Aklın Çocuk Hali

Zihin Gelişimi Araştırmaları

DERLEYEN(LER): 
Aylin C. Kuntay
Çağla Aydın
Deniz Tahiroğlu
Tilbe Göksun

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Psikoloji
SAYFA SAYISI: 430
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 3. Baskı ,2020-06-01 00:00:00
ISBN: 9786055250966
FİYAT: 100 TL

İnsan zihniyle davranışları arasında nasıl bir ilişki vardır? Bu ilişki yaşa bağlı olarak nasıl değişir? Bir çocuğun aklından hangi yaşta ne beklenebilir? Bunlar, hem alanda çalışan akademisyen ve öğrencilerin, hem bu konularla ilgili politikalar üreten profesyonellerin, hem de anne babaların kafalarını kurcalayan sorular.

Aklın Çocuk Hali, kuramsal yaklaşımlardan pratik uygulamalara uzanan bir yelpazede, merkeze güncel araştırma bulgularını koyarak bebeklerin ve çocukların düşünce dünyalarına ışık tutmayı amaçlıyor. Dil gelişimi gibi uzun yıllardır merak konusu olmuş araştırma alanlarından, müzik gelişimi, sosyal biliş ve normların algılanması gibi daha yeni incelenen alanlara uzanan kitap; jest kullanımı, taklit, bellek, zihin temsilleri ve hayal gücü gibi zihinsel gelişim kapsamına giren konuları sadece tipik değil, tipik olmayan gelişim hikâyeleri üzerinden de ele alıyor.

Aklın Çocuk Hali, zihin gelişimi araştırmalarındaki son gelişmeleri kapsamlı bir biçimde sunmanın yanı sıra, Türkçede bu konuyla ilgili yerli bulguların tartışıldığı ve kültürler arası karşılaştırmaların yapıldığı ilk rehber kitap olma özelliğini de taşıyor.

İÇİNDEKİLER

Teşekkür 7

Giriş
Aklın Çocuk Hali: Zihin Gelişimi Araştırmaları 9
Çağla Aydın, Tilbe Göksun, Aylin C. Küntay, Deniz Tahiroğlu

Anadili Gelişimi 13
Ayhan Aksu-Koç, F. Nihan Ketrez

İkidillilik Gelişen Zihni Farklı Şekillendirir mi? 41
Berna A. Uzundağ, Aylin C. Küntay

Çocuklarda Dil Anlama Süreçleri 67
Duygu Özge

Jestlerin Çocukların Dilsel ve Bilişsel Gelişimindeki Rolü 83
Şeyda Özçalışkan, Leslie E. Hodges

Çocuklarda Mekânsal Algının Gelişim Süreçleri 107
Tilbe Göksun, Demet Özer

“Aynanın İçerisinden”: Çocukların Taklit Yoluyla Öğrenerek Kültür Edinme Yolculukları 131
Jedediah W.P. Allen, Hande Ilgaz

Çocuklukta Bellek Gelişimi 157
Çağla Aydın

Bildiğimi Bildiğimi Nasıl Bilirim: Üst Bilişsel Süreçlerin Yaşam Boyu Değişimi 189
Sema Karakelle

Müzik Algısının Gelişimi 211
Gaye Soley

Çocuklar Sosyal Normları Nasıl Algılar? 233
Bahar Köymen, Michael Tomasello

Sosyal Kategori Kavramlarının Gelişimi 249
Selin Gülgöz

Sembolik Oyunun Bilişsel Gelişimdeki Yeri 271
Hande Ilgaz, Bahar Bozbıyık

Hayal Etmek Çocuk İşi! Çocukluk Döneminde Hayal Gücü 297
Deniz Tahiroğlu

Okulöncesi Dönemde ve Okul Çağında Okuma Yazma ve Matematik Gelişimi 319
Özlem Ece Demir-Lira

Otizm Spektrum Bozukluğu Sahibi Çocuklarda Dil Yetisi 343
Letitia Naigles, Iris Chin

İşitme Engelli Çocukların Dil Edinimi 365
Beyza Sümer, Aslı Özyürek

Dezavantajlı Koşullarda Yetişen Çocuklarda Yönetici İşlev ve Zihin Kuramı Gelişimi 389
Bilge Selçuk, Nihal Yeniad

Yazarlar 417
Dizin 425

BENZER KİTAPLAR

Bu kitap şizofreni, iki uçlu bozukluk, depresyon, sanrılar, anoreksiya nervoza, dönüştürme bozukluğu ve yadsıma sendromu hakkında. Fakat aynı zamanda hissettiği […]

YAZAR(LAR) Anthony David, 75 TL

Dipsiz Çukurun İçine Doğru
Bir Nöropsikiyatrın Rahatsız Zihinler Üzerine Notları

YAZAR(LAR) Anthony David,

Gelişim psikolojisi ve eğitim alanının ileri gelen isimlerinden Artin Göncü’nün yazıları Türkçede ilk defa kitaplaştırılıyor. Çocuk gelişimi, eğitim psikolojisi, erken […]

YAZAR(LAR) Artin Göncü, 110 TL

OYUNDA BÜYÜMEK
Çocuk Gelişimi ve Eğitimine Sosyokültürel Bakış

YAZAR(LAR) Artin Göncü,

Birinci sınıfa başladığınız gün gözünüzün önüne geliyor mu? Öğretmeninizin yüzü, sesi, tahtadaki yazısı aklınızda canlanıyor mu? Peki, ailenizle yediğiniz son […]

DERLEYEN(LER) Berivan Ece, Sami Gülgöz, Sezin Öner,

95 TL

Hayatı Hatırlamak
Otobiyografik Belleğe Bilimsel Yaklaşımlar

DERLEYEN(LER) Berivan Ece, Sami Gülgöz, Sezin Öner,

SEPET
0