Daha Yeni Başlıyor

Geleceğin Dünyasında Esneklik, Yakınsama, Ağ Yapısı ve Karanlık Taraf

YAZAR(LAR) :
Faruk Eczacıbaşı

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Bilim
Sosyoloji
SAYFA SAYISI: 263
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 1. Baskı, Şubat 2018
ISBN: 9786052116234
FİYAT: 20 TL

Geriye dönüp baktığımızda, her şeyin buhar makinesiyle başlamış olduğunu görüyoruz – yeryüzünde yaşayan bir tür olarak insan, bu buluşla birlikte 18. yüzyılın son çeyreğinden itibaren sürekli hızlanan ve kendisini diğer türlerden kesin olarak ayıran bir sürece girdi. 21. yüzyılın ilk çeyreğinde her iki günde bir, insanlık tarihinin başlangıcından 2003’e kadar üretilmiş toplam bilgi miktarı kadar bilgi üretiliyor. 2013’te 4,4 zettabayt (trilyon gigabayt) bilgi üretilmişken, 2020’de bu rakamın 44 zettabayta çıkması bekleniyor.

Bu durum, miktar ve hız olarak baş döndürücü elbette, ama bunun da ötesinde, ortaya çıkan karmaşıklık düzeyi üzerine düşünmek gerekiyor; bu karmaşıklık son derece önemli sonuçlara yol açıyor ve bu sonuçların hepsi birbirine bağlı. “Geleceğin dünyası”nın peş peşe üzerimize gelen eşiklerinden geçiyoruz, hatta sürekli olarak eşikte yaşadığımızı söylemek mümkün. Yeni olana alışma fırsatı bulamadan daha da yenisi geliyor. Bu anlamda hiçbirimiz artık “bu dünyanın yerlisi” değiliz, hepimiz yeni gelmiş, çevresine uyum sağlamaya çalışan göçmenleriz.

Faruk Eczacıbaşı, Daha Yeni Başlıyor’da kendi kişisel deneyimlerinden, Eczacıbaşı Holding’in “kompüter” serüveninden, Türkiye’nin geçirdiği dönüşümlerden ve dünyadaki son gelişmelerden yola çıkarak, her gün daha büyük bir ivmeyle hayatımıza giren teknolojik gelişmelerin getirdiklerini ve götürdüklerini inceliyor, gelecekte dünyayı iyisi ve kötüsüyle nelerin bekliyor olabileceğini tartışıyor. Daha Yeni Başlıyor, bu alanda yazılmış en kapsamlı, en dengeli ve en anlaşılır kitaplardan biri.

İÇİNDEKİLER

Teşekkür 11
Önsöz 13

BİRİNCİ BÖLÜM
Farklı Bir Göz

Olgunluk Dönemimin Başlangıcı ve İnternetle Tanışmam 21
Türkiye Bilişim Vakfı Kuruluyor 22
İnternetin Yeni Dünyası 24
Endüstri Çağından İnternet Çağına 25
Davranışları Değiştirmek 26
Küresel Patlamaya Hazırlanma 27
Esneklik 28
Yakınsama 29
Ağ Yapısı 30
Karanlık Taraf 32
Farklı Bir Gözle Bakmayı Öğrenmek 34

İKİNCİ BÖLÜM
Esneklik

1989 37
Berlin Duvarı 41
İnternet ve Sosyal Medya 44
Morris Eğrisi ve Moore Kanunu 52
Paradigma Değişikliği 58
Eski ve Yeni Medya Alışkanlıkları 66
Kuşaklar Arası İlişkiler 68
Değişimin Gerilimi 69
Gençlerin Yaratacağı Yeni Dünya 70
Girift Sistemler 71
Yapay Zekânın Desteği 75
Esnekliğin Geleceği 77

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yakınsama

Yarım Yüzyılda Müziğin ve Eğlencenin Evrimi 79
Telefonun Yeni Dünyası 85
Yaratıcı Yıkım 86
Blok Zincirlerinin İlk Örneği: Bitcoin 88
Blok Zincirleri Teknolojisi Daha da İleriye Taşınıyor 91
Sağlık 93
Biyoteknoloji 96
Kamuda Yakınsama 98
Yakınsama ve Yapı Yıkıcılık 99
Eğitim: Ezber mi, Kendini Geliştirmek mi? 100
Öğrenciye Göre Eğitim 104
Şehirleşme 109
Endüstri ve Mekân 113
Hukukta Dönüşüm 116
Yönetim 122
İnsan Sermayesi 127
Kurallar Kendi Paradigmaları İçinde Geçerli 131

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ağ Yapısı

Bisikletli Girişimci 135
Eski Ağlar 139
Ağlar Her Yerde 140
Farklı Bir Ağ: Kolektif Beyin 143
Medyada Derin Farklılık: “Tekten Çoka”/ “Çoktan Çoka” 149
Küreselleşmenin Beş Atlısı 153
Küreselleşme: Taraftarlar ve Eleştiriler 157
Bundan Sonrası 159

BEŞİNCİ BÖLÜM
Karanlık Taraf ve Küreselliğin Kontrol Mekanizmaları

Prenslerden Boğaz Köprüsü’ne İnternet Suçlarının Başlangıcı 163
Bilgisayar Korsanlığı 167
Güvenlik Çözümleri 175
Siber Savaşlar ve Devletler 177
Biyoteknolojinin Karanlık Tarafları 182
Derin Öğrenme ve Öngörülebilirlik 184
Sosyal Medya 185
“Gerçek Sonrası” Toplumlar 190

ALTINCI BÖLÜM 
Sonuç: Daha Yeni Başlıyor

Yeni Kapıların Yeni Bekçileri 197
Gelir Adaletsizliğinin Ağırlığı 202
Doğal Kaynak İsrafı İnsanlığa Artık Yakışmıyor 210
Tarihin Tekerrürü 214
Endüstri Dönemi Kurumlarının Önlenemez Eskime Hızı 216
Değişim, İyisiyle Kötüsüyle Bilinmezliktir 221
Bilinmezlik Hem Hızlanarak, Hem de Kendine Alıştırarak Geliyor 224
Bitiyor Ama 21. Yüzyıl Kuşakları İçin Yeni Başlıyor 226

Notlar 235
Kaynakça 251
Dizin 253

BENZER KİTAPLAR

Geriye dönüp baktığımızda, her şeyin buhar makinesiyle başlamış olduğunu görüyoruz – yeryüzünde yaşayan bir tür olarak insan, bu buluşla birlikte […]

YAZAR(LAR) Nick Bostrom, 34 TLTL

Süper Zekâ
Yapay Zekâ Uygulamaları, Tehlikeler ve Stratejiler

YAZAR(LAR) Nick Bostrom,

Geriye dönüp baktığımızda, her şeyin buhar makinesiyle başlamış olduğunu görüyoruz – yeryüzünde yaşayan bir tür olarak insan, bu buluşla birlikte […]

YAZAR(LAR) Jennifer A. Doudna, Samuel H. Sternberg, 28TL

Yaratılıştaki Çatlak
Gen Düzenlemenin Evrime Hükmeden İnanılmaz Gücü

YAZAR(LAR) Jennifer A. Doudna, Samuel H. Sternberg,

Geriye dönüp baktığımızda, her şeyin buhar makinesiyle başlamış olduğunu görüyoruz – yeryüzünde yaşayan bir tür olarak insan, bu buluşla birlikte […]

YAZAR(LAR) Henry Marsh, 24TL

Kabuller
Bir Beyin Cerrahının Sınır Tanımayan Hikâyesi

YAZAR(LAR) Henry Marsh,

SEPET
0