Çağdaş Sanat Müzeleri

YAZAR(LAR) :
Pedro Lorente

ÇEVİREN: Şeyda Öztürk

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Sanat
SAYFA SAYISI: 346
ÖLÇÜ: 13,5 x 20 cm.
BASKI: 1. Baskı ,2016-04-06 00:00:00
ISBN: 9786055250881
FİYAT: 95 TL

Turizmi canlandırma, hizmet sektörünü hareketlendirme, kentlerin kenar mahallelerini ıslah etme ve düşüşe geçmiş kentleri ayağa kaldırma gibi etkileri olan çağdaş sanat müzeleri pek çok ülkede desteklenen kurumlar.

J. Pedro Lorente’nin çağdaş sanat müzesi modelleri olarak nitelediği Paris’teki Musée des Artistes Vivant ve New York’taki Museum of Modern Art, 19. ve 20. yüzyıllarda sanatsal paradigmaları belirleyen kurumlar. Buralarda şekillenen sanatsal beğeni eğilimleri bazı ülkelerde taklit edilip bazılarında bütünüyle reddedilse de, müzecilik kriterlerine dönüştükleri kesin. Çağdaş Sanat Müzeleri kitabında bu kurumların tarihini iki dönem olarak ele alan J. Pedro Lorente, çeşitli yaklaşımları sunup terminoloji konusundaki soruları cevaplayarak, çağdaş sanat müzesi kavramının zaman içinde geçirdiği değişimi tarihsel-coğrafi bir perspektife yerleştiriyor ve günümüzde kültür politikalarının nasıl belirlendiğini ortaya koyuyor.

J. Pedro Lorente Zaragoza Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nde görev yapıyor.

İÇİNDEKİLER

İllüstrasyonlar 7
Kutular 9
Sunuş 11

BİRİNCİ KISIM
19. Yüzyılda Müze Paradigmasını Belirleyen Yaşayan Sanatçılar Müzesi

BİRİNCİ BÖLÜM
Paris’teki Musée des Artistes Vivants’ın Kökeni

18. Yüzyıl Sonu ve 19. Yüzyıl Başında Paris’in Müze Başkenti Oluşu 25
Yeni Musée des Artistes Vivants: Monarşinin Aracı 33

İKİNCİ BÖLÜM 45
Luxembourg Müzesi’nin İlk Taklitçileri ve Alternatifleri

Musée des Artistes Vivants’ın Diğer Başkentlerdeki Yankıları 45
19. Yüzyıl Ortasında musée de passage Fikrinin Tekrar Değerlendirilmesi 55
Londra’da Doğan ve Birleşik Krallık’ta Uygulamaya Konulan Bir Başka Yenilikçi Model 60

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
19. Yüzyılın Son Çeyreğinde Çözümsüz Kalan İkilemler

Ulusal ve/veya Çağdaş Sanat Müzeleri mi? Bir uzmanlık Alanı Belirleme ve Sürdürmenin Zorlukları 69
Mimari, Sanat ve Siyaset Tartışmalarında Modernite İmgesi 81

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yüzyılın Başında Ütopyacı Fikir ve Deneyler

Zengin ve İdealist Filantropistler Tarafından Kurulan Bireysel Müzeler 89
Avrupa’nın Müze Politikasının Modern Sanata Yaklaşımında Değişim Rüzgârları 98

İKİNCİ KISIM
New York MoMA’nın 20. Yüzyılın Uluslararası Modeli Olması

BEŞİNCİ BÖLÜM
MoMA’nın Kuruluş Temelleri ve Bağlamı

Avrupa Deneyiminin Düşüşe Geçişi 119
New York’un Modern Sanat Müzeleri Başkentine Dönüşmesi: MoMA ve Benzer Kurumların Kuruluşu 130

ALTINCI BÖLÜM
Savaş ve Cehpeleşmeler Ortasında Olgunlaşan MoMA

“Modern Sanat Müzesi Ne Kadar Modern?” 147
Savaş Yıllarında Çok Sayıda Departman ve Yeni Personelle Genişleme Dönemi 157
Diğer Müzelerle Anlaşmalar ve Çatışmalar Ortasında MoMA’nın (ve Diğerlerinin) Karakterinin Şekillenmesi 162

YEDİNCİ BÖLÜM
Soğuk Savaş Sırasında Uluslararası Örnek Müze Olan MoMA: Zafer ve Muhalefet

MoMA’nın Soyut Dışavurumculuğun Tanıtımındaki Uluslararası Etkisi 173
1960’ların Zirvesi: Amerikan Modelinin Uluslararası Ölçekte Taklit Edilmesi 179
MoMA’ya Meydan Okuyan Müze Karşıtı ve Sistem Karşıtı Ayaklanmalar 190

SEKİZİNCİ BÖLÜM 197
Pompidou Merkezi:
Nihayetinde Bir MoMA Taklidine Dönüşen Bir Karşı-Model

Sanatın Modern ve Uluslararası Başkenti Olarak Paris’in Yeniden Doğuşu 197
Beaubourg’un İç Mekânı ya da Amerikan Modelinin Devamlılığı 206

DOKUZUNCU BÖLÜM
Milenyum Başında Çağdaş Sanat Müzelerinin Topografik İncelemesi

Postmodernitenin Mimari/Kentsel Âdetleri ve Avrupa’daki Kalıtları 219
Eğlence ve İş Merkezlerindeki Çağdaş Sanat Müzeleri:
Amerika ve Pasifik’in Diğer Kıyısındaki Son Trendler 233

Sonsöz
Notlar 249
Kaynakça 319
Dizin 341

BENZER KİTAPLAR

Sanat ve bilim, uzlaşmaz biçimde birbirinden ayrılmış mıdır, yoksa ortak bir zemin bulabilirler mi? Sanata da derin ilgisi olan Nobel […]

YAZAR(LAR) Eric R. Kandel, 80 TL

Sanatta ve Beyin Biliminde İndirgemecilik
İki Kültür Arasında Köprü Kurmak

YAZAR(LAR) Eric R. Kandel,

Düşünceler bir bağlamdan diğerine göçerken “yenilik” yaratılır ve sınırlar yeni baştan çizilir. Boris Groys, değerliyi değersizden, kültürü dünyeviden ayıran bu […]

YAZAR(LAR) Boris Groys, 90 TL

Yeni Üzerine
Geçmişle Gelecek Arasında Kültürel Ekonomi

YAZAR(LAR) Boris Groys,

Reklamların, televizyonun ve sosyal medyanın ürettiği, ardı arkası kesilmeyen bir enformasyon ve görüntü akışının içinde yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Her birimiz, […]

YAZAR(LAR) Nato Thompson, 80 TL

İktidarı Görmek
21. Yüzyılda Sanat ve Aktivizm

YAZAR(LAR) Nato Thompson,

SEPET
0