dünyayı sorgulayanlar için

KÜY (Koç Üniversitesi Yayınları), üniversitenin “mükemmellik merkezi” olma hedefinin barındırdığı öncülük arzusunu benimsiyor. KÜY kitapları, kendi alanlarının en ileri bilgisini okuyucuya sunacak başlıklar arasından seçiliyor.

Burasının Bilgisi dizisinde, bu coğrafya hakkında ve/veya bu coğrafyadan (geniş anlamıyla Ortadoğu diyebiliriz) araştırmacılar tarafından yazılmış kitaplar yer alıyor. Literatüre ciddi katkı sağlayan, paradigmaları sorgulayan ya da değiştiren, daha önce kullanılmamış bulguları ya da uygulanmamış analiz yönetimlerini benimseyen önemli çalışmalar bunlar. Tarih, sanat tarihi, siyaset, sosyoloji, arkeoloji, cinsiyet çalışmaları, kültürel çalışmalar alanlarında yapılmış araştırmalar öne çıkıyor.

Uçbeyleri dizisi genel okuru hedefleyen, her alt dizide o alanda bildiklerimizin sınırını ortaya koyan (“state-of-the-art”) ya da o sınırı ileri taşıyan, iyi yazılmış, ilginç ve ufuk açıcı kitaplardan oluşuyor. Pozitif bilimler, beşeri bilimler, sosyal bilimler, edebiyat kuramı, sanat, hukuk, tıp, etik gibi alanlar bu dizinin kapsamına giriyor.

Maddiyat dizisi Uçbeyleri’nin yaklaşımını finans, ekonomi, işletme, inovasyon, girişimcilik alanlarına uyguluyor.

Tuhaf Etki dizisiyse adının da çağrıştırabileceği gibi Türkçenin, okunduğunda “tuhaf bir etki” bırakan ayrıksı metinlerini bir araya getirmeyi amaçlıyor. Dizide daha önce yayımlanmış ama değeri bilinmemiş ya da unutulmuş kitapların yanı sıra, ilk kez yayımlanacak çalışmalar da yer alıyor.

KÜY kitapları radikal demokrasi yaklaşımını, çağdaş sanat dünyasının sorunlarını, mülkiyetsiz yapıp yapamayacağımızı, hayvanlarla insanların ortaklaşa yaşadığı bir toplumun temel ilkelerini, uygarlık dediğimiz şey yıkılırsa sıfırdan nasıl başlayabileceğimizi, küresel ısınmanın arz dengesini, toplumsal adaletin nasıl kurulması gerektiğini, genç olma takıntımızın sonuçlarını, acının tarihini, insanlığı nasıl bir genetik geleceğin beklediğini sorguluyor.

Her yıl artan başlık sayısıyla KÜY, hem akademik yayıncılığın, hem de entelektüel dünyamızın boşluklarını en etkili şekilde doldurmaya çalışıyor.

KÜY kitaplarının satışlarından elde edilen gelir, Koç Üniversitesi öğrencilerine burs vermekte kullanılıyor.

Koç Üniversitesi Yayınları Yayın Kurulu:

 • Prof. Dr. Fatoş Gökşen, Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
 • Prof. Dr. Şener Aktürk, Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Prof. Dr. Sacit Karamürsel, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Prof. Dr. Sami Gülgöz, Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
 • Prof. Dr. Fikri Karaesmen, Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
 • Prof. Dr. Yücel Yemez, Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
 • Prof. Dr. Cem Demiroğlu, Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Prof. Dr. Tekin Dereli, Koç Üniversitesi Fen Fakültesi (emekli)
 • Doç. Dr. Fahriye Oflaz, Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
 • Doç. Dr. Yonca Köksal, Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
 • Dr. Ergin Bulut, Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
 • Dr. Ceyhun Arslan, Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
 • Dr. Menderes Işkın, Koç Üniversitesi Fen Fakültesi
 • Dr. Bige Açımuz, Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

SEPET
0