Bakıma Muhtaç

Türkiye'de Alzheimer Hastası Yaşlıların Bakımı

YAZAR(LAR) :
İsmail Tufan

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Gerontoloji
Sosyoloji
SAYFA SAYISI: 195
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 1. Baskı ,2016-01-20 00:00:00
ISBN: 9786055250775
FİYAT: 90 TL

Düşünün ki yaşlısına bakan aile fertleri grev yaptı ve yaşlıları devlete teslim edip “Al, sen bak!” dedi. Ortaya çıkacak kaosu tahmin edebiliyor musunuz?

Milyonlarca yaşlıya bakan, karşılığında ücret bile talep etmeyen, en kapsamlı “bakım kurumu” olan ailenin yaşlısına bakmaktan vazgeçmesi, sosyal sistemin çökmesi demektir. İsmail Tufan, yaşlılıkta bakıma muhtaçlık sorununun çözümüne ailenin katılımının sürmesi için onların psişik, sosyal, fiziksel ve ekonomik sorunlarına getirilecek her akıllı ve anlamlı çözümün topluma kazanç olarak geri döneceğini araştırma bulgularıyla aktarıyor.

Bakıma muhtaç yaşlıların arasında Alzheimer hastaları en zayıf halkayı oluşturuyor. Ülkemizde onlara sadece aileleri bakıyor ve sorunlarına devletin katkısı olmadığı gibi özel sektörün de çözüm getirmediği görülüyor. Alzheimer hastası yaşlısına evde bakan bireylerin sorunları hakkında yürüttüğü araştırmasının sonuçlarını aktaran Tufan, bakıma muhtaçlığı bakıcı ve bakılan açısından ele alan ampirik bulgulardan hareket ederek Türkiye’nin ilk gerontolojik bakım modelini sunuyor. “İlk bakım modeli” yaşlısına bakan bireylerin yükünü hafifletecek çözüm önerileri getiriyor. Tufan, Türkiye’deki çeşitli illerde başarıyla uygulanan projelerinin yanı sıra, yeni önerilerini de bu kitapta paylaşıyor.

İÇİNDEKİLER

Grafik, Şekil, Tablo Listesi 9
Teşekkür 13

Önsöz Yerine: Plan ve Hedef
Bir Yol Haritası 15
Eskiden Yaşlılık Sorunu Yoktu, Çünkü... 18
Kır-Kent Karşılaştırması: Doğal Ortamda Uzun Ömür! 19
Öngörü ve Kehanet 20
Büyük Eğilimler 21
Alana Giriş 22
Bakmak ve Bakım 23
Bilgi Kaynakları 24
Ya Bakmazsa? Eyvah! 24
Zincir En Zayıf Halkasından Kopar! 26
Arayış 27
Karar: Buridan’nın Eşeği Olamayız! 28
İlerleme 29

BİRİNCİ BÖLÜM 31
Yola Çıkış Amacımız
Bakıma Muhtaçlık 37

İKİNCİ BÖLÜM 43
Alana Giriş: Alzheimer Hastasının Bakıcısı
Alzheimer Hastasına Bakan Aile Fertleri 43
Alzheimer Hastalarına Kurumsal Bakım 44
Türkiye’de Bakım Hizmetleri 44
Alzheimer Hastasının Yaşantıları 45
Bakıcı Açısından Alzheimer Hastalığı 47
Aileler ve Kadınlar Açısından Alzheimer Hastalığı 49
Alzheimer Hastası Yaşlılara Bakım İsteğinin Koşulları 51

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 53
Arayış: Teoriler, Bulgular, İstatistikler
Alzheimer Hastalığı 53
Alzheimer Hastalığı Epidemiyolojisi 54
Toplum Açısından Alzheimer Hastalığı 56

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 61
Karar: Hedefe Hangi Yollardan Ulaşacağız?
Araştırma Sorunu ve Soruları 61
Bulgular 79
Araştırma Sorularıyla İlişkili Sonuçlar 84
Bakım Modeli 100

BEŞİNCİ BÖLÜM 129
İlerleme: Hedefe Erişmek İçin Ne Yapmalıyız?
Tasarım Önerileri 129
Alzheimer Hastası Yaşlısına Bakan Aile Fertleri Üzerine Araştırma 154
Yaşlanan Toplumun Yüzünü Güldüren Sosyal Politikalar 157
Yaşlıların Evde Bakımı 159
Yaşlı Hizmetlerinin Teorisi Var mı? 161
Yaşlı Bakımında Psikolojik Bilgilerin Önemi 162
Yaşlı Bakımında “Yeterlik” Modeli 163
Yaşlı Bakımında Agresiflik 165
Sosyal Bakım Sigortası Neden Bir İhtiyaçtır? 167

EK 169
Soru Kâğıdı
Kaynakça 181
Dizin 193

BENZER KİTAPLAR

Talcott Parsons’ın sistem teorisinden yararlanarak Türkiye’de yaşlılığın sosyal sisteme entegrasyonunu tartışıyor ve yaşlılığın sosyal yapısını analiz ediyor.

YAZAR(LAR) İsmail Tufan, 25 TL

Türkiye’de Yaşlılığın Yapısal Değişimi

YAZAR(LAR) İsmail Tufan,

SEPET
0