KÜY'DE...

  • Cumhuriyet döneminin ilk Anayasası olan 1924 Anayasası’nın yapımında bizzat yer almış, sonra da 1925’te açılan Ankara Hukuk Mektebinde Hukuk-ı Esasiye […]

    DERLEYEN(LER) Boğaç Erozan,

    28TL

    Ahmet Ağaoğlu ve Hukuk-ı Esasiye Ders Notları (1926-1927)

    DERLEYEN(LER) Boğaç Erozan,

SEPET
0