Uygarlığı Yeniden Nasıl Kurarız

YAZAR(LAR) :
Lewis Dartnell

ÇEVİREN: Özgür Bircan

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Sosyoloji
SAYFA SAYISI: 274
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 1. Baskı ,2016-06-08 00:00:00
ISBN: 9786059389013
FİYAT: 34 TL

Gelişmiş teknolojik bir uygarlığı sıfırdan yeniden kurmanız gerekse ne yapardınız? Uygarlık yarın çökse, örneğin korkunç bir hızla yayılan salgın bir hastalık ya da bir meteor çarpması veya nükleer savaş sonrasında bildiğiniz dünyanın sonu gelse… Kıyamet sonrası bir dünyayı anlatan sayısız roman ve film, kıt kaynaklar için verilen şiddetli bir savaş ortamı resmeder genelde. Lewis Dartnell daha iyimser bir yaklaşımla farklı bir kıyamet sonrası dünya senaryosuna odaklanıyor: Hayatta kalan grupların derhal kendilerine yetmek zorunda kalmayacağı, el altındaki kaynakların ilk anda sınırsız gibi göründüğü ancak bir noktada her şeye yeniden başlamanın kaçınılmaz olduğu bir dünya.

Peki, her bilgi türünün belirli insanların uzmanlığı haline geldiği, insanların temel bilgilerden kopmuş olduğu bir çağda her şeye sıfırdan başlamak için ne tür beceri ve bilgilere ihtiyaç olurdu? Dartnell, hayatta kalanların karşılaşacağı en temel sorunu, yani bilginin insanlığın geneline dağılmış olmasını, temel alarak bir yeniden başlama kılavuzu öneriyor. Bu öyle bir kılavuz ki tarih boyunca katedilen dolambaçlı yollara bir kez daha sapmadan kilit öneme sahip teknolojilerle hızlı bir sıçrama yapılabilsin.

Olmazsa olmaz pratik bilgilerinden başlayarak barınak, yiyecek, tarım, yakıt, ilaç, enerji, kimya, tıp, ulaşım, iletişim, sanayi, zaman ve yer tayini gibi hayati önemde pek çok alana ait temel bilgileri tek bir kitapta toplayan Uygarlığı Yeniden Nasıl Kurarız?, korkunç bir felaket darbesinde bile uygarlık ışığının sönmemesi umuduyla, merak, sorgulama ve keşfetme arzusunu ateşlemeyi amaçlıyor.

İÇİNDEKİLER

Resim Listesi 13
Teşekkür 15

Giriş
Yeniden Başlama Kılavuzu 20
Hızlandırılmış Gelişme 24
İçerik 27

BİRİNCİ BÖLÜM
Bildiğimiz Dünyanın Sonu
Toplumsal Sözleşmenin Yırtılıp Atılması 31
Dünyanın Sona Ermesinin En İyi Yolu 33
Doğanın Geri Dönüşü 36
Kıyamet Sonrası İklimi 39

İKİNCİ BÖLÜM
Refah Dönemi
Barınak 41
Su 43
Yiyecek 44
Yakıt 46
İlaç 47
Şehirleri Neden Terk Etmelisiniz? 48
Şebeke Dışı Elektrik 50
Şehirlerden Parça Toplamak 52

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tarım
Tarım Yapmanın Kuralları 58
Toprak Nedir? 61
Yediğimiz Bitkiler 66
Norfolk Dörtlü Rotasyonu 69
Gübre 72
Bire On Verim 74

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yiyecek ve Giyecek
Yiyeceklerin Korunması 78
Tahılların Hazırlanması 82
Sıcaktan ve Soğuktan Faydalanmak 86
Giyecek 89

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kimyasallar
Termal Enerji Sağlamak 96
Kireç 100
Sabun 102
Odun Pirolizi 105
Asitler 108

ALTINCI BÖLÜM
Yapı Malzemeleri
Kil 112
Kireç Harcı 114
Metaller 116
Cam 122

YEDİNCİ BÖLÜM
Tıp
Bulaşıcı Hastalıklar 128
Doğum ve Yenidoğan Bakımı 129
Muayene ve Teşhis 131
İlaçlar 134
Ameliyat 136
Mikrobiyoloji 138

SEKİZİNCİ BÖLÜM
İktidar Halka
Mekanik Enerji 144
Elektrik 150
Üretim ve Dağıtım 153

DOKUZUNCU BÖLÜM
Ulaşım
Araçları Kullanılabilir Halde Tutmak 160
Ya Mekanizasyonu Kaybederseniz? 165
Motorlu Taşımayı Baştan İcat Etmek 169

ONUNCU BÖLÜM
İletişim
Yazı 175
Basım 179
Elektrikle İletişim 183

ON BİRİNCİ BÖLÜM
İleri Kimya
Elektroliz ve Periyodik Tablo 191
Patlayıcılar 194
Fotoğrafçılık 196
Sanayi Kimyası 199

ON İKİNCİ BÖLÜM
Zaman ve Mekân
Zamanı Bilmek 207
Takvim Yapmak 212
Neredeyim? 217

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
En Büyük İcat
Bilimsel Yöntem 227
Bilimin Araçları 229
Bilimsel Yöntem – Sürekli 233
Bilim ve Teknoloji 235

Son 239
Ek Okuma Listesi ve Referanslar 243
Kaynakça 255
Dizin 267

BENZER KİTAPLAR

Toplulukların çözüldüğü, siyasete yönelik ilgisizliğin her geçen gün arttığı bir ortamda kamusal yaşamı yeniden canlandırmak mümkün mü? Sivil Toplum kitabında, […]

YAZAR(LAR) John Ehrenberg, 110 TL

Sivil Toplum: Bir Fikrin Eleştirel Tarihi

YAZAR(LAR) John Ehrenberg,

Cumhuriyetçiliği kendisine temel ilke edinmiş bir ülkenin halkı olarak cumhuriyet denen şey hakkında oldukça az bilgi sahibiyiz. Medeni Cumhuriyet, bu […]

YAZAR(LAR) Barış Büyükokutan, 70 TL

Medeni Cumhuriyet
Katılımcı Hayatın Sosyolojisi

YAZAR(LAR) Barış Büyükokutan,

Mekân ve Millet, Türkiye ile Yunanistan’ın birlikte örülmüş tarihleri üzerine disiplinlerarası bir diyalog kurma girişimi. Yunan ve Türk akademisyenler, coğrafyayı […]

DERLEYEN(LER) Çağlar Keyder, P. Nikiforos Diamandouros, Thalia Dragonas,

120 TL

Mekân ve Millet
Yunanistan ve Türkiye'nin Coğrafyalarının Oluşumu

DERLEYEN(LER) Çağlar Keyder, P. Nikiforos Diamandouros, Thalia Dragonas,

SEPET
0