Bir Osmanlı Trajedisi

Tarihyazımının Tarihle Oyunu

YAZAR(LAR) :
Gabriel Piterberg

ÇEVİREN: Uygar Abacı

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Tarih
SAYFA SAYISI: 261
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 1. Baskı, Ocak 2018
ISBN: 9786052116104
FİYAT: 28 TL

 “Yaklaşımının hem yeni hem de ilginç olmasının yanı sıra Bir Osmanlı Trajedisi’ni gerçekten olağanüstü kılan, yazarın yaklaşımını kendi tercihi olarak bırakmaktansa edebi kuramlarla eleştirel bağlar kurarak kayda geçirmesi ve bu kuramları kullanırken kendi ihtiyaçlarına göre uyarladığı rafine yöntemler geliştirmesi.”

Cemal Kafadar

Gabriel Piterberg, Bir Osmanlı Trajedisi’nde genç padişah II. Osman’ın 1622’de tahttan indirilerek öldürülmesi vakasını ayrıntılı bir şekilde inceleyerek tarihyazımının kendisini konulaştırıyor, olayın farklı ve birbirine rakip temsilleri üzerinden devlet kavramına çokkatmanlı bir perspektif sunuyor. Postmodernist anlatı kuramlarından da ustaca faydalandığı çalışmasında Piterberg, dönemin çelişkili ve siyasi tarihyazımının Osmanlı tarihinin yadsınamaz bir parçası olduğunu vurgularken “yaşanmış tarih” ile “yazılmış tarih”in birbirine karıştığı arşivlerde dilsel farklılıkların ardındaki yöntem ve gündemlerin de peşine düşüyor.

Bir Osmanlı Trajedisi, Osmanlı tarihinin en karmaşık ve çalkantılı dönemlerinden birini daha iyi anlamamız için deneysel bir çerçeve öneriyor; “trajik” bir olayın aktörlerini, tanıklarını ve anlatıcılarını da bu çerçeveye yerleştirerek Osmanlı’da dil, tarih ve devlet anlayışına dair yeni ve ilgi çekici sorular ortaya atıyor.

Gabriel Piterberg, UCLA Tarih Bölümü’nde profesör.

İÇİNDEKİLER

Teşekkür 13
Türkçe Basıma Önsöz 17

GİRİŞ 19
Çalışmanın İçeriği ve Biçimi

BİRİNCİ KISIM 27
TEMELLER

BİRİNCİ BÖLÜM 29
Plan

İKİNCİ BÖLÜM 53
Osmanlı Tarihyazımı: Oluşumu ve Çalışmaları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 75
Bir Yorumsal Çerçeve

İKİNCİ KISIM 97
TARİHYAZIMI

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 99
Tûği’nin Hâile-i Osmaniye Temsili

BEŞİNCİ BÖLÜM 121
Alternatif Anlatıların Oluşumu

ALTINCI BÖLÜM 147
Devlet Anlatısı Kavramı

ÜÇÜNCÜ KISIM 169
DEVLET

YEDİNCİ BÖLÜM 171
Erken Modern Dönem Osmanlı Devleti

SEKİZİNCİ BÖLÜM 203
Bir Söylemsel Çekişme Alanı Olarak Osmanlı Devleti

SONSÖZ 227
Osmanlı Tarihyazımının Şiirselliği

Kaynakça 245
Dizin 255

BENZER KİTAPLAR

YAZAR(LAR) Joel Beinin, 32TL

Modern Ortadoğu’da İşçiler ve Çiftçiler
Türkçe baskıya önsözle!

YAZAR(LAR) Joel Beinin,

YAZAR(LAR) Rosemary Wakeman, 40TL

Ütopyayı Hayata Geçirmek: Yeni Şehir Hareketinin Düşünsel Tarihi

YAZAR(LAR) Rosemary Wakeman,

Masallar şehri Timbuktu yüzyıllar boyunca Batılıların “kara kıta” Afrika ile ilgili fantezilerinin odak noktası oldu. 18. yüzyılın sonlarından itibaren, bir […]

YAZAR(LAR) Charlie English, 32 TLTL

Timbuktu’nun Elyazmaları
Efsanevi Bir Şehrin Geçmişini Kurtarma Mücadelesi

YAZAR(LAR) Charlie English,

SEPET
0