Jön Türklerin Filistin’i

DERLEYEN(LER): 
Yuval Ben-Bassat
Eyal Ginio

ÇEVİREN: Erkal Ünal

DİL: Türkçe

KATEGORİ: Tarih
SAYFA SAYISI: 268
ÖLÇÜ: 16,5 x 24 cm.
BASKI: 1. Baskı, Şubat 2016
ISBN: 9786055250782
FİYAT: 26 TL

1908 Devrimi doğurduğu değişim beklentisiyle pek çok siyasi ve toplumsal süreci tetiklemiştir. O dönemde Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yer alan Filistin de bu değişim dalgasından etkilenen bölgelerdendir.

Dönemin uzmanlarını bir araya getiren bu derleme, Jön Türk yönetiminin Filistin’deki toplumsal ve siyasal hayata etkisini inceliyor.

Kutsal Topraklar’ın uluslararası arenadaki önemi, yabancı hükümetlerin ve örgütlerin faaliyetleri, nüfusunun heterojen yapısı ve Yahudi göçü gibi nedenlerle özel bir yerde duran Filistin, Jön Türk dönemini farklı açılardan yansıtan bir prizma niteliğinde.

Jön Türklerin Filistin’i, Devrimin ardından gelen reformlar ve modernleşme, Filistin’deki Yahudi-Arap çatışmasının kökeni, Arap ve Filistin kimliklerinin şekillenmeye başlaması, Osmanlı Yahudileri, azınlıklara yönelik politikalar, cemaatler arasındaki ilişkiler ve genel olarak Osmanlı tarihinin son dönemi hakkında ideal bir kaynak.

Yuval Ben-Bassat, Hayfa Üniversitesi Ortadoğu Tarihi Bölümü’nde öğretim üyesi.

Eyal Ginio, Kudüs İbrani Üniversitesi İslam ve Ortadoğu Çalışmaları Bölümü başkanı.

İÇİNDEKİLER

Teşekkür 7
Çevrimyazıya Dair Bir Not 9

BİRİNCİ BÖLÜM 11
Giriş: Bir Vaka Çalışması Olarak Jön Türk Döneminde Filistin
Yuval Ben-Bassat ve Eyal Ginio

BİRİNCİ KISIM
Vatandaşlık, Seçimler ve Toplumsal Değişim

İKİNCİ BÖLÜM 25
Osmanlı’nın Son Döneminde Filistin’de Yurttaşların Yaratılması, Yurttaşlığın Sorgulanması
Michelle U. Campos

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 39
Osmanlı’nın Son Döneminde Filistin’de Seçimler: Siyasi Temsilde Başlangıç Alıştırmaları
Mahmoud Yazbak

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 55
Devrimin Çocukları: Filistin’in Sosyal Hayatında Çocuklar, 1908-1914
Johann Büssow

İKİNCİ KISIM
“Medenileştirme Misyonu” ve Merkez-Çevre İlişkileri

BEŞİNCİ BÖLÜM 77
Osmanlı’nın Son Döneminde Kudüs ve Yafa: Bayındırlık İşleri Projelerinde İmtiyaz Koparma Mücadelesi
Yasemin Avcı

ALTINCI BÖLÜM 95
1911’de Meclis-i Mebusan’da Yapılan Siyonizm Tartışmasını “Yahudi Sorunu”nun Ortaya Çıkışı Işığında Anlamak
Louis Fishman

YEDİNCİ BÖLÜM 111
Jön Türkler Yönetiminde Kudüs: Yerel Kaynaklara Dayalı Bir İnceleme
Issam Nassar

ÜÇÜNCÜ KISIM
Entelektüellerden Gelen Tepkİler

SEKİZİNCİ BÖLÜM 127
Arap-Osmanlıcılarının Jön Türk Devrimi’ne Tepkileri
Butrus Abu-Manneh

DOKUZUNCU BÖLÜM 143
Arapça Yazan Yahudiler: Şimon Moyal, Nissim Malul ve Karma Filistin/Eretz İsrail Bölgesi
Abigail Jacobson

ONUNCU BÖLÜM 159
1908 Jön Türk Devrimi’nin Filistin Yahudi Cemaatinin Basınındaki Yansıması
Ruth Kark ve Nadav Solomonovich

DÖRDÜNCÜ KISIM
Toplumlar Arası ve Toplum İçİ İlİşkİler

ON BİRİNCİ BÖLÜM 181
Jön Türk Devrimi’nin Ardından Gayrimüslimlerin İdaresi ve “Kudüs Meselesi”
Bedross Der Matossian

ON İKİNCİ BÖLÜM 203
Jön Türk Devrimi’nin Ardından Siyonist Mücadelenin İstanbul’daki Yahudi Basınında Yansıması, 1908-1918
Yaron Ben Naeh

ON ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 217
Filistin’de Jön Türkler ve Bahailer
Necati Alkan

Kaynakça 245
Dizin 263

BENZER KİTAPLAR

Türkiye’de 1 Kasım 1928’de kabul edilen Alfabe Devrimi, Arap harfli Türkçe yazı sistemine oranla okumayı ve yazmayı kolaylaştırmasının yanı sıra, […]

YAZAR(LAR) M. Sinan Niyazioğlu, 120 TL

Alfabe ve Matbuat
Türkiye’de Alfabe Devrimi ve Matbuat Rejimi 1928-1939

YAZAR(LAR) M. Sinan Niyazioğlu,

Elinizdeki kitabın belkemiğini, Berthe Georges-Gaulis’nin Fransa’nın Fas Valisi Mareşal Hubert Lyautey’ye 1919-1928 arasında yazdığı, Cumhuriyet’in ilk mühendislerinden Fuat Pekin’in özel […]

DERLEYEN(LER) Aliye Pekin Çelik, Zeynep Kocabıyıkoğlu Çeçen,

36 TL

Berthe Georges-Gaulis’den Mektuplar
Bir Fransız Gazetecinin Türkiye ve Ortadoğu İzlenimleri

DERLEYEN(LER) Aliye Pekin Çelik, Zeynep Kocabıyıkoğlu Çeçen,

Sefarad Güzergâhları, Osmanlı tarihi ve Yahudi tarihi çalışan araştırmacıları bir araya getirerek aile yadigârlarının, belgelerinin ve hatıra nesnelerinin 19. yüzyılın […]

DERLEYEN(LER) Kerem Tınaz, Oscar Aguirre-Mandujano,

40 TL

Sefarad Güzergâhları
Arşivler, Nesneler ve ABD'de Osmanlı Yahudilerinin Tarihi

DERLEYEN(LER) Kerem Tınaz, Oscar Aguirre-Mandujano,

SEPET
0