Yerinden Edilenlerin Coğrafyaları

Fİlistin Köy Tarihleri

YAZAR(LAR) :
Rochelle A. Davis

ÇEVİREN: Hayrullah Doğan

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Tarih
SAYFA SAYISI: 346
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 1. Baskı ,2016-01-13 00:00:00
ISBN: 9786055250751
FİYAT: 30 TL

1948 Arap-İsrail Savaşı sonucunda Filistin’de yaşayan binlerce Arap yerinden oldu, onlarca köy yok edildi. Filistinlilerin önemli bir kısmı Lübnan, Suriye, Ürdün, Mısır ve Gazze Şeridi’nde mülteci statüsünde yaşamaya başladı. Filistinliler tüm bu olayları nekbe (felaket) olarak adlandırdı. Nekbe sürecinde boşaltılan ve büyük ölçüde yok edilen 400’ü aşkın Filistin köyü hakkında 120’den fazla “köy anma kitabı” yayımlandı. Bugün bu kitaplar, Filistinlilerin yaşadığı bu köylerin bir zamanlar haritada var olduğuna dair kanıt dosyalar olarak sunuluyor.
Ağırlıklı olarak etnografik araştırmalara ve köy kitaplarına dayanan Yerinden Edilenlerin Coğrafyaları, tarihin nasıl yazıldığını, kaydedildiğini ve tartışıldığını inceliyor. Yok edilen Filistin köylerinin ve onların tarihlerinin, Filistinli mültecilerin bugünkü hayatlarını nasıl etkilediğini gösteriyor. Rochelle A. Davis, köy tarihlerinin ve köy kitaplarının bugün Filistinliler için ne ifade ettiği ve mücadelelerinin neresinde yer aldığı sorularına cevap arıyor.

İÇİNDEKİLER

Harita ve Şekillerin Listesi 11
Çeviriler ve Harf Çevirileri Üzerine Bir Not 13
Teşekkür 15
Önsöz 19
Benim Kendi Coğrafyalarım ve Konumsallığım 21

BİRİNCİ BÖLÜM 31
Mülksüzleştirme Coğrafyaları
Filistin’in Tarihini Yazmak ve 1948 Savaşı Nekbe’si 35
Geçmişin Temsili — 20. Yüzyıl Filistin Tarihi 39
Köy Tarihi ve Temsil 42
Tarih, Antropoloji ve Tarihyazımı 43
Mülksüzleştirme ve Yıkımın Tarihlerini Yazmak 47
Mülksüzleştirme Coğrafyaları 49
Nostalji ve Geçmiş 52

İKİNCİ BÖLÜM 57
Köy Kitapları: Yerel Tarihler, Ulusal Mücadeleler
Köy Kitapları: Yerel Tarihler 59
Köy Kitaplarının Yayımlanması 65
Kanıt Dosyaları 68
Değişen Köy 71
Filistinlilerin Ulusal Mücadelesi, Yerel Tarih ve Köy Kitapları 75
Tarihin Amacı: Gelecek İçin Hatırlamak 81

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 93
Köy Tarihi ve Köy Değerleri
Filistin Tarihinin Yazılı Kaynakları 96
Köy Değerleri Kitapları 100
Aile Soyağaçları Yazmak 106
Aile Ağacında Toplumsal Cinsiyet 114

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 121
Bir Tarih Yazmak, Bir Geçmişi Tanımlamak
Köy Tarihi Yazmak 123
Tarihin Kaynakları Olarak Kadınlar 126
Köyde Din ve Toplumsal Cinsiyet: Geçmişteki Şimdi 128
Yoksulluk, Hastalık ve Sosyoekonomik Sınıflar Hakkında Yazmak 135
Tarihin Belgeleri: Tapu Kayıtları ve Bunların Gösterdikleri 139
Tarih Yazarken İnsanları Dahil Etmek ve Dışarıda Bırakmak 141

BEŞİNCİ BÖLÜM 149
Hafızanın Otoritesi
Susmalara ve Susturmalara Rağmen ve Bunlara İnat Tarih Yazmak 151
Tarihin Kaynağı Olarak Hafıza 152
Hafızanın Otoritesi 159
Deneyimin Otoritesi 160
Anıları Anlatmak 165
Köy Kitaplarında Anıların Anlatılması: Arap Tarihi ve Akademinin Bugünü 167
Köy Kitaplarını Okumak 170

ALTINCI BÖLÜM 177
Geçmişi Haritalamak: Köyün Peyzajı
Yerlerin Tarihleri 178
Geçmişi Haritalamak 179
Fiziksel Peyzajı Haritalamak 181
Yer Haritaları 183
Harita Formundaki Hikâyeler 187
Yolculuk Haritaları 192
Dönüş Haritaları, Geride Kalanların Haritaları 195
Geçmişi ve Yerlere İlişkin Anıları Haritalamak 202

YEDİNCİ BÖLÜM 205
Kimlikler ve Tarih
Filistinlilerin Ulusal ve Bölgesel Kimliklenmeleri 207
Kimliği Yeniden Değerlendirmek 209
Birliktelik ve Farklılık Anıları: Filistin’deki Yahudiler ve Araplar 213
Arap, Filistinli, Müslüman: Grup Olma, Değişim ve Devamlılık Anlayışları 222
Geçmiş Vizyonları: Toprağa Dayalı Bir Kimliklendirme 226
Kenan ve Bölgenin Tarihi 228

SEKİZİNCİ BÖLÜM 235
Sonuç: Mülksüzleştirme Coğrafyalarının Birbirine Bağlanması
Mülteci Olarak Yaşanan Hayatlar 237
Köyü Diasporada Yeniden Yaratmak ve Yeniden Organize Etmek 239
Geri Dönüşler ve Direnişler Yoluyla Yeniden Köyle Bağ Kurmak 243
Filistinlilerin Köy ve Ulus Kimliklenmeleri 246
Yeniden Düzenlenen Köy: Yeni Teknolojiler, Yeni Bağlantılar 248
Mülksüzleştirme Coğrafyaları 253

Notlar 257
Bibliyografya 299
Kaynak Köy Kitapları 299
Mülakatlar 337
Dizin 339

BENZER KİTAPLAR

Katolik güçlerin I. Elizabeth’e karşı düzenlediği komploları ve suikastları, 1570 yılında Papa’nın onu aforoz etmesi izledi. Hem ülke içinde hem […]

YAZAR(LAR) Jerry Brotton, 120 TL

Sultan ve Kraliçe: Elizabeth’in İslam Dünyasiyla İlişkilerinin Anlatilmamiş Hikâyesi

YAZAR(LAR) Jerry Brotton,

Osmanlı İmparatorluğu’nda Emek ve İktidar kitabında Can Nacar, 1872-1912 yılları arasında tütün işçilerinin çalışma deneyimlerine ve bu bağlamda işyeri yöneticileri […]

YAZAR(LAR) Can Nacar, 50 TL

Osmanlı İmparatorluğu’nda Emek ve İktidar:Tütün İşçileri, İşyeri Yöneticileri ve Devlet 1872-1912

YAZAR(LAR) Can Nacar,

Halkın Fermanı kitabında Burak Akçapar, Osmanlı İmparatorluğu’na yardım amacıyla gelen Mukhtar Ahmed Ansari önderliğindeki Hint Tıp Heyeti’nin gönderilmesinde rol oynayan […]

YAZAR(LAR) Burak Akçapar, 100 TL

Halkın Fermanı: Balkan Savaşları’nda Hint Müslüman Tıp Heyeti

YAZAR(LAR) Burak Akçapar,

SEPET
0