Çin Bilmecesi

Çin'in Ekonomik Yükselişi, Uluslararası İlişkilerde Dönüşüm ve Türkiye

DERLEYEN(LER): 
Caner Bakır
Mustafa Yağcı

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Politik Ekonomi
SAYFA SAYISI: 272
ÖLÇÜ: 16,5x24 cm
BASKI: 1. baskı ,2020-01-22 15:45:00
ISBN: 9786057685155
FİYAT: 70 TL

Napolyon’un “Uyuyan bir dev, uyumasına izin verin çünkü uyandığında bütün dünyayı yerinden oynatacaktır,” dediği Çin, bir süper güç olarak tarihi dönüşümüyle küresel ekonomide ve dış politikada etkisini hissettirmeye başladı. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olması, dünya gündemindeki pek çok siyasi ve ekonomik konunun temelini oluşturur hale geldi.

Mustafa Yağcı ve Caner Bakır’ın derlediği Çin Bilmecesi, bu yükselişin sebeplerini ele alarak Türkiye açısından yansımalarını değerlendiriyor. Türkiye’nin önde gelen akademisyenleriyle Çin’de üst düzey diplomat ve bankacı olarak hizmet vermiş uzmanlarını bir araya getiren Çin Bilmecesi, disiplinlerarası bir yaklaşımla şu sorulara yanıt arıyor: Çin’in yükselişinin tarihsel, siyasal ve ekonomik arka planı neydi? Türkiye’nin bu arka plandan çıkaracağı dersler neler olabilir? Türkiye gibi ülkeler Çin’in yükselişinden nasıl etkileniyor? Çin merkezli bir küresel sistem Amerika merkezli bir sistemden hangi açılardan farklılaşıyor? Çin’in ekonomi politikalarının ve diplomasisinin Türkiye’ye sunabileceği fırsatlar ve tehditler nelerdir? 21. yüzyıl Çin yüzyılı mı olacak?

Çin Bilmecesi, bu sorular temelinde hem akademik hem de profesyonel anlamda ihtiyaç duyulan karşılaştırmalı bir analiz sunuyor.

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

Kısaltmalar
Önsöz

GİRİŞ
Dönüşen Küresel Sistem, Çin ve Türkiye
Mustafa Yağcı ve Caner Bakır

BİRİNCİ BÖLÜM
Çin’in Yükselişinin Tarihsel Arka Planı ve Yakın Geleceği
Burak Gürel

İKİNCİ BÖLÜM
Yol Ayrımındaki Çin Finansal Sistemi
Orhan H. Yazar

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çin-ABD Ticaret Savaşları Gölgesinde Çin Sanayi ve Teknoloji Politikaları
K. Ali Akkemik ve Burcu Menteşoğlu Tuncer

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çin’in Ekonomik Kalkınma Tecrübesinin Küresel Yansımaları ve Türkiye
Mustafa Yağcı

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi ve Türkiye
Veysel Tekdal

ALTINCI BÖLÜM
Türkiye’nin Çin ile Ekonomik İlişkilerinde Denge Arayışları
Altay Atlı

YEDİNCİ BÖLÜM
Çin’in Türkiye Görüşüne Tarihsel Bir Bakış
Noyan Rona

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çin Dış Politikasının Hedefleri ve Kaynakları
Kadir Temiz

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çin Dış Politikasında Yaşanan Değişimler ve “Çin’in Türkiye Politikası”
Sinan Akgünay ve Rafet Akgünay

ONUNCU BÖLÜM
Geleneksel Çin Merkezli (Sino-centric) Bölgesel Düzenden Çin Karakteristiğiyle Küresel Düzene
Ümit Alperen

Katkıda Bulunanlar
Dizin

BENZER KİTAPLAR

Video oyun sektöründe kimler oyun oynayabiliyor ve kimler çalışmak zorunda? Video oyun yapmak, hiç kuşkusuz oynamak kadar eğlenceli ve büyüleyici. […]

YAZAR(LAR) Ergin Bulut, 40 TL

Aşkla Çalışmanın Politikası

YAZAR(LAR) Ergin Bulut,

İnsanların yaşam koşullarını iyileştirme amacıyla yola çıkan planlama projeleri neden başarısız oldu? Anarşist düşünür James C. Scott, bu temel sorudan […]

YAZAR(LAR) James C. Scott, 120 TL

Devlet Gibi Görmek
Bazı Toplumsal Kalkınma Planlarının Başarısızlık Hikâyeleri

YAZAR(LAR) James C. Scott,

Günümüz dünyasında gerçek üreticiler kimlerdir? Ve ürettiklerinin değerini nasıl belirliyoruz? Yaşadığımız finansal ve ekonomik kriz, değerin gerçek anlamına ilişkin kavrayışımızı […]

YAZAR(LAR) Mariana Mazzucato, 95 TL

Her Şeyin Değeri
Küresel Ekonomide Üretenler ve El Koyanlar

YAZAR(LAR) Mariana Mazzucato,

SEPET
0