Satın Alınan Zaman

Demokratik Kapitalizmin Gecikmiş Krizi

YAZAR(LAR) :
Wolfgang Streeck

ÇEVİREN: Kerem Kabadayı

DİL: Türkçe

KATEGORİ: İşletme - Ekonomi
Uluslararası İlişkiler
SAYFA SAYISI: 328
ÖLÇÜ: 13,5 x 20 cm.
BASKI: 1. Baskı, Haziran 2016
ISBN: 9786059389006
FİYAT: 34 TL

Dünya hâlâ 2008’de başlayan finans ve ekonomi krizinin etkisi altında. Durumun ciddiyetine rağmen krizin nasıl başladığını ve sonrasında neler olduğunu tam olarak anladığımız söylenemez.

Wolfgang Streeck’in 2012’de Frankfurt’ta verdiği Adorno Dersleri’ne dayanan Satın Alınan Zaman, krizi 1970’lerde başlayan savaş sonrası kapitalizminin neoliberal dönüşümü bağlamında ele alıyor. Streeck enflasyon, kamu borçları ve artan özel sektör borçları üzerinden devletler, hükümetler ve oy verenler ile kapitalist çıkar sahipleri arasındaki gerginlik ve çatışmaları inceliyor. İncelemenin merkezindeyse Avrupa’da ve başka yerlerde kapitalizm ve demokrasinin değişen ilişkisiyle kapitalizmin demokrasiye karşı giderek bağışıklık kazanması yer alıyor.

Wolfgang Streeck, Max Planck Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü emeritus direktörü.

İÇİNDEKİLER

İkinci Baskıya Önsöz 7

Sunuş 37
Kriz Kuramı: Dünü ve Bugünü

BİRİNCİ BÖLÜM 47
Meşruiyet Krizinden Mali Krize

İKİNCİ BÖLÜM 87
Neoliberal Reform: Vergi Devletinden Borç Devletine

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 129
Konsolidasyon Devleti Politikası: Avrupa’da Neoliberalizm

Kapanış 187
Sırada Ne Var?

EK BÖLÜM 209
Avro, niye avrupa’yı Birleştireceğine Bölüyor?

Dipnotlar 233
Kaynakça 297
Dizin 321

BENZER KİTAPLAR

Girişimci Devlet’in çıkış noktasında, küresel düzeyde yaşanan 2008 finans krizi yer alıyor. Krizin ardından, büyümeyi yeniden başlatmak için atılması gereken […]

YAZAR(LAR) Mariana Mazzucato, TL

Girişimci Devlet

YAZAR(LAR) Mariana Mazzucato,

İşletme grupları (namıdiğer holdingler), ekonomik örgütlenmenin modern olmayan biçimleri olarak kimi zaman eleştiri konusu olsa da, bunların birçoğu ekonomik ve […]

DERLEYEN(LER) Aslı M. Çolpan, Takashi Hikino, James R. Lincoln,

48 TL

Oxford İşletme Grupları Elkitabı

DERLEYEN(LER) Aslı M. Çolpan, Takashi Hikino, James R. Lincoln,

Son yılların en popüler kelimesi haline gelen “blokzinciri” hakkında ilginç bir kitaba başlıyorsunuz. Okurunu teknik bilgilerle sıkmayan, konuya bütünüyle felsefi […]

YAZAR(LAR) Kevin Werbach, 44 TL

Blokzinciri ve Yeni Güven Mimarisi

YAZAR(LAR) Kevin Werbach,

SEPET
0