Yirmi Birinci Yüzyılda Türkiye’de Yahudiler

Hoşgörünün Öteki Yüzü

YAZAR(LAR) :
Marcy Brink-Danan

ÇEVİREN: Barış Cezar

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Antropoloji
SAYFA SAYISI: 272
ÖLÇÜ: 15 x 21 cm.
BASKI: 1. Baskı ,2014-05-01 00:00:00
ISBN: 9786055250324
FİYAT: 32 TL

Marcy Brink-Danan, geçmişe dair bu görüşleri sorgularken, Yahudilerin gözünde, günümüz İstanbul’unda hoşgörülen bir azınlık olarak yaşamanın ne anlama geldiğini mercek altına alıyor.

Osmanlı İmparatorluğu ve onun devamı olan Türkiye Cumhuriyeti azınlıklara hoşgörü örnekleri olarak gösterilegelmiştir. Hatta bugün bazı Türkler, geçmişte kalan Osmanlı kozmopolitizmine karşı nostaljik hisler beslemektedirler. Marcy Brink-Danan, geçmişe dair bu görüşleri sorgularken, Yahudilerin gözünde, günümüz İstanbul’unda hoşgörülen bir azınlık olarak yaşamanın ne anlama geldiğini mercek altına alıyor. Çoğunlukla “iyi azınlık” olarak tasvir edilen Türkiye’deki Yahudiler, bölgedeki uzun geçmişlerini kucaklarken, bir yandan da ayrımcılığa maruz kalıyorlar; kurumları, düzenli olarak tehdit ve saldırılara hedef oluyor. Brink-Danan Türkiye’yi bir hoşgörü diyarı olarak resmeden Türk popüler ideolojisindeki çelişki ve boşlukları keşfe çıkarak, Türk Yahudilerin kozmopolitizm ve yurtseverlik, hoşgörü ve şiddet, Yahudiler olarak farklılık ve Türkiye yurttaşları olarak aynılık arasındaki gerilimlerle nasıl başa çıktığını anlatıyor.

Marcy Brink-Danan, Columbia Üniversitesi, Barnard Koleji, Antropoloji Bölümünden lisans, Stanford Üniversitesi Kültürel ve Sosyal Antropoloji Bölümünden yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. Avrupa ve çeperlerinde yurttaşlık, din ve laiklik ekseninde dilsel stratejiler üzerine çalışıyor. Araştırmalarını altı yıl Brown Üniversitesinde yürüten Brink-Danan, Kudüs’teki İbrani Üniversitesi, Antropoloji Bölümünde çalışmaktadır.

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

1992, Sonlar ve Başlangıçlar

Teşekkür

GİRİŞ

Hoşgörü ve Vatandaşlık: Yahudiler Türk mü Ecnebi mi?

Türkiye, Ortadoğu, Avrupa ve Yahudiler

İstanbul’da Saha Çalışması

Bilgi olarak Kozmopolitizm: Kavram Üzerine Yeni Bir Değerlendirme

Bölümlere Genel Bakış

BİRİNCİ BÖLÜM

Hoşgörü, Farklılık ve Vatandaşlık

500. Yıl Vakfı: Türkiye Yahudilerinin Resmi Öyküsü

Akademik Dünya: Hoşgörünün Öğretilmesi

Turizm: Hoşgörü Gezisi

Müzeler: Hoşgörüyü Sergilemek

Hoşgörü ve Vatandaşlık

Sayılarının Ötesinde Sayılmak

İKİNCI BÖLÜM

Kozmopolit Göstergeler: Yabancı ve Yerli Adlar

Türkiye Yahudilerinin Adları: Bir Yer Değiştiren Gösterenler Tarihi

Zaman İçinde Adın İcra Edilmesi

Ad-ikonlar ve Tarihselleştirici Tekrar Sınıflandırmalar

İstanbul’da Yahudi Adlarının Köklerine Ulaşmak

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kozmopolitizmin Sınırları

Kilit Bir Sembol Olarak “Güvenlik”

Hoşgörü: Güvenliğin Arka Yüzü

İstanbul’da Özelde Korku, Kamusalda Rahatlık

Tekrarlanan Fiziksel Silinmeler

Türk Dil Standardı İçinde Kaybolmak

Türk Kozmopolitizmi için (Başarısız) bir Turnusol Testi olarak İsrail

Güvenlik, Demografi ve Asimilasyon: Silme Semptom mu Çare mi?

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Farklılığın İcra Edilmesi: Türkiyeli Yahudiler Ulusal Sahnede

Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye’de Hahambaşılar: Neden Şimdi Demokrasi?

Demokratik Hayal Kırıklıkları: Cemaat ve Ülke Üzerine Habercilik

Göreve Başlama Töreni

Temsili Demokrasi ve Mevcudiyet Siyasetinin İcrası

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mahrem Müzakereler: Türkiyeli Yahudiler Sahneler Arasında

Türkiye Yahudi Kültürünü İstanbul’da ve Dışarıda Temsil Etmek

Evlilik Kursları: Halk, Saflık ve Gurur

Okulumuz Ne Kadar Yahudi?

Sahnelerin Ardında ve Arasında

ALTINCI BÖLÜM

Farklılığı Yazan: Gizliliğin İçinde

Türkiye’deki Kamusal Sırlar

Tabularla Oynamak

Mahremiyet

Kendini Sergileme

İroni

Hakikati Anlatmak ve Etnografya

Sonuç

Notlar

Kaynakça

Resimlerin Listesi

Tabloların Listesi

Dizin

BENZER KİTAPLAR

1970’lerde, davranış psikoloğu Herbert S. Terrace, bir şempanzeye dili kullanmanın öğretilip öğretilemeyeceğini görmek için dikkate değer bir deney yaptı. Terrace’ın, […]

YAZAR(LAR) Herbert S. Terrace, 32 TL

Şempazeler Dil Öğrenemez

YAZAR(LAR) Herbert S. Terrace,

Orta yaşlarında orta boy bir yıldızın yörüngesine kapılmış gezegenlerin üçüncüsünde 3,3 milyar yıl önce filizlendik. Bin asır önce Rift Vadisi’ni […]

YAZAR(LAR) Nicholas P. Money, 70 TL

Bencil Maymun
İnsan Doğası ve Yokoluşa Giden Yolumuz

YAZAR(LAR) Nicholas P. Money,

Uygarlık tarihi gerçekten kitaplardaki gibi mi yaşandı, yoksa zamanımızı kendilerini “uygar” görenlerin kendileri hakkında yazdıklarını okuyarak mı geçiriyoruz? Neolitik devrim […]

YAZAR(LAR) James C. Scott, 75 TL

Tahıla Karşı
İlk Devletlerin Derin Tarihi

YAZAR(LAR) James C. Scott,

SEPET
0