Aşk Cumhuriyeti

Türk Popüler Müziğinde Kültürel Mahrem

YAZAR(LAR) :
Martin Stokes

ÇEVİREN: Hira Doğrul

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Etnomüzikoloji
Tarih
SAYFA SAYISI: 294
ÖLÇÜ: 15 x 21 cm.
BASKI: 1. Baskı ,2012-01-01 00:00:00
ISBN: 9786056257582
FİYAT: 28 TL

Aşk Cumhuriyeti’nde Zeki Müren, Orhan Gencebay, Sezen Aksu ve popüler müzik üzerinden Türkiye’nin 1950’lerden itibaren geçirdiği dönüşümü mercek altına alıyor.

Balkanlar, Ortadoğu ve özellikle Türkiye’deki popüler müzik ve kültür üzerine çalışmalarıyla tanınan Martin Stokes, son kitabı Aşk Cumhuriyeti’nde Zeki Müren, Orhan Gencebay, Sezen Aksu ve popüler müzik üzerinden Türkiye’nin 1950’lerden itibaren geçirdiği dönüşümü mercek altına alıyor. Bunu yaparken de kültür bilimlerinde görece yeni bir bakış açısını yansıtan, duygusallık ve kişiselliğin nasıl toplumsallaştırıldığına, iktidar ilişkileri ağına nasıl sokulduğuna odaklanan “kültürel mahrem” perspektifini temel alıyor. Türkiye’nin yakın tarihinde artık birer ikona dönüşmüş bu üç sanatçının müziklerinin Türkiye’de “aşk” kavramının gelişimine katkılarını inceliyor.

Müren, Gencebay ve Aksu Türkiye’de müzik dünyasında da gündelik yaşamda da derin, çoğalan bir etki yaratmalarına rağmen ne akademik ne entelektüel ortamın ilgisine mazhar olmuş üç önemli isim. Stokes kitabında, bir yandan bu üç ikonun müziklerini özellikle taşıdıkları duygusal boyut üzerinden anlamlandırmaya ve kamusal kişiliklerini çözümlemeye girişiyor, bir yandan da popüler kültürde yarattıkları derin etkiyi tarihsel, toplumsal bir çerçeveye oturtup Türkiye’de yaşanan liberalleşme, küreselleşme süreçlerini, iktidarın işleme biçimlerinde yaşanan dönüşümleri kurcalıyor. Yazar, bu üç ulusal ikonun resmi Türk kimliğinden daha samimi ve değişken bir Türklük kavramı çağrıştırdığını öne sürüyor. Anlatısını resmi kültür, kamusal kimlik, yurttaşlık bilinci, kozmopolitleşme, küreselleşme, köyden kente göç, İslami hareket, toplumsal cinsiyet, aşk, duygunun siyaseti gibi temalar üzerinden dokuyan Stokes, kuru bir akademik çalışmanın çok ötesine geçerek meselesinin izini sokaklarda, gazinolarda, odalara asılan posterlerde, belediye bültenlerinde, parklarda, bahçelerde, kaset kapaklarında, radyo programlarında sürüyor.

Uzun yıllar Chicago Üniversitesinde çalışan Prof. Dr. Martin Stokes, 2007’den bu yana Oxford Üniversitesi St. John’s College’da etnomüzikoloji dersleri veriyor.

İÇİNDEKİLER

Teşekkür

Türkçe Basıma Önsöz

Nota Yazımı Usulleri ile İlgili Notlar

Görseller

BİRİNCİ BÖLÜM

Giriş

Modern Türkiye

Türkiye’de Popüler Müzik

Aşk Cumhuriyeti

İKİNCİ BÖLÜM

Zeki Müren: Sanat Güneşi, İdeal Yurttaş

Kısa Bir Yaşam Öyküsü

“Menekşelendi Sular”

Sesin Faziletleri

Zeki Müren’in Cinselliği: Üç Yorum

Sonuç

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Orhan Gencebay’ın Müşfik Modernizmi

Kısa Bir Biyografi

“Her Şey Karanlık”

Gencebay ve Entelektüeller

Müşfik bir Modernizm

Sonuç

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ne Ağlarsın? Sezen Aksu’nun Diva Yurttaşlığı

Aksu’nun Kariyerinin Başlangıcı

Aksu ve Darbe: Firuze, Sen Ağlama ve Git

Doğudan Yükselen Işık: Tahammül

Doğudan Gelen Işık: “Mozaikistan” ya da “Ne Mozaiği Ulan?”

Doğudan Gelen Işık: Anadolu Kozmopolitliği

Popolemik

BEŞİNCİ BÖLÜM

“Aziz İstanbul”un Üç Yorumu

“Aziz İstanbul”: Yahya Kemal’in Şiiri

“Aziz İstanbul”: Münir Nurettin Selçuk’un Yorumu

“Aziz İstanbul”: Bülent Ersoy’un Alaturka 95’te yer alan yorumu

“Aziz İstanbul”: Timur Selçuk’un Babamın Şarkıları’ndaki Yorumu

Diyalog ve Dolaşım

Bir Görme Biçimi olarak Müzik: Çamlıca’dan Manzaralar

ALTINCI BÖLÜM

>Sonuç

 

Kaynakça

Arşiv Kaynakları

Seçilmiş Diskografi

Seçilmiş Filmografi

Söyleşiler

Dizin

 

BENZER KİTAPLAR

SEPET
0