişimini odağına alıyor; akademinin nasıl gündem yarattığını, sanatçıları ve sanat tarihçilerini nasıl etkilediğini inceliyor. Ardından 19. yüzyıl sanat kuramlarını ele alan Minor, “sanat nedir?” sorusuna çağlar boyu verilen yanıtları tartışıyor. 20. yüzyıl eleştiri kuramlarını incelediği bölümdeyse yazar göstergebilim, yapıbozum, Marksizm, psikanaliz, feminist eleştiriler, çokkültürcülük gibi yaklaşımları okuyucunun dikkatine sunuyor.

Sanat Tarihinin Tarihi, Batı sanatının tarihini oluşturan yargıların nereden geldiğini, dayanaklarının neler olduğunu ve nasıl sorgulanabileceklerini soran okur için.

Vernon Hyde Minor Kent Üniversitesi profesörü ve 17.-18. yüzyıl İtalyan sanatı uzmanı.

İÇİNDEKİLER

Sunum 7
İkinci Basıma Önsöz 11
Birinci Basıma Önsöz 13
Giriş 15
 
BİRİNCİ KISIM: AKADEMİ 23
 
İKİNCİ KISIM: SANAT NEDIR? ANTİKİTEDEN ON SEKİZİNCİ YÜZYILA VERİLEN YANITLAR 49
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Antik Teori 51
 
İKİNCİ BÖLÜM
Ortaçağ Teorisi: Hıristiyanlık, İnsan, Tanrı 71
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Rönesans (1300-1600) 85
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
On Yedinci Yüzyıl Teorisinde Doğa, İdeal ve Kurallar 109
 
ÜÇÜNCÜ KISIM: SANAT TARIHINDE YÖNTEM VE MODERNIZMIN DOĞUŞU 117
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Johann J. Winckelmann ve Sanat Tarihi 121
 
ALTINCI BÖLÜM
Ampirizm 127
 
YEDİNCİ BÖLÜM
Immanuel Kant (1724-1804) 131
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) 137
 
DOKUZUNCU BÖLÜM
Alois Riegl (1858-1905) 143
 
ONUNCU BÖLÜM
Heinrich Wölfflin (1864-1945) 153
 
ON BİRİNCİ BÖLÜM
Görsel Üstünlük: Uzmanlık, Üslup, Biçimcilik 173
 
ON İKİNCİ BÖLÜM
Sosyolojik ve Marksist Perspektifler 191
 
ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yeni Sanat Tarihi ve Görsel Kültür 203
 
ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Feminizm 213
 
ON BEŞİNCİ BÖLÜM
Sanat Tarihini Okumak: Sözcük, İmge, İkonoloji, Göstergebilim 225
 
ON ALTINCI BÖLÜM
Yapıbozum 249
 
ON YEDİNCİ BÖLÜM
Psikanaliz ve Sanat Tarihi 261
 
ON SEKİZİNCİ BÖLÜM
Kültür ve Sanat Tarihi 273
 
ON DOKUZUNCU BÖLÜM
Etki, Özgünlük, Büyüklük: Bir Metinlerarasılık Vakası 287
 
Resimlerin Listesi 295
Dizin 298

BENZER KİTAPLAR

Anadolu’da John Garstang’ın Ayak İzleri İngiliz arkeolog Prof. John Garstang’in Türkiye ve yakın doğudaki arkeolojik çalışmalarının uluslararası katkılarını anlatmayı amaçlamaktadır. […]

YAZAR(LAR) Alan M. Greaves, Bob Miller, Bülent Genç, 400 TL

Anadolu’da John Garstang’ın Ayak İzleri

YAZAR(LAR) Alan M. Greaves, Bob Miller, Bülent Genç,

Londra Üniversitesi Courtauld Enstitüsü dekanı Prof. Dr. Antony Eastmond’ın editörlüğünü üstlendiği kitap, Bizans İmparatorluğu’nun gücünün azaldığı dönemde, başkent İstanbul ile […]

YAZAR(LAR) Annika Asp-Talwar, Antony Eastmond, Barbara Roggema, 92,59 TL

Bizans’ın Öteki İmparatorluğu
Trabzon

YAZAR(LAR) Annika Asp-Talwar, Antony Eastmond, Barbara Roggema,

Devşirme malzeme (spolia) çalışmaları üzerine en yeni araştırmalardan ortaya çıkan bu yayın ve içerisindeki makaleler, yüzyıllar boyunca Anadolu’da meydana gelmiş […]

YAZAR(LAR) Alessandra Guiglia, C. Barsanti, Elena Papastavrou, 92,59 TL

Devşirme Malzemenin (Spolia) Yeniden Doğuşu
Antikçağ’dan Osmanlı’ya Anadolu’da Objelerin, Materyallerin ve Mekânların Sonraki Yaşamları

YAZAR(LAR) Alessandra Guiglia, C. Barsanti, Elena Papastavrou,

SEPET
0