Hukukun Ekolojisi

Doğa ve Toplumla Uyumlu Bir Hukuk Sistemi

YAZAR(LAR) :
Fritjof Capra
Ugo Mattei

ÇEVİREN: Ebru Kılıç

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Hukuk
SAYFA SAYISI: 251
ÖLÇÜ: 13,5 x 20 cm.
BASKI: 2. Baskı ,2019-01-01 00:00:00
ISBN: 9786059389464
FİYAT: 90 TL

Artık düzeni değiştirmemizin zamanı geldi!

Özel mülkiyetin bir “doğal hak” sayıldığı, doğal kaynakların yeryüzünde yaşayan tüm canlıların müşterek varlığı olması gerekirken yağmalanıp sömürüldüğü bu düzen daha fazla devam edemez.

Tartışmanın odağını Batı’nın bilim ve hukuk geleneğine oturtan Hukukun Ekolojisi, bugün küresel çapta yaşadığımız çevresel, sosyal ve ekonomik krizin dünyayı bir “makine” olarak gören ve insanları da onun sahibi ilan eden mekanikçi görüşten kaynaklandığını savunuyor. Bilim insanı Fritjof Capra ile hukukçu Ugo Mattei, doğa bilimleri ile hukukun antikçağdan beri paralel ilerlediği ve bu iki disiplinin birbiri üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu kanısında. Onlara göre değişimin yolu, toplumun yaşayış biçimiyle devletlerin ve şirketlerin gücünü belirleyen yasaların mevcut, mekanikçi görüşün ürünleri olmaktan çıkıp ekolojik ilkeler ışığında yeniden ve bizzat topluluklar tarafından oluşturulmasından geçiyor.

Fritjof Capra, fizikçi ve sistem kuramcısı, ilk ve orta öğrenim düzeyinde ekolojik bakışı ve sistem düşüncesini teşvik etme amaçlı Center for Ecoliteracy’nin [Eko-okuryazarlık Merkezi] kurucu yöneticisi.

Ugo Mattei, ABD’de Hastings Hukuk Fakültesi ve İtalya’da Torino Üniversitesi’nde kürsü sahibi hukuk profesörü.

İÇİNDEKİLER

Önsöz 9
Bilim ve Hukuk Alanlarının Önde Gelen Âlimleri 13

GİRİŞ 21
Doğa Kanunları ve Hukukun Doğası

BİRİNCİ BÖLÜM 37
Bilim ve Hukuk

İKİNCİ BÖLÜM 51
Kósmos’tan Makineye

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 65
Müşterek Varlıklardan Sermayeye

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 91
Büyük Dönüşüm ve Modernitenin Mirası

BEŞİNCİ BÖLÜM 105
Makineden Ağa: 19. ve 20. Yüzyılda Bilimsel Düşünce

ALTINCI BÖLÜM 117
Mekanik Hukuk Bilimi

YEDİNCİ BÖLÜM 127
Mekanikçi Tuzak

SEKİZİNCİ BÖLÜM 145
Sermayeden Müşterek Varlıklara

DOKUZUNCU BÖLÜM 161
Hukuksal Bir Kurum Olarak Müşterek Varlıklar

ONUNCU BÖLÜM 181
Eko-Hukuksal Devrim

Bilimsel ve Hukuki Terimler Sözlüğü 201
Teşekkür 205
Notlar 207
Kaynakça 217
Dizin 229

BENZER KİTAPLAR

Bir gün uyandığımızda, özel yaşam hakkının yok olduğunu görme tehlikesi var mı? 5 Haziran 2013’te, NSA çalışanı Edward Snowden’ın sızdırdığı […]

YAZAR(LAR) Eirik Løkke, 70 TL

Mahremiyet
Dijital Toplumda Özel Hayat

YAZAR(LAR) Eirik Løkke,

Cumhuriyet döneminin ilk Anayasası olan 1924 Anayasası’nın yapımında bizzat yer almış, sonra da 1925’te açılan Ankara Hukuk Mektebinde Hukuk-ı Esasiye […]

DERLEYEN(LER) Boğaç Erozan,

100 TL

Ahmet Ağaoğlu ve Hukuk-ı Esasiye Ders Notları (1926-1927)

DERLEYEN(LER) Boğaç Erozan,

İnsan hakları söylemi günümüz dünyasının kelime dağarcığına girdi, ancak ilginçtir ki, insan haklarının siyasi etkisi arttıkça felsefi dayanakları gittikçe daha […]

YAZAR(LAR) Şeyla Benhabib, 110 TL

Buhran Çağında Haysiyet
Zor Zamanlarda İnsan Hakları

YAZAR(LAR) Şeyla Benhabib,

SEPET
0