Satın Alınan Zaman

Demokratik Kapitalizmin Gecikmiş Krizi

YAZAR(LAR) :
Wolfgang Streeck

ÇEVİREN: Kerem Kabadayı

DİL: Türkçe

KATEGORİ: İşletme - Ekonomi
Uluslararası İlişkiler
SAYFA SAYISI: 328
ÖLÇÜ: 13,5 x 20 cm.
BASKI: 1. Baskı, Haziran 2016
ISBN: 9786059389006
FİYAT: 34 TL

Dünya hâlâ 2008’de başlayan finans ve ekonomi krizinin etkisi altında. Durumun ciddiyetine rağmen krizin nasıl başladığını ve sonrasında neler olduğunu tam olarak anladığımız söylenemez.

Wolfgang Streeck’in 2012’de Frankfurt’ta verdiği Adorno Dersleri’ne dayanan Satın Alınan Zaman, krizi 1970’lerde başlayan savaş sonrası kapitalizminin neoliberal dönüşümü bağlamında ele alıyor. Streeck enflasyon, kamu borçları ve artan özel sektör borçları üzerinden devletler, hükümetler ve oy verenler ile kapitalist çıkar sahipleri arasındaki gerginlik ve çatışmaları inceliyor. İncelemenin merkezindeyse Avrupa’da ve başka yerlerde kapitalizm ve demokrasinin değişen ilişkisiyle kapitalizmin demokrasiye karşı giderek bağışıklık kazanması yer alıyor.

Wolfgang Streeck, Max Planck Toplumsal Araştırmalar Enstitüsü emeritus direktörü.

İÇİNDEKİLER

İkinci Baskıya Önsöz 7

Sunuş 37
Kriz Kuramı: Dünü ve Bugünü

BİRİNCİ BÖLÜM 47
Meşruiyet Krizinden Mali Krize

İKİNCİ BÖLÜM 87
Neoliberal Reform: Vergi Devletinden Borç Devletine

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 129
Konsolidasyon Devleti Politikası: Avrupa’da Neoliberalizm

Kapanış 187
Sırada Ne Var?

EK BÖLÜM 209
Avro, niye avrupa’yı Birleştireceğine Bölüyor?

Dipnotlar 233
Kaynakça 297
Dizin 321

BENZER KİTAPLAR

YAZAR(LAR) Michel de Vroey, 38TL

Keynes’ten Lucas ve Ötesine Makroiktisat Tarihi

YAZAR(LAR) Michel de Vroey,

Finansallaşma son otuz yılda politik ekonomi alanında ortaya çıkan en yeni kavramlardan biri. Rantiyenin üretken kapitaliste karşı zaferi olarak görülemeyeceği […]

YAZAR(LAR) Costas Lapavitsas, 36TL

Üretmeden Kâr Etmek
Finans Hepimizi Nasıl Sömürüyor

YAZAR(LAR) Costas Lapavitsas,

Son otuz yıl zarfında Çin’in ekonomisi hızla büyüdü ama kent merkezlerinin çevre niteliği ağır sanayi üretimi ve kömür tüketimi nedeniyle […]

YAZAR(LAR) Matthew Kahn, Siqi Zheng, 26TL

Pekin’de Mavi Bir Gökyüzü
Çin'in Büyüyen Ekonomisi ve Çevre Sorunları

YAZAR(LAR) Matthew Kahn, Siqi Zheng,

SEPET
0