Arap Demokratikleşmesi

Demokrasi Olmadan Yapılan Seçimler

YAZAR(LAR) :
Larbi Sadiki

ÇEVİREN: Ümit Hüsrev Yolsal

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Siyaset Bilimi
SAYFA SAYISI: 334
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 1. Baskı ,2018-01-18 00:00:00
ISBN: 9786059389785
FİYAT: 120 TL

Arap Demokratikleşmesi, Arap coğrafyasında seçimciliğin yükselişini ve sürekli ertelenen demokrasiye geçişi tarihsel boyutuyla ele alıyor. Kitap, 1970’lerin ortasından 2008’e kadar Arap Ortadoğu’sundaki demokrasi ve demokratikleşme deneyimlerinin kendine özgü dinamiklerine yoğunlaşıyor. 1970’lerde yaşanan ekmek ayaklanmaları gibi aşağıdan yukarıya hareketleri ve bunların önünü açtığı söylemleri inceliyor. Avrupa-Amerika merkezli ve Arap coğrafyasındaki demokrasiye geçiş literatürlerini tarayarak demokratikleşmenin Arap ülkelerinde nasıl ortaya çıktığı konusundaki tartışmalara katılıyor.

Arap Demokratikleşmesi, ayaklanmaların arka planındaki siyasi ortama ışık tutuyor. Yazarın Türkçe baskıya yazdığı önsözde belirttiği gibi “Arap demokratikleşmesinin bu kitaptaki ‘hikaye’si yalnızca Arap Ortadoğu’sunda demokratikleşme olasılığını araştırmıyor, aynı zamanda demokrasiye giden başka yolları tarihselleştiriyor. Bu bakış açısı, Türkiyeli siyaset okurunun ve araştırmacılarının ilgi alanına girer.”

Larbi Sadiki, Katar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Arap Demokratikleşmesi profesörü.

İÇİNDEKİLER

Kısaltmalar 13
Lügatçe 15

TÜRKÇE BASKIYA ÖNSÖZ 19
“Çeviride Kaybolan” Demokratikleşme

Önsöz 25
Giriş 29
BİRİNCİ BÖLÜM 35
Arap Bağlamında Demokratikleşme

Demokratikleşmeyle Mücadele 36
Üçüncü Dalga Geçiş: Huntington ile Whitehead Arasında Bir “Diyalog” 41
AO’da Demokrasiye Geçiş 46
Arap Sahnesinde Antlaşmalı Geçiş 58
“Batı” ile “Doğu” Arasında Sivil Toplum 65
Eleştirel Bir Düşünce 81
Sonuç 85

İKİNCİ BÖLÜM 87
Arap Ülkelerindeki Seçimciliğin Detaylandırılması, 1998-2008

Arap Demokratikleşme Dalgaları 89
Seçimcilik, 1998-2008: Başlangıç ve Rutinleşme 96
Başlangıç 96
Rutinleşme 104
“Seçim Fetişizmi”nin Ötesi 106
Seçim Fetişizmi: “Başlangıç” Üzerine Düşünmek 109
Seçim Fetişizmi: Rutinleşme Üzerine Düşünmek 113
Sonuç 123

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 127
Demokrasi Olmadan Yapılan Seçimler: Yanlış Başlangıçlar, 1975-97

Demokrasi Olmadan Yapılan Seçimler 128
Dar Gelirli AO’da Demokrasiyi Şekillendirmek 129
Siyasi ve İktisadi Liberalleşme 132
“Seçimcilik” 138
Reform ve Kesinti 149
Kuveyt’te ve Fas’ta İlerleme ve Gerileme 151
AO Genelinde İlerleme ve Gerileme 153
Sonuç 166

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 169
Büyük Ortadoğu Projesi: ABD’nin Demokrasi Teşviki “Harita”sı?

AO’da “Yayılma” Aracılığıyla Demokratikleşme 170
AO’nun Dışından Yayılma 174
AO’nun İçinden Yayılma 178
Büyük Ortadoğu Projesi’ne Giriş 185
AO’daki Birleşik Devletler ve Demokrasi Teşviki 185
BOP: AO’da Demokrasinin “Yol Haritası”nın Çıkarılması 189
ABD’nin Demokrasi Teşviki: Sindirme ve İşgal 202
Sindirme Yoluyla Demokratikleştirme: Lübnan ve İşgal Altındaki Topraklar 205
İşgal Yoluyla Demokrasi Teşviki: Irak 211
Sonuç 219

BEŞİNCİ BÖLÜM 223
Aşağıdan Katalizörler: Demokrasiye Geçiş ve “Ekmek Ayaklanmaları”

İslamcılar, Ekmek Ayaklanmaları ve Arap Toplum Sözleşmesi 225
“Ekmek Demokrasisi”nin Çöküşü 237
Arap “Demokrasiye Geçişler”inin Özellikleri 249
Sonuç 254

ALTINCI BÖLÜM 263
Demokrasi Mücadelesinin Mevzileri Olarak Al Jazeera ve İnternet

Siberuzay: Otoriter Arap Devleti Ortadan Kayboluyor mu? 264
AO’da İnternet Eylemciliği ve Blogların Yükselişi 269
Al Jazeera’nin Çevrimiçi Kamuoyu Yoklamaları ve Demokrasi Mücadeleleri 276
“Arap Sokağı” mı “Arap Kamuoyu” mu? 278
İnternet Yayını Kamuoyu Yoklamaları ve Demokrasi Mücadelelerinin Konsolidasyonu 284
Eleştirel Bir Düşünce 290
Sonuç 293

YEDİNCİ BÖLÜM 295
Sonuçlar

Birinci Sonuç 296
İkinci Sonuç 299
Türkçe Baskıya Ek: İlkselliğin Dirilişi 300
Üçüncü Sonuç 301
Türkçe Baskıya Ek: Seçimcilik, Ama Demokrasi Değil 303
Dördüncü Sonuç 304
Beşinci Sonuç 308

Seçilmiş Kaynakça 313
Dizin 325

BENZER KİTAPLAR

İnsanlar oy kullanıp kullanmamaya, protestolara katılıp katılmamaya nasıl karar verir? Seçmenleri sandıktan caydırmaya yönelik uygulamalar neden bazen geri teper? Göstericilere […]

YAZAR(LAR) S. Erdem Aytaç, Susan C. Stokes, 70 TL

Ne Değişir ki?
Seçimlere ve Protestolara Katılımı Yeniden Düşünmek

YAZAR(LAR) S. Erdem Aytaç, Susan C. Stokes,

Cumhuriyetçiliği kendisine temel ilke edinmiş bir ülkenin halkı olarak cumhuriyet denen şey hakkında oldukça az bilgi sahibiyiz. Medeni Cumhuriyet, bu […]

YAZAR(LAR) Barış Büyükokutan, 70 TL

Medeni Cumhuriyet
Katılımcı Hayatın Sosyolojisi

YAZAR(LAR) Barış Büyükokutan,

Bankasız devlet, devletsiz banka olur mu? Neden bazı ülkeler bankacılık krizlerine diğerlerinden daha çok meyillidir? Nasıl oluyor da kültürleri, yasal […]

YAZAR(LAR) Charles W. Calomiris, Stephen H. Haber, 110 TL

Kırılgan Tasarım
Bankacılık Krizleri ve Kredi Kıtlığının Siyasi Kökenleri

YAZAR(LAR) Charles W. Calomiris, Stephen H. Haber,

SEPET
0