Zekânın Bilimi ve İdeolojisi

Genler, Beyin ve İnsanın Potansiyeli

YAZAR(LAR) :
Ken Richardson

ÇEVİREN: Mehmet Doğan

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Bilim
SAYFA SAYISI: 360
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm
BASKI: 1. baskı, Haziran 2020
ISBN: 9786057685339
FİYAT: 42 TL

Bu kitap, toplumun üst tabakalarında kendine yer bulmuş, göz alıcı mesleklerde başarıyı yakalamış, servet biriktirebilmiş, ayrıcalıklı bir yaşam süren, yetenekli ve seçkin azınlığa mensup bireyler ve onları bu seviyeye taşıdığı düşünülen zekâları hakkında.

Bu kitap, şanslı azınlığın sürdüğü yaşamın sosyal ve ekonomik anlamda çeperlerinde yaşayan, yoksulluk, güvencesizlik ve dışlanmışlıkla baş etmek zorunda kalan yığına mensup bireyler ve onları bu seviyeye ittiği düşünülen zekâları hakkında.

Bu kitap, bizleri zekânın tanımlanmış, doğuştan gelen ve testlerle ölçülebilen bir özellik olduğuna inandıran kimi bilimciler ve siyasetçiler hakkında.

Bu kitap, Genler, Beyin ve İnsan Potansiyeli madalyonunun öteki yüzü, İdeoloji, Serbest Piyasa Ekonomisi ve Fizyolojik Gerçekler hakkında.

Zekâyı aramaya sinir sisteminin mikro patikalarında başlayan Ken Richardson, değişken çevrelere uyum sağlamak için esneklik, işbirliği ve iletişimin yasalaştığı dinamik bir sistemle karşılaşıyor. Genlerin efendi konumunu yitirdiği, işbirliği ve kültürün sonuç değil bağlama dönüştüğü bu bilişsel evrim ortamında sinir sistemimiz diğerlerinin sinir sistemine öylesine bağlanıyor ki sınıflı ve hiyerarşik mevcut toplum kadar olası bir başka seçenek daha ufukta beliriyor: Katılımcı, eşitlikçi, kapısı herkese açık bir dünya!

Zekânın Bilimi ve İdeolojisi, olumlu alternatifin hayata geçmesini engelleyen kuvvetlerin farkına varmanızı sağlayacak, genetiğe ve beyne yönelik indirgemeci bakışı sorgulatacak, kaderciliği ve karamsarlığı defetmeye yardımcı olacak elzem bir araç. Yazarının dediği gibi “önümüzdeki görev zorlu, fakat insanlık tarihi bu tür ideolojilerin alaşağı edildiği örneklerle dolu!”

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

Önsöz 7
Teşekkür 11

BİRİNCİ BÖLÜM 13
Potansiyeli Tanımlamak

İKİNCİ BÖLÜM 45
Sözde Genler

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 77
Sözde Zekâ

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 107
Gerçek Genler, Gerçek Zekâ

BEŞİNCİ BÖLÜM 133
Zeki Gelişim

ALTINCI BÖLÜM 161
Beyin, Potansiyeli Nasıl Yaratıyor

YEDİNCİ BÖLÜM 189
Yaratıcı Biliş

SEKİZİNCİ BÖLÜM 221
Beyinler Arası Potansiyel
Toplumsal Zekâ

DOKUZUNCU BÖLÜM 243
İnsan Zekâsı

ONUNCU BÖLÜM 271
Potansiyeli Teşvik Etmek

ON BİRİNCİ BÖLÜM 299
Eğitim Sorunları Genetik Kaynaklı Değildir

ON İKİNCİ BÖLÜM 319
Özet ve Sonuçlar

Notlar 325
Dizin 353

BENZER KİTAPLAR

Beynimiz, genetik olarak belirlenmiş, her şeyi değil bazı şeyleri öğrenebilen sabit bir yapı zannedilir. Bu yanlış anlayış bütün hayatımızı yönlendirerek […]

YAZAR(LAR) Jo Boaler, 26 TL

Sınırsız Zihin
Sınırları Aşarak Öğren, Yönet ve Yaşa

YAZAR(LAR) Jo Boaler,

Sanat ve bilim, uzlaşmaz biçimde birbirinden ayrılmış mıdır, yoksa ortak bir zemin bulabilirler mi? Sanata da derin ilgisi olan Nobel […]

YAZAR(LAR) Eric R. Kandel, 38 TL

Sanatta ve Beyin Biliminde İndirgemecilik
İki Kültür Arasında Köprü Kurmak

YAZAR(LAR) Eric R. Kandel,

Tarihte ilk kez, on yıl ilerisini düşünen kişiler arasında, küresel bir oyunun sonunu oynamakta olduğumuz kanısı oluştu. İnsanlığın yarattığı sorunlar […]

YAZAR(LAR) Edward O. Wilson, 26 TL

Yarım Dünya
Gezegenimizin Hayatta Kalma Mücadelesi

YAZAR(LAR) Edward O. Wilson,

SEPET
0