Asar-ı Atika

Osmanlı İmparatorluğu'nda Arkeoloji Siyaseti

YAZAR(LAR) :
Zeynep Çelik

ÇEVİREN: Ayşen Gür

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Arkeoloji
Tarih
SAYFA SAYISI: 265
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 1. Baskı, Kasım 2016
ISBN: 9786059389174
FİYAT: 28 TL

Eski eserlerin sahibi kimdir? Günümüzde uluslararası anlaşmazlıklarda canlı bir yer tutan bu alışılmış sorudan yola çıkan Asar-ı Atika, eski eserler üzerinden geçmişi sahiplenme olgusunu siyasi ve kültürel boyutlarıyla ele alıyor. Arkeolojinin akademik bir disiplin haline geldiği 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında, arkeoloji ve ulus kurma pratikleri arasındaki ilişkiye disiplinlerarası bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Hükümetlerin, müzelerin, arkeologların ve kazı işçilerinin eski eserler üzerindeki hak iddialarını inceleyerek arkeolojinin kültürlerarası ilişkiler ve iktidar mücadelelerinde oynadığı rolü ortaya koyuyor.

Zeynep Çelik, Osmanlı İmparatorluğu sınırları içindeki eski eserlere dair uluslararası söylemi açığa çıkarırken, Avrupa müzelerine nazaran yeni oluşan iki müzenin kuruluş ve büyüme süreçlerini de karşılaştırıyor: İstanbul’daki Müze-i Hümayun ve New York’taki Metropolitan Museum of Art. Çalışmasında kurumların ötesine uzanarak Batılılar, Osmanlı memurları ve işçiler arasındaki etkileşimi çözümleyen Çelik, kazı işçilerinin sesi gibi arkeoloji tarihinde geri planda kalmış bakış açılarını da gündeme getiriyor.

İngilizce aslıyla aynı anda Türkçede.

Zeynep Çelik, New Jersey Institute of Technology’de mimarlık profesörü.

İÇİNDEKİLER

Teşekkür 9
Yazarın İsimler, Tarihler ve Ölçülerle İlgili Notu 11
Resim Listesi 13
Giriş 19

BİRİNCİ BÖLÜM 31
Başlangıç: 19. Yüzyıl Müzesi
Çeperde Kurulan İki Müze: İstanbul’daki Müze-i Hümayun ve New York’taki Metropolitan Museum of Art 31
Ayrılan ve Kesişen Misyonlar 42
Müzeler ve Kentler 46

İKİNCİ BÖLÜM 63
Bilim Dünyası ve Müze-i Hümayun
Hoşnutsuzlar 63
Sayda Lahitleri 69
Ortadoğu Antikitesinin Oryantalizmin Pençesine Düşmesi 83
Müzelerin Birbirine Bağlı Dünyası 85

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 89
Müze-i Hümayun ve Ziyaretçileri
Romanlardaki Müzeler 89
Batılı Ziyaretçiler: Gezi Notları, Rehberler ve Kataloglar 91
Yerel Hedef Kitle 110

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 121
Okuyan Osmanlılar ve Eski Eserler
Popüler Basın 121
İmparatorluktaki Eski Eserlerle İlgili Haberler 123
Yurtdışındaki Eski Eserlerle İlgili Haberler 136
Odak Noktası Değişiyor: Osmanlı Mirası 144
Edebi Bir Parantez: Londra’dan İstanbul’a Sardanapalus 153

BEŞİNCİ BÖLÜM 159
Emeğin Durumu
İşgücü 159
Yabancı Arkeologlar ve Osmanlı Memurları 174
Aletler ve Teknoloji 178
Etnografik Kargaşa, Oryantalist Zihniyet 180
Akıntıya Karşı 191

ALTINCI BÖLÜM 197
İkili Yerleşimler
Harabeler Arasında Geçmiş ve Bugün 197
Kazı Alanında İkilik 201
Nippur: Arkeologların Kalesi 207
Nippur: Yerli Köyü 219
Sonsöz: İnatçı İkilemler 235
Son Not 241

Kaynakça 243
Dizin 255

BENZER KİTAPLAR

The excavations at Tell Atchana (Alalakh) are a part of long-range, broadly-based archaeological investigations in the Turkish state of Hatay’s […]

DERLEYEN(LER) K. Aslıhan Yener, Mara T. Horowtiz, Murat Akar,

798,58TL

Tell Atchana, Alalakh Volume 2 (2A/2B)
The Late Bronze II City 2006 – 2010 Excavation Seasons

DERLEYEN(LER) K. Aslıhan Yener, Mara T. Horowtiz, Murat Akar,

Christopher H. Roosevelt, uzun soluklu ve kapsamlı bir araştırma sonucunda kaleme aldığı Gyges’ten Büyük İskender’e Lydia Arkeolojisi’nde, antikçağ Anadolu’sunda Doğu […]

YAZAR(LAR) Christopher H. Roosevelt, 40TL

Lydia Arkeolojisi
Gyges'ten Büyük İskender'e

YAZAR(LAR) Christopher H. Roosevelt,

Binlerce yıldır insanlara yön veren Akdeniz… Dünyanın en büyük içdenizi. Çetin ama olanaklar açısından zengin beş “Akdenizsi” bölgenin en büyüğü. […]

YAZAR(LAR) Cyprian Broodbank, 88TL

Orta Deniz’in Yapımı
Başlangıçtan Klasik Dünya'nın Doğuşuna Kadar Akdeniz'in Tarihi

YAZAR(LAR) Cyprian Broodbank,

SEPET
0