Süper Zekâ

Yapay Zekâ Uygulamaları, Tehlikeler ve Stratejiler

YAZAR(LAR) :
Nick Bostrom

ÇEVİREN: Ferit Burak Aydar

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Bilim
SAYFA SAYISI: 392
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 1. Baskı, Ocak 2019
ISBN: 978-605-2116-78-4
FİYAT: 34 TL

Diğer hayvanların güçlü kasları ve pençeleri var, bizimse daha akıllı beyinlerimiz. Genel zekâ bakımından sahip olduğumuz mütevazı üstünlük sayesinde dil, teknoloji ve karmaşık bir toplumsal örgütlenme geliştirmeyi başardık. Bu üstünlük, her kuşağın öncekilerin başarılarına yenilerini eklemesiyle zaman içinde daha da ilerledi. Bir gün insan beynini aşan makine beyinler yaratmayı başarırsak, o zaman bu yeni süper zekâ çok güçlü hale gelebilir. Nasıl ki şu an gorillerin kaderi biz insanlara bağımlıysa, bizim türümüzün kaderi de makine süper zekâsının eylemlerine bağlı olabilir. Ancak bizim de bir üstünlüğümüz var: yapay zekâyı insanlar yaratacak. İnsani değerleri koruyacak bir tür süper zekâ yaratabiliriz. Bunu yapmak için kesinlikle güçlü bir nedenimiz olacaktır.

Nick Bostrom, süper zekâ olasılığının sunduğu zorluğu ve buna en iyi şekilde nasıl yanıt verebileceğimizi anlamaya çalışıyor. İnsanlığın geçmişten bu yana karşılaştığı en büyük zorluk budur demek yanlış olmaz. Bu işi başaralım ya da başaramayalım, muhtemelen karşılaşıp karşılaşacağımız son zorluk olacak.

Zekânın doğasını detaylıca inceleyen bu kitap, doğal ve yapay zekânın içeriğini ve sınırlarını kapsamlı bir şekilde sunuyor. Gelecek belki doğal, belki de yapay zekânın elinde olacak ama kesin olan bir şey varsa, zekâ evrendeki varlığını sürdürecek.

“Bu kitabı hararetle öneriyorum.”

Bill Gates

İÇİNDEKİLER

Şekil, Tablo ve Kutu Listesi
Serçelerin Bitmemiş Masalı
Önsöz
Teşekkür

BİRİNCİ BÖLÜM
Geçmişteki Gelişmeler, Mevcut Yeterlilikler

Büyüme tarzları ve büyük tarih
Büyük umutlar
Umut ve umutsuzluk mevsimleri
En gelişkin teknoloji
Makine zekâsının geleceğine dair fikirler

İKİNCİ BÖLÜM
Süper Zekâya Giden Yollar
Yapay zekâ
Tüm beyin emülasyonu
Biyolojik biliş
Beyin-bilgisayar arayüzleri
Ağlar ve örgütlenmeler
Özet

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Süper Zekânın Biçimleri

Hızlı süper zekâ
Kolektif süper zekâ
Nitelikli süper zekâ
Doğrudan ve dolaylı kavrama gücü
Dijital zekâ için üstünlük kaynakları

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bir Zekâ Patlamasının Kinetiği

Havalanmanın hızı ve zamanlaması
Uzlaşmazlık
Optimizasyon gücü ve patlayıcılık

BEŞİNCİ BÖLÜM
Belirleyici Stratejik Üstünlük

Önde giden proje belirleyici bir stratejik üstünlük elde edecek midir?
Başarılı proje ne kadar büyük olacaktır?
Belirleyici stratejik üstünlükten tekele

ALTINCI BÖLÜM
Bilişsel Süper Güçler

İşlevsellikler ve süper güçler
Bir yapay zekânın devralması senaryosu
Doğa ve aracılar karşısında güce sahip olmak

YEDİNCİ BÖLÜM
Süper Zeki İstenç

Zekâ ile güdüler arasındaki ilişki
Araçsal yakınsaklık

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Dön Dolaş Yine Kötü Son mu?

Bir zekâ patlamasının varsayılan sonucu olarak varoluşsal felaket?
Tehlikeli dönemeç
Kötücül başarısızlık örnekleri

DOKUZUNCU BÖLÜM
Kontrol Problemi

İki aracılık problemi
Yeterlilik kontrol yöntemleri
Güdülenme seçilimi yöntemleri
Özet

ONUNCU BÖLÜM
Kâhinler, Cinler, Hükümdarlar, Aletler

Kâhin
Cinler ve hükümdarlar
Alet yapay zekâlar
Karşılaştırma

ON BİRİNCİ BÖLÜM
Çokkutuplu Senaryolar
Atlar ve insanlar
Bir algoritmik ekonomide hayat
Geçiş sonrasında bir tekel kurulması mı?

ON İKİNCİ BÖLÜM
Değerler Edinmek

Değer yükleme problemi
Evrimsel seçilim
Takviyeli öğrenme
Çağrışımsal değer eklenmesi
Güdülenme iskeleti
Değer öğrenme
Emülasyon modülasyonu
Kurum tasarımı
Özet

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Seçme Kıstaslarını Seçme

Dolaylı normatiflik ihtiyacı
Bütünlüklü dışkestirilmiş irade
Ahlak modelleri
Ne kastediyorsam onu yap!
Bileşen listesi
Yeterince yakınlaşmak

ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Stratejik Resim

Bilim ve teknoloji stratejisi
Yollar ve kolaylaştırıcılar
İşbirliği

ON BEŞİNCİ BÖLÜM
Kırılma Anı

Miadı olan felsefe
Ne yapmalı?
İnsanın içindeki en iyi, lütfen ayağa kalksın!

Sonsöz
Sözlükçe
Notlar
Kaynakça
Dizin

BENZER KİTAPLAR

1970’lerde, davranış psikoloğu Herbert S. Terrace, bir şempanzeye dili kullanmanın öğretilip öğretilemeyeceğini görmek için dikkate değer bir deney yaptı. Terrace’ın, […]

YAZAR(LAR) Herbert S. Terrace, 32 TL

Şempazeler Dil Öğrenemez

YAZAR(LAR) Herbert S. Terrace,

PEN/E.O. Wilson Bilim Yazını Ödülü finalisti olan Vicdan, tüm sosyal hayvanların neden ahlaki sistemlere sahip olduğunu ve bu sistemlerin nasıl […]

YAZAR(LAR) Patricia S. Churchland, 80 TL

Vicdan

YAZAR(LAR) Patricia S. Churchland,

Orta yaşlarında orta boy bir yıldızın yörüngesine kapılmış gezegenlerin üçüncüsünde 3,3 milyar yıl önce filizlendik. Bin asır önce Rift Vadisi’ni […]

YAZAR(LAR) Nicholas P. Money, 70 TL

Bencil Maymun
İnsan Doğası ve Yokoluşa Giden Yolumuz

YAZAR(LAR) Nicholas P. Money,

SEPET
0