Ekmek Aslanın Ağzında

Osmanlı Şehirlerinde Hayatlarını Kazanmak İçin Mücadele Eden Zanaatkârlar

DERLEYEN(LER): 
Suraiya Faroqhi

ÇEVİREN: Ayşen Gür

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Tarih
SAYFA SAYISI: 363
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 1. Baskı ,2017-10-02 00:00:00
ISBN: 9786059389594
FİYAT: 120 TL

Ekmek Aslanın Ağzında, Osmanlı tarih çalışmalarında uzun süre ihmal edilmiş bir alana, Osmanlı coğrafyasında el emeğiyle üretim yapmış ve hayat mücadelesi vermiş “zanaatkâr”ların hayatlarına odaklanan araştırmalardan oluşuyor.

İktisat tarihinin coğrafi bilgi sistemi gibi yeni araştırma yöntemleriyle, sosyal tarih ve arkeolojiyle yaratıcı şekillerde birleştirildiği bu makalelerden, İstanbul’dan Şam’a, Kahire’den Kütahya’ya kadar Osmanlı şehirlerinin sokak ve çarşılarında yüzyıllarca faaliyet göstermiş terzihane ve hamamlarda, marangozhane ve kahvehanelerde, fırın ve değirmenlerde, ayakkabıcı, berber, bıçakçı, demirci, mumcu, sahaf, kasap, kürkçü ve attâr dükkânlarında gündelik hayatın neye benzediğini, esnafı birbirine ve devlete karşı koruyan idari-ahlaki-manevi örgütlenmenin, yani “lonca” sisteminin nasıl işlediğini, nasıl bir dönüşüm geçirdiğini ve sonunda nasıl çözülüp yok olduğunu öğreniyoruz.

Suraiya Faroqhi’nin derlediği Ekmek Aslanın Ağzında, konuyla ilgili yaygın önkabul ve varsayımları sarsan arşiv bulguları ve yeni, şaşırtıcı sorularla dolu bir çalışma.

Suraiya Faroqhi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü’nde profesör.

İÇİNDEKİLER

Şekil, Tablo ve Harita Listesi 9
Önsöz 11
Zaman Çizelgesi 15

GİRİŞ 19
Bir Kere Daha Osmanlı Zanaatkârları
Suraiya Faroqhi

BİRİNCİ KISIM 65
Zamanın Akışı İçinde Zanaatkârlar

BİRİNCİ BÖLÜM 67
15. Yüzyıl Bursa Mahkeme Kayıtlarında Esnafın İzini Sürmek
İklil Selçuk

İKİNCİ BÖLÜM 87
Tarih, Arkeolojiyle Tanış: Osmanlı Macaristan’ında Çömlekçi Zanaatı
Géza Dávid ve Ibolya Gerelyes

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 105
1700 Civarında Şamlı Zanaatkârlar
Colette Establet

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 125
1752 İstanbul’unda Hamamların ve Hamam Çalışanlarının Haritasını Çıkarmak
Nina Ergin

BEŞİNCİ BÖLÜM 155
Zor Zamanları Atlatmak: Bursa’da 1800 Civarında Pamuk ve İpek Ticareti
Suraiya Faroqhi

ALTINCI BÖLÜM 175
19. Yüzyıl Başında İstanbul’da Ayakkabı Loncaları: Bir Vaka Çalışması
Nalan Turna

İKİNCİ KISIM 191
Lonca İçi Sorunlar

YEDİNCİ BÖLÜM 193
Askerler ile Siviller Arasındaki Bulanık Sınırlar: 17. Yüzyılda İstanbul’da Zanaatkâr Yeniçeriler
Gülay Yılmaz Diko

SEKİZİNCİ BÖLÜM 211
Zengin Zanaatkârlar, Yoksul Tacirler: Osmanlı Loncalarındaki Sözde Eşitlikçiliğe Eleştirel Bir Bakış
Eunjeong Yi

DOKUZUNCU BÖLÜM 235
GEDİK: Bir İsmin Ne Önemi Var?
Seven Ağır ve Onur Yıldırım

ONUNCU BÖLÜM 255
Pazaryerinde Ceza, Baskı ve Şiddet: İstanbul, 1730-1840
Engin Deniz Akarlı

ÜÇÜNCÜ KISIM 275
Modernleşen Devletle Çatışan Zanaatkârlar

ON BİRİNCİ BÖLÜM 277
III. Selim’in Saltanatında (1789-1808) İstanbul Zanaatkârları Üzerine Bazı Gözlemler
Betül Başaran ve Cengiz Kırlı

ON İKİNCİ BÖLÜM 295
Kızgın Tavadan Ateşe: Mısır’da Protesto, Devlet ve Loncaların Sonu
John Chalcraft

Sözlük 309
Kaynakça 321
Katkıda Bulunanlar 353
Dizin 359

BENZER KİTAPLAR

Katolik güçlerin I. Elizabeth’e karşı düzenlediği komploları ve suikastları, 1570 yılında Papa’nın onu aforoz etmesi izledi. Hem ülke içinde hem […]

YAZAR(LAR) Jerry Brotton, 120 TL

Sultan ve Kraliçe: Elizabeth’in İslam Dünyasiyla İlişkilerinin Anlatilmamiş Hikâyesi

YAZAR(LAR) Jerry Brotton,

Osmanlı İmparatorluğu’nda Emek ve İktidar kitabında Can Nacar, 1872-1912 yılları arasında tütün işçilerinin çalışma deneyimlerine ve bu bağlamda işyeri yöneticileri […]

YAZAR(LAR) Can Nacar, 50 TL

Osmanlı İmparatorluğu’nda Emek ve İktidar:Tütün İşçileri, İşyeri Yöneticileri ve Devlet 1872-1912

YAZAR(LAR) Can Nacar,

Halkın Fermanı kitabında Burak Akçapar, Osmanlı İmparatorluğu’na yardım amacıyla gelen Mukhtar Ahmed Ansari önderliğindeki Hint Tıp Heyeti’nin gönderilmesinde rol oynayan […]

YAZAR(LAR) Burak Akçapar, 100 TL

Halkın Fermanı: Balkan Savaşları’nda Hint Müslüman Tıp Heyeti

YAZAR(LAR) Burak Akçapar,

SEPET
0