Blokzinciri ve Yeni Güven Mimarisi

YAZAR(LAR) :
Kevin Werbach

ÇEVİREN: Ahmet Usta

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Finans
İşletme - Ekonomi
SAYFA SAYISI: 304
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm
BASKI: 1. Baskı ,2021-02-10 11:45
ISBN: 9786057685612
FİYAT: 120 TL

Son yılların en popüler kelimesi haline gelen “blokzinciri” hakkında ilginç bir kitaba başlıyorsunuz. Okurunu teknik bilgilerle sıkmayan, konuya bütünüyle felsefi ve pratik bir pencereden bakarak geniş bir tartışma alanı yaratan özel bir kitap. Her sayfada Kevin Werbach’ın ince zekâsını ve konuyu ele alış şeklini takdir etmek gerekiyor.

-Ahmet Usta, Blockchain Türkiye Platformu

Her şey 3 Ocak 2009’da Bitcoin’in hayatımıza girmesiyle başladı:

Milyarlarca dolar değerindeki yatırımlar, kurulan binlerce şirket, yaratılan büyük servetler, ortaya çıkan yeni sektörlerin yanı sıra pek çok hırsızlık, tartışma, dolandırıcılık… Ve bütün bunlar sadece başlangıç!

Merkezi yapılara ihtiyaç duymadan güvenilir şekilde veri kayıtları oluşturmayı, bunları korumayı ve sahipliğini belirlemeyi mümkün kılan blokzinciri teknolojisi, bitcoin gibi kripto paraların temelini oluşturuyor ancak kripto paralardan çok daha fazlasını ifade ediyor. Her şeyden önce, kendine özgü yeni bir güven mimarisi getiriyor beraberinde. Tam da insanların hükümetlere, sisteme, şirketlere ve hatta birbirlerine olan güveninin tarihte belki de hiç olmadığı kadar sarsıldığı, küresel bir güven krizinin yaşandığı bir dönemde.

Werbach, tıpkı internet gibi etkileri dünyanın her köşesine ulaşabilecek potansiyele sahip, ezber bozan bir teknoloji olan blokzincirine, onu bütün problemlerin çözümüymüş gibi algılayanların aksine, soğukkanlı yaklaşmayı başarıyor. Böylelikle, blokzinciri ve sunduğu yeni güven mimarisi hakkında ayakları yere sağlam basan temel bir kitap ortaya çıkıyor.

Kevin Werbach, Pennsylvania Üniversitesi bünyesindeki Wharton School’da, hukuk çalışmaları ve iş etiği profesörüdür.

İÇİNDEKİLER

Çevirmenin Önsözü 7
Dizi Editörünün Sunuşu 9
Teşekkür 13

GİRİŞ 15
Ağacın Kısa Hikâyesi

BİRİNCİ KISIM 29
Dokuz Sayfada Devrim
BİRİNCİ BÖLÜM 31
Güven Sorunu
İKİNCİ BÖLÜM 45
Satoshi’nin Çözümü
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 63
Paradan Fazlası
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 81
Neden Blokzinciri?

İKİNCİ KISIM 101
Kayıt Defterleri Kanunla Buluşuyor
BEŞİNCİ BÖLÜM 103
Blokzinciri Güven Paketi Açılıyor
ALTINCI BÖLÜM 119
Yanlış Giden Ne Olabilir ki?
YEDİNCİ BÖLÜM 139
Blokzinciri Yönetişimi
SEKİZİNCİ BÖLÜM 155
Kanun olarak/ve Blokzinciri
DOKUZUNCU BÖLÜM 179
Devlet Adına ve Yardım İçin Buradayız

ÜÇÜNCÜ KISIM 205
Ademi Merkeziyetçi Geleceği İnşa Etmek
ONUNCU BÖLÜM 207
Yasayı ve Teknik Olanı Birleştirmek
ON BİRİNCİ BÖLÜM 227
Öngörülemeyen Belirlilik
ON İKİNCİ BÖLÜM 243
Sonuç

Notlar 249
Dizin 299

BENZER KİTAPLAR

Girişimci Devlet’in çıkış noktasında, küresel düzeyde yaşanan 2008 finans krizi yer alıyor. Krizin ardından, büyümeyi yeniden başlatmak için atılması gereken […]

YAZAR(LAR) Mariana Mazzucato, 100 TL

Girişimci Devlet

YAZAR(LAR) Mariana Mazzucato,

Karşılaştırmalı Siyasal Ekonomi 21. yüzyılın ileri kapitalizmini ve küresel finansal krizden sonraki evrimini anlamak için ihtiyacımız olan bir analitik çerçeve […]

YAZAR(LAR) Ben Clift, 110 TL

Karşılaştırmalı Siyasal Ekonomi
Devletler, Piyasalar ve Küresel Kapitalizm

YAZAR(LAR) Ben Clift,

Külliyen ekonomikleşmiş bir çağda, baştan aşağı adaletsizlik ve eşitsizlik üzerine kurulu sisteme karşı direnmek mümkün mü? Neoklasik iktisatçılar için homo […]

YAZAR(LAR) Peter Fleming, 90 TL

Homo Economicus’un Ölümü
İş, Borç ve Sonsuz Birikim Efsanesi

YAZAR(LAR) Peter Fleming,

SEPET
0