Dünya Edebiyatının Ekolojisi

İlkçağlardan Günümüze

YAZAR(LAR) :
Alexander Beecroft

ÇEVİREN: Didem Dinçsoy

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Edebiyat Eleştirisi
SAYFA SAYISI: 352
ÖLÇÜ: 13,5 x 20 cm
BASKI: 1. Baskı, Şubat 2020
ISBN: 9786057685094
FİYAT: 34 TL

Bir edebiyatı neler oluşturur? Ulusal edebiyat nedir? Farklı ülkelerin, toplulukların edebiyatları birbiriyle nasıl etkileşime girer? Dünya edebiyatına yönelik okumalar daha çok modern Batı’dan ve Batılı olmayanın Batı modernitesine reaksiyonundan çıkan literatüre odaklanırken Alexander Beecroft, modern öncesi ya da Batılı olmayan (ya da her ikisi) metinlerin nasıl dolaştığını ve anlaşıldığını keşfetmeye dair bir okuma sunuyor. Herhangi bir edebiyatı, yalnızca kapsadığı metinlerin analiziyle anlamanın imkânsız olduğunu savunan Beecroft, bir edebiyatın siyasi, ekonomik, sosyokültürel ve dini çerçevede, aynı zamanda etkileşimde olduğu diğer diller ve edebiyatlarla ilişkisi içerisinde anlaşılabileceğini öne sürüyor.

Beecroft, Dünya Edebiyatının Ekolojisi‘nde çeşitli boyutlardaki edebi ekolojiler ile edebi metinlerin üretildiği ve dolaşıma girdiği çevreler arasında gezinerek disiplinlerarası okumaları teşvik etmeyi; böylece antik, modern, Batılı veya Batılı olmayan edebiyatları çalışan kuramcıların bilimsel bir diyaloğa girmesini amaçlıyor.

Alexander Beecroft, South Carolina Üniversitesi Diller, Edebiyatlar ve Kültürler Bölümü’nde öğretim üyesi.

İÇİNDEKİLER

İçindekiler

Teşekkür

GİRİŞ
Otobiyografik Girizgâh

BİRİNCİ BÖLÜM
Epikorik Edebiyat

İKİNCİ BÖLÜM
Pankorik Edebiyat

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kozmopolit Edebiyat

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Vernaküler Edebiyat

BEŞİNCİ BÖLÜM
Ulusal Edebiyat

ALTINCI BÖLÜM
Küresel Edebiyat

Notlar
Dizin

BENZER KİTAPLAR

Bu kitap, dünya edebiyatında tam anlamıyla ayrıksı bir yere sahip olan, edebiyatı dilin dille gerçekleştirdiği bir deney(im) olarak kurgulayan Raymond […]

YAZAR(LAR) Michel Foucault, 18TL

Ölüm ve Labirent

YAZAR(LAR) Michel Foucault,

Etrafımızdaki dünyayı ve kendimizi nasıl anlarız, nasıl “okuruz”? Sarah Dillon’a göre bu sorunun cevabı metinleri okuyuşumuzun palimpsest yoluyla irdelenmesiyle bulunabilir. […]

YAZAR(LAR) Sarah Dillon, 18TL

Palimpsest
Edebiyat, Eleştiri, Kuram

YAZAR(LAR) Sarah Dillon,

2015 James Russell Lowell Ödülü, Modern Language Association 2016 Dorothy Lee Kültür Ekolojisi Alanında Üstün Akademik Çalışma Ödülü, Media Ecology […]

YAZAR(LAR) Caroline Levine, 22TL

Biçimler
Bütün, Ritim, Hiyerarşi, Ağ

YAZAR(LAR) Caroline Levine,

SEPET
0