Üniversite ve Ötesi

Genç Yetişkinler İçin Hayat Becerileri

YAZAR(LAR) :
Bülent Kılıç
Esra Tuncer
Muhsine Itır Özgen
Pınar Özbek
Rengin Işık

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Psikoloji
SAYFA SAYISI: 214
ÖLÇÜ: 13,5 x 20 cm.
BASKI: 1. Baskı ,2015-12-02 00:00:00
ISBN: 9786055250720
FİYAT: 75 TL

ALIS 100 (Academic and Life Skills / Akademik Başarı ve Hayat Becerileri) dersi, gençlerin üniversitede ve profesyonel hayatta ihtiyaç duyacakları temel yetkinlikleri geliştirmelerine yardımcı olmak hedefiyle 2010 yılında Koç Üniversitesi’nde başlatıldı. Genç Yetişkinler İçin Hayat Becerileri, teori ve uygulamanın harmanlanarak sunulduğu bu dersin içeriği temel alınarak genç yetişkinlere, eğitmenlere ve ailelere yönelik hazırlandı. Konu anlatımlarının ve egzersizlerin yanı sıra, eğitmenler için özel notların da yer aldığı kitap, gençlerle çalışacak öğretim görevlileri, öğretmenler, rehber öğretmenler, psikolojik danışmanlar, psikologlar, akran eğitmenleri ve farklı ortamlarda eğitim veren herkes için değerli bir kaynak.

 

“ALIS 100 dersi bu dönem açık ara aldığım en keyifli dersti ve şu ana kadar aldığım dersler arasında ileride bana en çok katkı sağlayacak ders olduğunu düşünüyorum.”

Güz 2014 ALIS öğrencisi

 

“ALIS 100 dersinin bana çok fazla faydası olduğunu gören yalnız ben değilim, ailem ve arkadaş ortamım da aynı düşüncede; çünkü birçok konuda hayata bakış açım değişti ve kendimi daha iyi ifade etmeye başladım.”

Güz 2013 ALIS öğrencisi

 

Uzm. Psk. Esra Tuncer, Klinik Psikolog, Koç Üniversitesi’nde ALIS Öğretim Görevlisi.

Uzm. Psk. Muhsine Itır Özgen, Endüstri ve Örgüt Psikoloğu, Koç Üniversitesi’nde ALIS Öğretim Görevlisi.

Uzm. Psk. Rengin Işık, Ruh Sağlığı Danışmanı, Koç Üniversitesi’nde ALIS Öğretim Görevlisi.

Uzm. Psk. Pınar Özbek, Ruh Sağlığı Danışmanı, Koç Üniversitesi’nde ALIS Öğretim Görevlisi.

Psk. Dr. Bülent Kılıç, Endüstri ve Örgüt Psikoloğu, Koç Üniversitesi’nde ALIS Öğretim Görevlisi.

İÇİNDEKİLER

Teşekkür 9
Önsöz 11

ALIS Dersi ve Yaklaşımı 15
ALIS’te Eğitmen Yaklaşımı 16

Bu Kitabı Kimler, Nasıl Kullanabilir? 19
Modülün Özeti 20
Akış 20
Katılımcılar 20
Egzersizler 21
Değerlendirme 22

MODÜL 1 23
Kurumdaşlık

Kurumdaşlık ve Üniversite Hayatı 26
Aidiyet Hissi ve Önemi 29
Aidiyet Hissi ve Kurumdaşlık Davranışının Gelişimi 30
Kurumdaşlık Egzersizleri 34
Modülün Özeti 36

MODÜL 2 37
Kendini Tanıma, Hedef Belirleme ve Zaman Yönetimi

Kendini Tanıma 40
Hedef Belirleme 43
Zaman Yönetimi 50
Hedef Belirleme Egzersizleri 62
Zaman Yönetimi Egzersizleri 70
Modülün Özeti 74

MODÜL 3 77
İlişki Yönetimi ve İletişim

İletişim Kavramı ve Modeli 81
İletişimde İlk İzlenim ve Algı 85
İletişim Tarzları 87
İletişimin Temel Öğeleri 91
İletişimde Yaşanan Zor Durumlar ve İhtiyacımız Olan Temel Beceriler 100
İlişki Yönetimi ve İletişim Egzersizleri 111
Modülün Özeti 119

MODÜL 4 121
Stresle Etkili Başa Çıkmak

Stresi Yakından Tanımak 123
Stres Altında Bedenimiz 125
Stresle Etkili Başa Çıkma Yöntemleri 128
Stresle Etkili Başa Çıkma Egzersizleri 135
Modülün Özeti 144

MODÜL 5 145
Topluluk Önünde Kendini İfade Edebilme ve Sunum Teknikleri

Sunucu Tarzı 150
İçerik ve Kurgu 165
Destek Materyaller 169
Fiziksel Ortam 171
İzleyici Kitle 172
Topluluk Önünde Kendini İfade Edebilme
ve Sunum Teknikleri Egzersizleri 178
Modülün Özeti 182

ALIS ve Ötesi
EK 1 191

ALIS 100 Syllabus (Ders İçeriği)
EK 2 197

ALIS 100 Dersi Etkililik Araştırması

EK 3 201
Ajanda Kullanımının Zaman Yönetimi Becerilerine Etkisi

Kaynaklar 203

BENZER KİTAPLAR

Bu kitap şizofreni, iki uçlu bozukluk, depresyon, sanrılar, anoreksiya nervoza, dönüştürme bozukluğu ve yadsıma sendromu hakkında. Fakat aynı zamanda hissettiği […]

YAZAR(LAR) Anthony David, 75 TL

Dipsiz Çukurun İçine Doğru
Bir Nöropsikiyatrın Rahatsız Zihinler Üzerine Notları

YAZAR(LAR) Anthony David,

Gelişim psikolojisi ve eğitim alanının ileri gelen isimlerinden Artin Göncü’nün yazıları Türkçede ilk defa kitaplaştırılıyor. Çocuk gelişimi, eğitim psikolojisi, erken […]

YAZAR(LAR) Artin Göncü, 110 TL

OYUNDA BÜYÜMEK
Çocuk Gelişimi ve Eğitimine Sosyokültürel Bakış

YAZAR(LAR) Artin Göncü,

Birinci sınıfa başladığınız gün gözünüzün önüne geliyor mu? Öğretmeninizin yüzü, sesi, tahtadaki yazısı aklınızda canlanıyor mu? Peki, ailenizle yediğiniz son […]

DERLEYEN(LER) Berivan Ece, Sami Gülgöz, Sezin Öner,

95 TL

Hayatı Hatırlamak
Otobiyografik Belleğe Bilimsel Yaklaşımlar

DERLEYEN(LER) Berivan Ece, Sami Gülgöz, Sezin Öner,

SEPET
0