Sanatta ve Beyin Biliminde İndirgemecilik

İki Kültür Arasında Köprü Kurmak

YAZAR(LAR) :
Eric R. Kandel

ÇEVİREN: Mehmet Doğan

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Bilim
Sanat
SAYFA SAYISI: 216
ÖLÇÜ: 13,5 x 20 cm
BASKI: 1. baskı ,2020-08-24 11:45:00
ISBN: 9786057685414
FİYAT: 80 TL

Sanat ve bilim, uzlaşmaz biçimde birbirinden ayrılmış mıdır, yoksa ortak bir zemin bulabilirler mi? Sanata da derin ilgisi olan Nobel Ödüllü Eric. R. Kandel, bu yeni kitabında, bilimin bir sanat eserini deneyimleme ve anlamlandırmadaki etkisini sorguluyor. Hafızanın nörobiyolojik temellerini ortaya koyan çalışmalarını bu kez sanata uygulayan Kandel, öznel dünyalarını renk, biçim ve ışığa damıtan modern sanatçıların nörobilimsel analizini yapıyor.

Kandel, bilimin insan algısının karmaşıklıklarını nasıl keşfedebileceğini ve harika sanat eserlerini algılamamıza, takdir etmemize ve anlamamıza nasıl yardımcı olabileceğini gösterdiği çalışmasında, indirgemeciliğin modern sanatın evrimine katkısını ortaya koyuyor. Resim sanatının Turner, Monet, Kandinsky, Schoenberg ve Mondrian’ın eserlerlerinden Pollock, de Kooning, Rothko, Louis, Turrell ve Flavin’in soyut dışavurumculuğuna ulaşmak için nasıl bir indirgemeci yaklaşım içinde olduğunu ayrıntılarıyla aktararak, bu yolculuğun sonunda Katz, Warhol, Close ve Sandback’in eserlerini analiz ediyor.

Modern sanat şaheserlerinin renkli reprodüksiyonlarının yanı sıra beynin büyüleyici çizimlerine de sahip olan bu kitap, bilim ve sanatın ortak kaygılarına ve birbirlerini nasıl aydınlattıklarına ilişkin bir başyapıt.

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

BİRİNCİ KISIM 9
İki Kültür New York Okulu’nda Buluşuyor
Sunuş 11

BİRİNCİ BÖLÜM 17
New York’ta Soyut Resim Okulunun Doğuşu

İKİNCİ KISIM 23
Beyin Biliminde İndirgemeci Yaklaşım

İKİNCİ BÖLÜM 25
Sanat Algısında Bilimsel Yaklaşımın Başlangıcı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 31
Seyircinin Payının Biyolojisi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 45
Öğrenmenin Belleğin Biyolojisi:
Sanatta Yukarıdan Aşağı Yönlü İşlemler

ÜÇÜNCÜ KISIM 63
Sanatta İndirgemeci Yaklaşım

BEŞİNCİ BÖLÜM 65
Soyut Sanatın Ortaya Çıkışında İndirgemecilik

ALTINCI BÖLÜM 79
Mondrian ve Figüratif İmgenin Kökten İndirgenmesi

YEDİNCİ BÖLÜM 87
New York Ressamlar Okulu

SEKİZİNCİ BÖLÜM 107
Beyin Görsel İmgeleri Nasıl İşleyip Algılıyor?

DOKUZUNCU BÖLÜM 119
Figüratif Resimden Renk Soyutlamasına

ONUNCU BÖLÜM 135
Renk ve Beyin

ON BİRİNCİ BÖLÜM 147
Işığa Odaklanmak

ON İKİNCİ BÖLÜM 153
Figüratif Resim Üzerinde İndirgemeci Etki

DÖRDÜNCÜ KISIM 165
Soyut Sanat ile Beyin Bilimi Arasında Beliren Diyalog

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 167
Neden İndirgemecilik Resim Sanatında Başarılıdır?

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 177
İki Kültüre Dönüş

Teşekkür 181
Notlar 183
Kaynakça 189
Resim Listesi 201
Dizin 207

BENZER KİTAPLAR

1970’lerde, davranış psikoloğu Herbert S. Terrace, bir şempanzeye dili kullanmanın öğretilip öğretilemeyeceğini görmek için dikkate değer bir deney yaptı. Terrace’ın, […]

YAZAR(LAR) Herbert S. Terrace, 32 TL

Şempazeler Dil Öğrenemez

YAZAR(LAR) Herbert S. Terrace,

PEN/E.O. Wilson Bilim Yazını Ödülü finalisti olan Vicdan, tüm sosyal hayvanların neden ahlaki sistemlere sahip olduğunu ve bu sistemlerin nasıl […]

YAZAR(LAR) Patricia S. Churchland, 80 TL

Vicdan

YAZAR(LAR) Patricia S. Churchland,

Orta yaşlarında orta boy bir yıldızın yörüngesine kapılmış gezegenlerin üçüncüsünde 3,3 milyar yıl önce filizlendik. Bin asır önce Rift Vadisi’ni […]

YAZAR(LAR) Nicholas P. Money, 70 TL

Bencil Maymun
İnsan Doğası ve Yokoluşa Giden Yolumuz

YAZAR(LAR) Nicholas P. Money,

SEPET
0