Yenilikçi Çerçeve

Tasarımın Getirdiği Yeni Düşünce Biçimleri

YAZAR(LAR) :
Kees Dorst

ÇEVİREN: Erkal Ünal

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Sanat
SAYFA SAYISI: 232
ÖLÇÜ: 13,5 x 20 cm.
BASKI: 1. Baskı, Şubat 2018
ISBN: 9786052116210
FİYAT: 22 TL

Uzman bir tasarımcının kendine has düşünme biçimi ve yıllar içinde edindiği deneyim, bugünün toplumunda karşımıza çıkan karmaşık sorunlara ışık tutabilir mi? Yenilikçi Çerçeve: Tasarımın Getirdiği Yeni Düşünme Biçimleri günümüzde organizasyon­ların mücadele ettiği sorunlara alışılmış yöntemlerle yaklaşarak geçici ve yüzeysel sonuçlar elde etmek yerine, bu sorunları dinamik açmazlar olarak ele alan yenilikçi bir tutumla yaklaşmayı öneriyor.

Kees Dorst’un yıllar içinde farklı tasarım girişimle­riyle beraber çalışarak ustaca geliştirdiği ve sosyal çev­reler üzerindeki ölçülebilir etkisini vaka örnekleriyle ayrıntılı biçimde gösterdiği “çerçeve yaratımı yak­laşımı”, bugün şirketlerin ve toplumların zorlukları karşılarken kullandığı düşünce biçimini odak nokta­sına alıyor. Bildik sorunları farklı çerçevelerle yeniden tanımlamaya dayanan bu inovatif yaklaşımıyla Dorst, sorun çözme yöntemlerini atik, uyarlanabilir ve değiş­ken kılmayı hedefliyor.

Kees Dorst, Sidney Teknoloji Üniversitesi’nde Tasarım İnovasyonu profesörü.

İÇİNDEKİLER

Teşekkür 7
Önsöz 9

BİRİNCİ BÖLÜM
Zorluklar

Artık Sorunlarımızı Çözmüyoruz 11
Zorluklar 20
Yol Almak 30

İKİNCİ BÖLÜM
Öncüler

Genç Tasarımcılar Vakfı 35
Suçu Tasarımla Defet Merkezi 43
Öncülerden Öğrenmek 49

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tasarımdan Çıkan Dersler

Tasarıma Dair Dört Soru 53
Tasarım Pratiklerinin Anatomisi 69
Tasarımdan Çıkan Beş Ders 73

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çerçeve Yaratma Modeli

Çerçeve Yaratmak 89
Vaka İncelemeleri 96
İlk Yorumlar 114

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çerçeve Yaratmanın İlkeleri ve Pratikleri

Çerçeve Yaratmanın İlkeleri 117
Çerçeve Yaratma Pratikleri 128

ALTINCI BÖLÜM
Açık, Karmaşık, Dinamik ve Ağ Tabanlı Organizasyon

İnovasyonu İlerletmek 141
Çerçeve İnovasyonuna Doğru 146

YEDİNCİ BÖLÜM
Çerçeve İnovasyonun Önündeki Üç Zorluk

Farklı Şekilde Görmek 154
Farklı Şekilde Düşünmek 155
Farklı Şekilde Eylemek 164

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çerçeve İnovasyonu Sanatı

Başarmak 173
Eyleme Giden Yol 194

EK 1
Uzman Bir Tasarımcı İş Başında

EK 2
Tasarım “Aramak” mıdır Yoksa “Öğrenmek” mi?

EK 3
Daha Fazla Araştırmaya İhtiyaç Var

EK 4 
İlham

Kaynakça 217
Dizin 227

BENZER KİTAPLAR

Reklamların, televizyonun ve sosyal medyanın ürettiği, ardı arkası kesilmeyen bir enformasyon ve görüntü akışının içinde yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Her birimiz, […]

YAZAR(LAR) Nato Thompson, 18TL

İktidarı Görmek
21. Yüzyılda Sanat ve Aktivizm

YAZAR(LAR) Nato Thompson,

Claire Bishop, Yapay Cehennemler’de katılımcı sanatın soyağacını çıkarıyor. İtalyan Fütürizmi’nden Rus Konstrüktivizmi’ne, Dada’dan Sitüasyonizm’e uzanan bir tarihsel güzergâh boyunca çağdaş […]

YAZAR(LAR) Claire Bishop, 40TL

Yapay Cehennemler
Katılımcı Sanat ve İzleyici Politikası

YAZAR(LAR) Claire Bishop,

Sanata, sanatçıya ve sanat kurumlarına atfedilmiş olan imtiyazlı konum 20. yüzyılın başından beri demokratik ve eşitlikçi bir ruhla eleştiriliyor. Sanat […]

YAZAR(LAR) Boris Groys, 16TL

Akışta
İnternet Çağında Sanat

YAZAR(LAR) Boris Groys,

SEPET
0