Yapay Cehennemler

Katılımcı Sanat ve İzleyici Politikası

YAZAR(LAR) :
Claire Bishop

ÇEVİREN: Mine Haydaroğlu

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Sanat
SAYFA SAYISI: 394
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 1. Baskı ,2018-02-12 00:00:00
ISBN: 9786059389518
FİYAT: 110 TL

Claire Bishop, Yapay Cehennemler’de katılımcı sanatın soyağacını çıkarıyor. İtalyan Fütürizmi’nden Rus Konstrüktivizmi’ne, Dada’dan Sitüasyonizm’e uzanan bir tarihsel güzergâh boyunca çağdaş sanatta katılımcılığın izini süren ve eleştirisini sunan Bishop, estetiğin etikle yüzleşmesinde 1990’lı yılları “sosyal bir dönemeç” olarak tanımlıyor ve sanatçının özerkliğinin, işbirliğine dayalı sanatın eleştirel damarının ayrılmaz bir parçası olduğunu öne sürüyor.

Sitüasyonist Enternasyonal’dan Doğu Avrupa, Arjantin ve Paris’teki Happening’lere, 1970’lerin Topluluk Sanatları hareketinden Thomas Hirschhorn, Tania Bruguera ve Paul Chan gibi sanatçıların uzun vadeli eğitim projelerine kadar katılımcı estetiğin kritik uğrak noktalarının derinlemesine ele alındığı Yapay Cehennemler, ilk yayımlandığında sanat çevrelerinde pek çok tartışmaya yol açmıştı.

“Çağdaş sanatçıların iyi niyetleri çoğunlukla cehenneme giden yolun taşlarını döşüyor. Claire Bishop onların peşinden gidiyor ve okurlarını yolculuğu boyunca gördüğü şeylerden duyduğu heyecanı paylaşmaya davet ediyor. Yapay Cehennemler geniş bir tarihsel bilgiyi tekil sanatsal pratiklerin keskin analizleriyle birleştiriyor. O kadar iyi yapıyor ki bunu, kitabı bitirdiğimizde cehennemi sevmeye başladığımızı fark ediyoruz – tabii yapay kaldığı sürece.” –Boris Groys

Claire Bishop, New York’taki CUNY Graduate Center Sanat Tarihi Doktora Programı’nda doçent.

İÇİNDEKİLER

Giriş 9

BİRİNCİ BÖLÜM
Sosyal Dönemeç: İşbirliği ve Huzursuzlukları

Yaratıcılık ve Kültür Politikası 21
Ahlaki Dönemeç 27
Estetik Rejim 36
Yönetilmiş Gerçeklik: Orgreave Savaşı 39
Özgürleşmiş İzleyiciler 47

İKİNCİ BÖLÜM
Yapay Cehennemler: Tarihsel Avangard

Provokasyon, Basın ve Katılım 51
Hayatı Teatralleştirmek 59
Gezintiler ve Duruşmalar 76
Bağlılık ve Parçalanma 83

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 87
Je participe, tu participes, il participe...

SE: Sanatı Aşmak 91
GRAV: Algısal Yeniden Eğitim 98
Lebel: Kolektif Şeytan Çıkarma 104
Teatral Bir Ayaklanma 113

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Açığa Vurulan Toplumsal Sadizm

Açığa Vurulan Toplumsal Sadizm 118
İşkenceci Olarak Sanatçı 125
Kapalı Galeri, Kargaşa, Hapishane 130
Görünmez Tiyatro 135
Bir Terör Eylemi Olarak Sanat 140

BEŞİNCİ BÖLÜM
Sosyalizm Döneminde Toplumsal

Prag: Eylemlerden Törenlere 145
Slovakya: Kalıcı Tezahürler 154
Kamusal Alan Sorunları 162
Moskova: Ayırt Edilemezlik Bölgeleri 167
Görüş Ayrılığına Karşı 176

ALTINCI BÖLÜM
Rasgele İnsanlar: APG ve Topluluk Sanatları

APG’nin Oluşumu 179
Sergileme Süreci: “Inno70” 184
1970’ler ve Sonrasında Görevlendirmeler 188
Topluluk Sanatları Hareketi 194
The Blackie ve Inter-Action 196
Gerileyiş 205

YEDİNCİ BÖLÜM
Eski Batı: 1990’ların Başında Proje Olarak Sanat

“Project Unité”, “Sonsbeek 93” ve “Culture in Action” 211
Performatif Sergiler 223
İzdüşümsel Kent 232

SEKİZİNCİ BÖLÜM
İhale Edilmiş Performans: Sahiciliğin Dışarıdan Temini

Koşullu Bir Tipoloji 236
Emek ve Haz Olarak Performans 248
Sapkınlık ve Sahicilik 254
Bağlam İçinde Performans 256

DOKUZUNCU BÖLÜM 
Pedagojik Projeler: “Bir dersliğe nasıl sanki bir sanat yapıtıymış gibi hayat verirsiniz?”

Yararlı Sanat 264
Üç Parçalı Bir Proje 269
Basit Görevler 274
İşlemekte Olan Şey, Üretkendir 279
Teoride Eğitim 285
Akademik Kapitalizm 287
Estetik Eğitim 291

Sonuç 295
Merdiven ve Konteyner 299
Katılımın Sonu 303
Teşekkür 307
Notlar 309
Resim Künyeleri 377
Dizin 385

BENZER KİTAPLAR

Sanat ve bilim, uzlaşmaz biçimde birbirinden ayrılmış mıdır, yoksa ortak bir zemin bulabilirler mi? Sanata da derin ilgisi olan Nobel […]

YAZAR(LAR) Eric R. Kandel, 80 TL

Sanatta ve Beyin Biliminde İndirgemecilik
İki Kültür Arasında Köprü Kurmak

YAZAR(LAR) Eric R. Kandel,

Düşünceler bir bağlamdan diğerine göçerken “yenilik” yaratılır ve sınırlar yeni baştan çizilir. Boris Groys, değerliyi değersizden, kültürü dünyeviden ayıran bu […]

YAZAR(LAR) Boris Groys, 90 TL

Yeni Üzerine
Geçmişle Gelecek Arasında Kültürel Ekonomi

YAZAR(LAR) Boris Groys,

Reklamların, televizyonun ve sosyal medyanın ürettiği, ardı arkası kesilmeyen bir enformasyon ve görüntü akışının içinde yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Her birimiz, […]

YAZAR(LAR) Nato Thompson, 80 TL

İktidarı Görmek
21. Yüzyılda Sanat ve Aktivizm

YAZAR(LAR) Nato Thompson,

SEPET
0