Üretim Otomasyonu

Metal Kesme Mekaniği, Takım Tezgahları Titreşimleri ve Bilgisayarlı Sayısal Denetim Tasarımı

YAZAR(LAR) :
Yusuf Altıntaş

ÇEVİREN: Erhan Budak
İsmail Lazoğlu

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Bilim
SAYFA SAYISI: 360
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 1. Baskı ,2017-11-16 00:00:00
ISBN: 9786059389877
FİYAT: 190 TL

Prof. Dr. Yusuf Altıntaş’ın Manufacturing Automation kitabı Cambridge University Press tarafından ilk olarak 2000 ve ardından 2012’de yayımlandı. Kitap farklı dillere çevrildi, dünyanın farklı ülkelerinde çok sayıda üniversitede ders kitabı olarak okutulan temel bir kitap haline dönüştü.

Üretim Otomasyonu, bilimsel temellere dayanarak, metal kesme süreçlerinin mekaniği, takım tezgahlarının yapısal dinamiği ve titreşimleri, üretim otomasyon teknolojisi, bilgisayar destekli sayısal denetim sistemlerinin tasarım ve analizi ve sensör destekli talaşlı imalat konularını derinlemesine inceliyor. Standart ders kitaplarından farklı olarak bu kitap, yazarın uzun yıllara dayalı endüstriyel proje tecrübelerini yansıtmasının ötesinde, titizlikle yapılan güncel bilimsel araştırmalarla desteklenerek hazırlanmış değerli bir başucu kitabı niteliğinde.

İÇİNDEKİLER

Sunuş
Çevirenlerin Önsözü

BİRİNCİ BÖLÜM
Giriş

İKİNCİ BÖLÜM
Metal İşleme Süreçlerinin Mekaniği

2.1 Giriş
2.2 Dik Kesme Mekaniği
2.3 Kesme Kuvvetlerinin Mekanistik Modellenmesi
2.4 Kayma Açısının Teorik Hesaplanması
2.5 Eğik Kesme Mekaniği
2.5.1 Eğik Kesme Geometrisi
2.5.2 Eğik Kesme Parametrelerinin Çözümü
2.5.3 Kesme Kuvvetlerinin Hesaplanması
2.6 Tornalama Sürecinin Mekaniği
2.7 Frezeleme Sürecinin Mekaniği
2.7.1 Helisel Parmak Frezelerin Mekaniği
2.8 Parmak Frezeleme Kuvvetlerinin Analitik Modellenmesi
2.8.1 Frezeleme İşleminde Kesme Kuvveti Katsayılarının Mekanistik Belirlenmesi
2.9 Delme Sürecinin Mekaniği
2.10 Takım Aşınması ve Takım Kırılması
2.10.1 Takım Aşınması
2.10.2 Takım Kırılması 
2.11 Problemler 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Takım Tezgahlarının Yapısal Dinamiği

3.1 Giriş
3.2 Takım Tezgahının Yapıları
Kontrol Üniteleri
3.3 Boyutsal Şekil Hataları
3.3.1 Silindirik Tornalamadaki Form Hataları
3.3.2 Delik Genişletme (“Borlama”) Kateri
3.3.3 Parmak Frezelemede Form Hataları
3.4 Talaşlı İşlemede Yapısal Titreşim
3.4.1 Serbest ve Zorlanmış Titreşimlerin Temeli
3.4.2 Yönlü (“Oriented”) Frekans Cevap Fonksiyonu
3.4.3 Tasarım ve Ölçüm Koordinat Sistemleri
3.4.4 Çok Serbestlik Dereceli Sistemlerin Analitik Modal Analizi
3.4.5 Takım ile İş Parçası Arasındaki Göreceli Frekans Cevap Fonksiyonu
3.5 Tezgah Yapıların Modal Analizi
3.5.1 Frekans Cevap Analizinin Kuramı
3.5.2 Modal Testte Deneysel Prosedürler
3.6 Çok Serbestlik Dereceli Sistemler İçin Deneysel Modal Analiz
3.7 Modal Parametrelerin Bulunması
3.7.1 Genel Doğrusal Olmayan Optimizasyon ile Modal Parametrelerin Hesaplanması
3.8 İş Mili–Tutucu Düzeneğine Parmak Frezelerin Reseptans Bağı
3.8.1 Deneysel Yöntem 
3.9 Problemler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Takım Tezgahı Titreşimleri

4.1 Giriş
4.2 Dik Kesmede Rejeneratif Tırlama Titreşimleri Kararlılığı 
4.2.1 Dik Kesme Kararlılığı
4.2.2 Dik Kesmede Kararlılık Ceplerinin Boyutsuz Analizi
4.2.3 Dik Kesmede Süreç Sönümlemeli Tırlama Stabilitesi
4.3 Torna Operasyonlarında Tırlama Kararlılığı
4.4 Süreç Sönümlemeli Tornalama Sistemlerinin Tırlama Kararlılığı
4.4.1 Metal Kesme Kuvvetleri
4.4.2 Serbest Yüzey Aşınması Katkısıyla Süreç Sönümleme Kazancı
4.4.3 Kararlılık Analizi
4.5 Deneysel Doğrulama
4.6 Frezelemede Tırlama Titreşimlerinin Analitik Olarak Öngörülmesi
4.6.1 Dinamik Frezeleme Modeli
4.6.2 Frezelemede Tırlama Kararlılığının Sıfır Derece Çözümü
4.6.3 Frezelemede Tırlama Kararlılığının Çoklu Frekans Çözümü
4.7 Delik Delme Operasyonlarının Tırlama Kararlılığı
4.7.1 Dinamik Delik Delme Kuvvet Modeli
4.8. Delik Delme Kararlılığının Frekans Tanım Kümesi Çözümü
4.9 Tırlama Kararlılığının Yarı Ayrık Zaman Tanım Kümesi Çözümü
4.9.1. Dik Kesme
4.9.2 Frezede Ayrık Zaman Tanım Kümesi Kararlılık Çözümü
4.10 Problemler

BEŞİNCİ BÖLÜM
Üretim Otomasyon Teknolojisi

5.1 Giriş
5.2 Bilgisayar Destekli Sayısal Denetim Birimi
5.2.1 BSD Biriminin Organizasyonu
5.2.2 BSD Yönetimi
5.2.3 BSD Tezgahında Takım Eksenleri Düzeni
5.2.4 SD Programının Yapısı
5.2.5 Hazırlık Fonksiyonlar
5.3 Bilgisayar Destekli SD Parça Programlama
5.3.1 Analitik Geometri Temelleri
5.3.2 APT Parça Programlama Dili
5.4 Bilgisayar Kontrollü Tezgahlar İçin Yörünge Oluşumu
5.4.1 Sabit Yer Değiştirmeli Enterpolasyon
5.4.2 Sabit Enterpolasyon Periyotlu İvme-Sınırlı Hız Profili Oluşturulması
5.4.3 Sarsım (“Jerk”) Sınırlı Hız Profili Oluşturulması
5.5 Gerçek Zamanlı Enterpolasyon Yöntemleri
5.5.1 Doğrusal Enterpolasyon Algoritması
5.5.2 Dairesel Enterpolasyon Algoritması
5.5.3 BSD Sistemlerinde Beşinci Dereceden Spline Enterpolasyonu
5.6 Problemler

ALTINCI BÖLÜM
BSD Sistemlerinin Tasarım ve Analizi

6.1 Giriş
6.2 Takım Tezgahı Tahriki
6.2.1 Mekanik Kısımlar ve Tork Gereksinimleri
6.2.2 Geri Besleme Cihazları
6.2.3 Elektrikli Sürücüler
6.2.4 Sabit Mıknatıslı Rotor Kontrollü DC Motorlar
6.2.5 Pozisyon Kontrol Çevrimi
6.3 Pozisyon Çevrimi Transfer Fonksiyonu
6.4 İlerleme Sürüş Kontrol Sistemlerinin Durum Uzayı Modeli
6.5 Kayan Kipli Kontrolör (“Sliding Mode Controler”)
6.6 İlerleme Sürücülerinin Aktif Sönümlemesi
6.7 Bir Elektrohidrolik BSD Presin Tasarımı
6.7.1. Hidrolik Pres Sistemi
6.7.2 Hidrolik Eyleyici Modülünün Dinamik Modeli
6.7.3 Bilgisayar Kontrolü için Elektrohidrolik Sürücü Dinamiklerinin Belirlenmesi
6.7.4. Dijital Konum Kontrol Sistem Tasarımı
6.8 Problemler

YEDİNCİ BÖLÜM
Sensör Destekli Talaşlı İmalat

7.1 Giriş
7.2 Akıllı Talaşlı İmalat Modülü
7.2.1 Donanım Mimarisi
7.2.2 Yazılım Mimarisi
7.2.3 Akıllı Talaşlı İmalat Uygulaması
7.3 Frezelemede Yüksek Kuvvetlerin Adaptif Kontrolü
7.3.1 Giriş
7.3.2 Freze Süreç Sisteminin Ayrık Zamanlı Transfer Fonksiyonu
7.3.3 Kutup-Yerleşim Kontrol Algoritması
7.3.4 Freze Sürecinin Genelleştirilmiş Öngörülü Kontrolü
7.3.5 Süreç Esnasında Takım Kırılmasının Tespiti
7.3.6 Tırlama Algılama ve Önleme
7.4 Atim Sistemi İle Akıllı Cep Oluşturma
7.5 Problemler

EK – A
Laplace ve Z Dönüşümleri

A.1 Giriş
A.2 Basit Tanımlar
A.3 Kısmi Kesirlerle Açılım Yöntemi
A.4 Ters Laplace Ve Z Dönüşümlerini Bulmak İçin Kısmi Kesirlerle Açılım Yöntemi

EK – B
En Küçük Kareler ile Çevrimiçi ve Çevrimdışı Parametre Tahmini

B.1 Çevrimdışı En Küçük Kareler Tahmini
B.2 Özyenilenmeli Parametre Tahmin Algoritması

Kaynakça
Dizin

BENZER KİTAPLAR

1970’lerde, davranış psikoloğu Herbert S. Terrace, bir şempanzeye dili kullanmanın öğretilip öğretilemeyeceğini görmek için dikkate değer bir deney yaptı. Terrace’ın, […]

YAZAR(LAR) Herbert S. Terrace, 32 TL

Şempazeler Dil Öğrenemez

YAZAR(LAR) Herbert S. Terrace,

PEN/E.O. Wilson Bilim Yazını Ödülü finalisti olan Vicdan, tüm sosyal hayvanların neden ahlaki sistemlere sahip olduğunu ve bu sistemlerin nasıl […]

YAZAR(LAR) Patricia S. Churchland, 80 TL

Vicdan

YAZAR(LAR) Patricia S. Churchland,

Orta yaşlarında orta boy bir yıldızın yörüngesine kapılmış gezegenlerin üçüncüsünde 3,3 milyar yıl önce filizlendik. Bin asır önce Rift Vadisi’ni […]

YAZAR(LAR) Nicholas P. Money, 70 TL

Bencil Maymun
İnsan Doğası ve Yokoluşa Giden Yolumuz

YAZAR(LAR) Nicholas P. Money,

SEPET
0