Güneyin İsyanı

Küresel İşçi Sınıfının Gelişi

YAZAR(LAR) :
Immanuel Ness

ÇEVİREN: Akın Emre Pilgir

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Siyaset Bilimi
SAYFA SAYISI: 251
ÖLÇÜ: 13,5 x 20 cm.
BASKI: 1. Baskı ,2018-02-11 00:00:00
ISBN: 9786052116180
FİYAT: 90 TL

Gelişmiş ülkelerdeki emekçiler köşelerine çekilmiş gibi görünse de, üretim alanındaki mücadele dünyanın Güney Yarıküresi’nde tüm hızıyla sürüyor. Güneyin İsyanı’nda Immanuel Ness, kontrolden çıkmış olan endüstriyel kapitalizmin yayılmasına karşı işçilerin mücadele verdiği üç önemli ülkeye dair kapsamlı bir inceleme sunuyor: Çin, Hindistan ve Güney Afrika.

Öncelikle bu ülkelerin günümüzdeki koşullarını belirleyen geniş ölçekli tarihsel güçleri, örneğin emperyalizmin etkisini, uluslararası sendikal hareketin çöküşünü, sınıf mücadelesini ve emek rezervlerinin genişlemesini ele alan Ness, ardından odağını bu üç ülkedeki alt sınıf isyanlarının özgül koşullarına çeviriyor: Güney Afrika’daki madencilerin militan mücadelesi, Hindistan’daki yeni emek örgütleri ve Çin’deki işçi isyanlarının yükselişi.

Geniş çaplı alan araştırmalarının ürünü olan Güneyin İsyanı, Güney Yarıküre’deki yeni endüstri proletaryasının bir resmini sunuyor – bütünüyle güvencesiz, tedirgin bir hayat süren, ama aynı zamanda kapitalizm karşıtı mücadele ve dayanışma konusunda yeni bir umudu canlandıran emekçi kitlenin resmini…

Immanuel Ness, New York Şehir Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde ders vermektedir.

İÇİNDEKİLER

Şekil Listesi 9
Önsöz ve Teşekkür 11

GİRİŞ
Yeni Uluslararası İşçi Sınıfı

Ve Karşınızda Post-Endüstriyel Ekonomi 16
Neden Güney Yarıküre’nin İşçileri? 19
Küresel Sermaye Yatırımı ve Sınıf Mücadelesi 22
Emperyalizm, Küreselleşme ve Çokuluslu Sermaye 30
Emperyalizm, Tekelci Kapitalizm ve Baskıcı İktidar 31
Piyasanın Serbestleştirilmesinden Dünya Bankası’nın
Hayırseverliğine mi? 32
Emperyalizm, Tekelci Sermaye, Yoksulluk ve İşçilerin Direnişi 33
Kitabın Anahatları 36
Sonuç 39

BİRİNCİ KISIM
Kapitalizm ve Emperyalizm

BİRİNCİ BÖLÜM 43
Güney Yarıküre’nin Sanayi Proletaryası

Kuzey ve Güney’de Yoksulluk 44
21. Yüzyılın “Emek Güçleri” 46
Üretim ve Emperyalizm 50
Neoliberal Kapitalizm Altında Yeni Sanayi Proletaryası 59
İşçi Hareketleri ve Örgütlü Emek 61
Sendikaların Gerilemesi: Yoksulluk ve Eşitsizlik 64
Neoliberal Kapitalizmde Kaynakların Çıkarılması ve Üretim 71
Sonuç 73

İKİNCİ BÖLÜM 77
Göç ve Yedek İşçi Ordusu

Emek Göçüne İlişkin Teori 78
Emek, Marksizm ve Toplumsal Oluşumlar 82
Zaman ve Mekân İçinde Göç ile Emek: Emeğin Metalaşması 83
Güney ve Kuzey Amerika: Sömürgeleştirme, Kapitalist Gelişim ve Emek Göçü 84
İkinci Dünya Savaşı’ndan Sonra: Yeni, Küresel Bir Emek Göçü 87
Küresel Sermaye, Emek Hareketliliği ve Devletin Düzenlemeleri 92
Göç, Proleterleşme ve Yoksulluk 93

İKİNCİ KISIM
Vaka Çalışmaları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 99
Hindistan: Neoliberal Sanayileşme, Sınıf Oluşumu ve Mobilizasyon

Hindistan Otomobil Sektöründe İmalat ve İşçi Militanlığı 101
Yeni Sendika Girişimi – Kayıtdışı ve Sözleşmeli İşçileri Örgütlemek 107
Yeni Delhi’nin Sanayi Kuşağında Otomobil İşçilerinin
Harekete Geçişi, 1999-2013 110
Yönetimle Emekçiler Arasındaki Açmaz ve Devlet Baskısı 120
Sonuç: Şirketlerin Denetimi ve İşçi Dayanışması 123

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 125
Çin: Devlet Kapitalizmi, Yabancı Yatırımlar ve İşçi İsyanları

Küresel Ekonomi İçinde Çin’in İmalat İhracatı 127
Guangdong Eyaleti ve İnci Nehri Deltası 130
Devlet Kapitalizmi ve Yeni İşçi Sınıfının Yükselişi 132
Göçmen Emeği, Proleterleşme ve Hukou Sistemi 135
Göçmen İşçilerin Emeklilik Hakkından Yoksun Oluşu 137
Genç İşçiler ve İşgücü Açığı 139
TÇSF ve Çin Emek Hareketi 141
İhracat Sektöründe TÇSF’nin İşçileri Temsili 144
Emek Protestolarının İlk Dalgası, 1997-2002 148
2008 Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 150
Mart-Nisan 2014, Dongguan, Yue Yuen Toplu Grevi ve Ardından Yaşananlar 153
Sonuç: İşçiler Çin’de Bağımsız Sendikalar Örgütleyebilir mi ve Örgütlemeleri Gerekir mi? 162

BEŞİNCİ BÖLÜM 167
Güney Afrika: Apartheid Sonrasında Madencilik

Sektöründeki İşçi Militanlığı
Neoliberal Kapitalizmde Madenciliğin ve İmalatın Yükselişi 167
Güney Afrika’da Platin ve Küresel Ekonomi 169
Apartheid Sonrası Dönemde Güney Afrika’da Madencilik,
Sermaye ve Sözleşmeli Emek, 1994-2015 170
Modern Güney Afrika’da Sendikalar 173
Üçlü İttifak ve Apartheid Sonrasında Sendikalar 176
Güney Afrikalı Madencilerin İsyanı, 2009-2014 179
Güney Afrika’da 2014’teki Grev Dalgası 191
Sonuç 193

Sonuç 197
İhracata Dönük Üretime Yabancı Yatırımların Teşviki 198
Göçmen İşgücüne Bağımlılık 200
Yurttaşlık Hakları ve Yaşama Koşulları 201
Emperyalizm ve Kuzeyle Güneyin Küresel İşçi Sınıfı 202
Güney Yarıküre’de Sendikalar ve İşçi Hareketleri 202
Tabandaki İşçiler ve Sendikaların Geleceği 206

Notlar 209
Dizin 243

BENZER KİTAPLAR

İnsanlar oy kullanıp kullanmamaya, protestolara katılıp katılmamaya nasıl karar verir? Seçmenleri sandıktan caydırmaya yönelik uygulamalar neden bazen geri teper? Göstericilere […]

YAZAR(LAR) S. Erdem Aytaç, Susan C. Stokes, 70 TL

Ne Değişir ki?
Seçimlere ve Protestolara Katılımı Yeniden Düşünmek

YAZAR(LAR) S. Erdem Aytaç, Susan C. Stokes,

Cumhuriyetçiliği kendisine temel ilke edinmiş bir ülkenin halkı olarak cumhuriyet denen şey hakkında oldukça az bilgi sahibiyiz. Medeni Cumhuriyet, bu […]

YAZAR(LAR) Barış Büyükokutan, 70 TL

Medeni Cumhuriyet
Katılımcı Hayatın Sosyolojisi

YAZAR(LAR) Barış Büyükokutan,

Bankasız devlet, devletsiz banka olur mu? Neden bazı ülkeler bankacılık krizlerine diğerlerinden daha çok meyillidir? Nasıl oluyor da kültürleri, yasal […]

YAZAR(LAR) Charles W. Calomiris, Stephen H. Haber, 110 TL

Kırılgan Tasarım
Bankacılık Krizleri ve Kredi Kıtlığının Siyasi Kökenleri

YAZAR(LAR) Charles W. Calomiris, Stephen H. Haber,

SEPET
0